u

OPOSICIONS

CURS 2014/ 2015

Segons va informar la Consellera ahir (9/03/2015) en roda de premsa, aquest curs no hi haurà oposicions

INFORMACIÓ SOBRE OPOSICIONS A L'ESTAT ESPANYOL

 

 

Congreso de los Diputados: nuevo modelo de selección y formación para el acceso a la profesión docente


actualitzat 28 de gener de 2013

STEPV: La conselleria d'Educació convocarà oposicions en 2013


actualitzat 13 de febrer de 2012

El ministeri deroga els “nous”temaris d’oposicions

El 7 de febrer s’ha publicat el BOE en què es deroguen els temaris per oposicions a la funció pública docent publicats al novembre de 2011. Així doncs tornen a estar vigents els temaris publicats al 1993. USTEC·STEs (IAC) denuncia la confusió que s’està creant entre els opositors amb aquestes mesures i exigeix la restitució dels diners invertits pels opositors en acadèmies privades en uns temaris que han estat vigents 3 mesos durant els quals han estat convocades oposicions en algunes comunitats (entre les quals no hi ha la catalana)

A més, un dels motius que esgrimeixen en el preàmbul del BOE on es deroguen els temaris, ha estat que el ministeri té previst “revisar” el sistema d’accés a la funció pública docent amb un altre canvi de temaris.

Des d'USTEC·STEs cal que recordem al nou ministre que el principal punt que ha d’incloure portar qualsevol nou sistema d'accés és la incorporació a la funció pública, en unes condicions estables i  fixes, dels/les docents que ja estan treballant en el sistema educatiu públic.

Temaris


actualitzat 7 de febrer de 2012

El Ministerio de Educación deroga els temaris aprovats per l’anterior govern i reestableix els temaris antics

BOE 7/2: se regulan los temarios que han de regir en los procedimientos de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades


actualitzat 15 de desembre de 2011

El País: Las dos comunidades del PSOE aceleran sus oposiciones docentes

El País: Nuevo sistema y otra vez incertidumbre para el aspirante


actualitzat 22 de novembre de 2011

El BOE ha publicat els temes nous

El 18 de Novembre s’han publicat al BOE els nous temaris per especialitat, llevat de la de llengua catalana i literatura, la publicació la qual depèn del Departament d’Educació.

Un cop acabat el sistema transitori d’oposicions aplicat els darrers 5 anys, el sistema d’oposicions que està en vigor en l’actualitat és el sistema ordinari del Reial Decret 276/2007 que es pot resumir en:

  1. Hi haurà part pràctica en totes les especialitats.
  2. El tema (amb els nous temaris, dels quals com a màxim es trauran 4 boles per desenvolupar-ne un).
  3. La defensa de la programació i la unitat didàctica amb un redactat similar al que coneixem, excepte que no menciona l’informe que en substituïa una part.

Cadascuna d’aquestes tres fases és eliminatòria. Als que passin totes les proves només els comptarà un 33 % la motxilla de mèrits.

Des d’USTEC-STEs exigim al nou govern sorgit de les eleccions del 20 de novembre que obri realment un procés negociador per consensuar un nou sistema d’accés que permeti resoldre satisfactòriament l’accés del personal interí a la funció pública docent.


BOE 2/3/07: REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE, y se regula el régimen transitorio de ingreso...

Magisnet: Educación desiste de aprobar ahora la regulación de acceso a la docencia

DOGC 4/10: RESOLUCIÓ ENS/2270/2011, de 27 de setembre, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

Departament: OPOSICIONS

Ingrés i accés a cossos docents

Llista de les persones seleccionades 

Full de documentació adjunta per a les persones seleccionades 
Termini per presentar la documentació: del 29 de juliol al 17 d'agost de 2011.

 

DOGC 28/7: OPOSICIONS RESOLUCIÓ ENS/1838/2011, de 21 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent convocades mitjançant la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer.

OPOSICIONS 2011: CRÒNICA DEL FRACÀS D’UN MODEL D’ACCÉS

Seleccionats/des: 28/7/2011 - 22/6/2010 - 5/8/2009 - 5/8/2008 - 7/8/2007

Departament 22/7/11: Accés per als aspirants aprovats no seleccionats

OPOSICIONS: notes de tall seleccionats/des

Seleccionats/des (tall) (d:definitiu): DI L (5,8372) - TEC L-R (d: 6,1299) -LE E L (6,2325)

FI L-R (7,433) - GE E L-R (7,1582) - MA E L-R (6,085) - OE E L-R (7,3649) - CN L (7,34)

FQ E L-R (8,034) - EF L-R (8,3179) 627 L (4,5954) - 621 L (7,3431) - LC E L-R (7,0632)

FOL L-R (7,8535) EOIAN L (7,0839) - 510 L (6,9837) - AN L (d:7,5721) MU: E, L-R (7,392)

525 L (d: 6,4899) - LA L (8,0950) 507 E L (d: 4,1821) GREC L (d: 6,7834) 622 L-R (d: 7,4470)

 

càlcul de notes de tall d'aquestes especialitats: GE AN FQ EF CN FOL MU OE LC MA TEC FR LE FI eoiAN 622 625 508 DI ECO
nota
: càlculs fets amb dades provisionals.

llistes ordenades amb mèrits definitius, canvis...

Càlcul la nota de GLOBAL

"Aplicatiu" per aproximar-nos a les notes de tall...

Departament: OPOSICIONS

seguiment de resultats de cada tribunal

DOGC 5/7: modificació ...es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

Admesos per especialitat

cesp especialitat admesos  PLACES  adm/places E-A L R
AL Alemany 41 3 13,67 1 2 0
AN Anglès 1289 87 14,82 22 61 4
CN Biologia i geologia 1037 55 18,85 14 38 3
DI Dibuix 522 39 13,38 10 27 2
ECO Economia 257 20 12,85 5 14 1
EF Educació física 755 57 13,25 14 40 3
FI Filosofia 346 18 19,22 4 13 1
FQ Física i química 627 55 11,40 14 38 3
FR Francès 177 19 9,32 5 13 1
GE Geografia i història 1709 75 22,79 19 52 4
GR Grec 61 8 7,63 2 6 0
LA Llatí 74 8 9,25 2 6 0
LC Llengua catalana i literatura 791 72 10,99 18 50 4
LE Llengua castellana i literatura 982 80 12,28 20 56 4
MA Matemàtiques 716 80 8,95 20 56 4
MU Música 423 35 12,09 9 24 2
PSI Orientació educativa 1257 60 20,95 15 42 3
TEC Tecnologia 735 81 9,07 20 57 4
501 Administració d'empreses 84 6 14,00 1 5 0
502 Anàlisi i química industrial 57 9 6,33 2 6 1
503 Assessoria i processos d'imatge personal 24 8 3,00 2 6 0
505 Formació i orientació laboral 364 22 16,55 5 16 1
506 Hoteleria i turisme 46 5 9,20 1 4 0
507 Informàtica 234 24 9,75 6 17 1
508 Intervenció sociocomunitària 227 26 8,73 6 19 1
510 Organització i gestió comercial 51 7 7,29 2 5 0
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 46 8 5,75 2 5 1
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 31 7 4,43 2 5 0
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 26 9 2,89 2 6 1
518 Processos sanitaris 56 15 3,73 4 10 1
522 Processos i productes d'arts gràfiques 9 2 4,50 0 2 0
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 35 4 8,75 1 3 0
601 Cuina i pastisseria 83 11 7,55 - 10 1
603 Estètica 64 7 9,14 - 6 1
606 Instal·lacions electrotècniques 85 7 12,14 - 7 0
609 Manteniment de vehicles 140 17 8,24 - 16 1
611 Mecanització i manteniment de màquines 52 8 6,50 - 7 1
615 Operacions de processos 11 2 5,50 - 2 0
616 Operacions i equips de producció agrària 39 2 19,50 - 2 0
618 Perruqueria 61 6 10,17 - 6 0
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 31 9 3,44 - 9 0
620 Procediments sanitaris i assistencials 264 41 6,44 - 39 2
621 Processos comercials 43 5 8,60 - 5 0
622 Processos de gestió administrativa 201 9 22,33 - 8 1
625 Serveis a la comunitat 328 28 11,71 - 27 1
626 Serveis de restauració 26 2 13,00 - 2 0
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 282 32 8,81 - 30 2
628 Soldadures 8 2 4,00 - 2 0
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 44 3 14,67 - 3 0
190 Espanyol 43 2 21,50 0 2 0
192 Francès 68 5 13,60 1 4 0
193 Anglès 253 21 12,05 5 15 1
195 Català 25 2 12,50 0 2 0
702 Cons. i rest. materials arqueològics 6 1 6,00 0 1 0
707 Dibuix artístic i color 69 3 23,00 0 3 0
708 Dibuix tècnic 24 2 12,00 0 2 0
709 Disseny d'interiors 32 2 16,00 0 2 0
712 Disseny gràfic 48 4 12,00 1 2 1
714 Edició d'art 7 1 7,00 0 1 0
715 Fotografia 29 1 29,00 0 1 0
716 Història de l'art 28 2 14,00 0 2 0
717 Joieria i orfebreria 8 1 8,00 0 1 0
720 Materials i tecnologia: disseny 13 1 13,00 0 1 0
721 Mitjans audiovisuals 19 1 19,00 0 1 0
722 Mitjans informàtics 6 1 6,00 0 1 0

DEPARTAMENT Criteris de correcció de la prova. criteris de correcció

DOGC 10/6: oposicions es nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 10/6: modificació ... tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent

OPOSICIONS: esborrany, ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes

DOGC 26/5: es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

COMUNICAT DAVANT L’ACORD ENTRE EL GOVERN DE LA GENERALITAT I EL MINISTERIO DE ECONOMIA SOBRE LES OPOSICIONS


Andalusia salva les 3796 places d'oposicions amb la solució proposada per USTEC a la mesa sectorial, convocar una part de les places (2200) com a consolidació de vacants

Veient la "solució andalusa" cal recordar la nostra proposta de febrer que el Departament no va voler escoltar.

El País: Cataluña exige más plazas docentes visto el trato dado a Andalucía

El País: Oposiciones. Cataluña espera una solución similar a la acordada con la Junta

La Vanguardia: Andalucía logra salvar sus oposiciones para 3.796 maestros


El País: La descoordinación deja en el aire las oposiciones para docentes
El País: La Generalitat tacha de "agresión" el recurso del Estado a las oposiciones
La Vanguardia: Educación se desmarca y niega ahora que apoyase las oposiciones catalanas

Departament: OPOSICIONS

Persones voluntàries admeses com a vocals de tribunals
Persones voluntàries excloses com a vocals de tribunals

DOGC 8/4 OPOSICIONS: es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició

Sol·licitud d'inscripció fins al dimarts 29 - Consulta de la sol·licitud

DOGC 28/3: modificació de la Resolució ENS/607/2011,
de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició

DOGC 9/3 OPOSICIONS: RESOLUCIÓ ENS/607/2011, de 25 de febrer, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent.

DOGC 17/2 OPOSICIONSACORD ... s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2011

ASSESSORAMENTS

Calendari XERRADES

DOGC 3/12: resultat del sorteig ordre d'actuació Lletra Z


El Departament a la mesa sectorial del 7 de Febrer ha proposat una oferta “tancada” de 1.245 places. La distribució de la qual està exposada en les taules.

La previsió del Departament és que la convocatòria surti durant el febrer i que les proves comencin a partir de mitjans de juny en dies no lectius.

Des d’USTEC·STEs (IAC) es demana que es convoquin les 3.194 places a les què es van comprometre el mes d’octubre com a consolidació de places estructurals. En reiterar que eren places “tancades” USTEC·STEs (IAC) ha demanat que fins que surtin totes les places pactades es prorrogués el sistema d’accés transitori de la LOE.

En no complir-se les convocatòries d’oposicions pactades s’ha fet la demanda d’una mesa sectorial per tractar el pacte d’estabilitat que caduca el 31 d’agost.

S’ha de demanar l’opció per a l’informe en el moment de fer la sol·licitud encara que sigui d’una altra CC.AA. Com en d’altres convocatòries es pot demanar realitzar l’informe aquest curs el que invalida d’anteriors o el darrer dels informes d’anteriors cursos.

L’ordre dels aspirants serà a partir de la lletra “Z”


Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent

Dia: 7 de febrer de 2011 Hora: 9
1- Proposta d'oferta pública docent per l'any 2011
2- Proposta de resolució de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent

El País: La Generalitat planea recortar 2.000 plazas en las oposiciones a profesor de secundaria

Diari de Girona: Ensenyament proposa convocar 1.245 places d'oposició a Secundària

La Vanguardia: Ensenyament recortará un 60% las plazas para profesor de secundaria


actualitzat 28/1/2011

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009: se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el procedimiento selectivo

BOE 28/1 OPOSICIONS 2009se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria a los seleccionados en los procedimientos selectivos

actualitzat 27/1/2011

Mesa sectorial: decret de direccions, oposicions, jubilació LOE...

EL NOU DEPARTAMENT ES COMENÇA A TREURE LA CARETA

A la Mesa Sectorial d’avui dia 26 de gener ha quedat palès que, ara per ara, les intencions del Departament d’Ensenyament tant en la política educativa com en la de personal són continuistes i marquen una nova línia de retallades en les condicions de treball del professorat.

A la pròrroga de la Llei de PPGG de l’any passat amb la retallada del 70% de les partides pressupostàries per a subvencions socials, com ara els ajuts a les famílies  per abordar la setmana blanca, entre d’altres,  sembla ser que la comencen a seguir i, també, es perfila per l’ambigüitat de les seves respostes i la paralització pràctica de la seva activitat en determinats temes; noves retallades que poden afectar en primera instància tant a l’oferta d’ocupació pública com a les gratificacions de la jubilació LOGSE/LOE.

El Departament ni confirma ni desmenteix si hi haurà convocatòria d’oposicions i sembla que es vol donar fins a un mes per decidir-ho. No obstant, quan es parla de l’oferta i si es descarta de mantenir les 3.200 places de secundària, com places estructurals i de consolidació d’ocupació, no vol concretar, en el hipotètic cas de convocatòria, a quines vacants i com s’aplicaria el percentatge del 30 % de la taxa de reposició.

D’altra banda, tampoc no acaba de mesurar el cost econòmic de la convocatòria, que suposaria possiblement un altre impediment per portar-la a terme.

USTEC·STEs denuncia aquesta actitud obscurantista i ambigua del Departament que continua menyspreant les preocupacions, en aquest cas, del personal interí i substitut i torna a reiterar que entén que les 3200 places ofertades públicament a l’octubre passat provinents, de l’Acord amb les organitzacions sindicals l’any 2007, són places estructurals de consolidació d’ocupació amb plena viabilitat en la planificació educativa i s’haurien de situar al marge de l’aplicació del 30% de la taxa de reposició que marca la Llei de PPGG de l’Estat per a l’any 2011.

En aquest sentit, USTEC·STEs continua exigint al Departament d’Ensenyament la convocatòria d’oposicions amb l’oferta pactada.

En tot cas, si el Departament es pren el mes de “reflexió” i al final decideix convocar-les, la realització de la convocatòria se n’aniria al mes de juliol.

D’altra banda, USTEC·STEs i la resta d’organitzacions sindicals hem plantejat la necessitat que surti urgentment la convocatòria de la jubilació LOE a Catalunya. No és de rebut que quan el MEC i algunes CCAA ja l’han publicada amb les seves gratificacions corresponents i els SSTT del mateix Departament estan posant a disposició del professorat les instàncies per sol·licitar-la, no es publiqui al DOGC la convocatòria de Catalunya amb la part de les gratificacions que li corresponen. USTEC·STEs denuncia públicament que el Departament està buscant la fórmula per retallar unes gratificacions les quals no han estat afectades per la retallada de la Pròrroga de la Llei de PPGG de la Generalitat i que amb aquesta política d’ambigüitat tracta de reduir el nombre de jubilacions que es podrien produir.

USTEC·STEs recorda al professorat que pot sol·licitar la jubilació anticipada LOE fins al 28 de febrer i té tot el mes de març per renunciar en el cas que les condicions que el Departament ofereix-hi no li siguin prou satisfactòries.

I per últim, el Departament ha presentat la convocatòria per a la selecció de directors i directores a 452 centres incloses 22 ZER.

Aquesta convocatòria, a més de continuar amb els requisits i condicions ja marcats en les  anteriors, introdueix dos nous elements per desenvolupar el nou Decret de directors:

USTEC·STEs rebutja aquest model de selecció de direccions absolutament antidemocràtic, carregat d’elements subjectius de difícil apreciació objectiva com la valoració específica de la capacitat de lideratge i de restricció de la participació del conjunt del professorat i  de la resta de la comunitat educativa en l’elecció.

USTEC·STEs entén que amb l’aplicació del Decret de direccions que desenvolupa la LEC, la nova Administració envia un missatge al professorat de continuisme en les polítiques educatives de l’anterior Govern i que amplis sectors del professorat van rebutjar frontalment, la qual cosa, no contribuirà a reduir el malestar docent ni a canviar la malfiança del professorat envers l’Administració.

USTEC·STEs entén al mateix temps que la publicació d’aquest model de convocatòria per seleccionar les direccions comporta una intenció clara de la Conselleria d’aplicar la LEC unilateralment i no asseure’s amb la representació del professorat a repensar i negociar el seu desenvolupament, la qual cosa suposa començar a posar les bases per al manteniment del conflicte al qual ens havia conduït l’anterior Conselleria.

larioja: Educación baraja posponer o limitar al máximo las oposiciones a maestro

STE-CLM: Oferta Pública de Empleo 2011

EP: Educación hará pública la oferta de plazas para oposiciones
docentes tras la reunión de la Comisión Sectorial en Madrid

STEPV: L'oferta de places per a oposicions serà mínima i només
afecta a primària i 2 especialitats de secundària i FP

EUSKADIOPE2011 Cuerpos Docentes / Adquisición nuevas
especialidades. Dilluns 10 de gener es publica la convocatòria

Més informació en: stee-eilas

USTEC·STEs i la resta de sindicats amb representació a la mesa sectorial exigim tant al ministre com al conseller que es mantingui l'oferta pública d'ocupació pactada a la mesa sectorial d'educació i en conseqüència la convocatòria d'oposicions a Catalunya i que s'amplii el calendari d'aplicació de la LOE. Aquesta ampliació suposaria automàticament l'ampliació de la jubilació voluntària anticipada. [document]

Oferta de places 2011

Oferta de places 2011 a tot l'Estat

la última columna té la proposta de places

Prof. d'ensenyament secundari -

Prof. d'ensenyament secundari especialitats FP 500*

PTFP - EOI - Arts

Mestres

actualitzat 20/10/2010

El Departament, a la Mesa Sectorial d'avui, ens ha informat que augmentarà un 10% el nombre de places que va proposar en la reunió anterior si passat març les dades de les jubilacions ho permeten.

Aquest 10% s'aplicaria a les especialitats convocades, però no a les que ara no tenen cap plaça prevista.

Respecte a les places previstes de l'especilitat 513 Organització i projectes de sistemes energètics no oferirà cap plaça i s'ha demanat que aquestes 10 places incrementen la resta de l'oferta

Està previst que la convocatòria es publiqui al gener de 2011.

Acreditació del màster en formació pedagògica

Per tal d'exercir la docència a secundària obligatòria, al batxillerat, a cicles formatius, a l'EOI i als ensenyaments de règim especial, a partir de l'1 d'octubre de 2009 és obligatori estar en possessió de la formació pedagògica corresponent per a totes les especialitats. Si ets a la borsa i no tens el CAP, el CQP, el màster en formació pedagògica o l'experiència docent equivalent que són dos cursos acadèmics complets o durant 12 mesos

Exempcions de la formació

CAP, CQP, títol d'especialització didàctica.

Obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009

12 mesos de docència impartida en el mateix nivell educatiu al qual et presentes a oposicions.

Abans de l'1 setembre de 2009.

Títol de mestre, diplomatura de professorat d'EGB.

Obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009

Llicenciatura de pedagogia, de psicopedagogia, de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació).

Obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009

Títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general) i títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

Obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009

Diversos

 En aquestes oposicions el Màster NO és obligatori per a les especialitats corresponents als següents cossos:

-Cos de Professors Tènics de Formació Professional

-Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny

-Cos de Mestres d’Arts Plàstiques i Disseny 


Senyor/a,

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 20 d'octubre de 2010
Hora: 10

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta número 12/2010 corresponent a la reunió del dia 6 d'octubre de 2010, de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

2- Proposta d'oferta pública d'ocupació del personal docent per al 2011.

3- Torn obert de paraules.

Atentament,

La secretària de la Mesa Sectorial
Barcelona, 15 d'octubre de 2010

DOGC 14/10: regulació de la fase de pràctiques que preveu ..., de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent

DOGC: nomenament de funcionaris en pràctiques del cos de mestres


Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 6 d'octubre de 2010
Hora: 11

actualitzat 1/10/2010
Departament: Oposicions

OPOSICIONS: El Conseller ha anunciat (02/09/2010) en roda de premsa, que hi haurà oposicions aquest curs (primària no)

actualitzat 3/9/2010


OPOSICIONS 2010

Departament: Ingrés al cos de mestres

actualitzat 22/6/2010

DOGC 22/6: es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves

Presentació de documents dels aspirants seleccionats per a la provisió de places de funcionaris docents[PDF, 31,42 KB.] Termini: del 23 de juny al 12 de juliol del 2010

docs

LA INFORMACIÓ MÉS NOVA ESTÀ EN SELECCIONATS/DES

SELECCIONATS/DES

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

Aprovats/des 2010

[fulls d'autobaremació]

Departament: Ingrés al cos de mestres

Ingrés al cos de mestres: Consulta de resultats

Borsa de treball de personal docent: Llista provisional de persones admeses i excloses

OPOSICIONS: Criteris de correcció. Audició i llenguatge - Educació física - Educació infantil - Educació primària - Idioma estranger. Anglès - Música - Pedagogia terapèutica

DOGC 8/4 OPOSICIONSes nomenen les comissions de selecció que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 22/3: es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició

Departament: 11.929 persones s'han inscrit a les oposicions dels cossos docents

el resultat dels sorteigs dels vocals, es publicarà el 22/3

5.3.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels tribunals.

L'acte del sorteig entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en tribunals tindrà lloc el dia 3 de març de 2010 a les 10 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).

L'acte de sorteig de la resta de membres dels tribunals tindrà lloc el dia 11 de març de 2010, a les 10 hores, a la seu central del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona).


Llista provisional de persones admeses i excloses 

Departament: Ingrés al cos de mestres - sol·licitud

NOTA: el segon quadre s'ha fet amb les llistes provisionals, les dades definitives són aquestes que publica el Departament: 11.929 persones s'han inscrit a les oposicions dels cossos docents

Distribució de les places del cos de mestres per especialitat, llista definitiva

Especialitat Places Pers. inscrites pers/places
Idioma estranger: anglès 400 702 1,76
Audició i llenguatge 50 170 3,40
Educació física 400 1204 3,01
Educació infantil 1000 4119 4,12
Educació primària 1500 4319 2,88
Música 340 584 1,72
Pedagogia terapèutica 300 831 2,77
TOTAL 3990 11929 2,99

Llista provisional

Distribució de les places del cos de mestres per especialitat
Especialitat L R T Sol·licituds Sol/places
ALL 47 3 50 157 3,14
PEF 380 20 400 1.126 2,82
INF 950 50 1000 3.856 3,86
PRI 1425 75 1500 4.029 2,69
PAN 380 20 400 639 1,60
PMU 323 17 340 530 1,56
EES 285 15 300 762 2,54
Total 3790 200 3990 11.099 Total
L= procediment d'ingrés lliure
R= reserva per a aspirants amb discapacitat

DOGC 15/2/2010 OPOSICIONS: es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a l'ingrés a la funció pública docent

Ingrés al cos de mestres

- Termini per presentar reclamacions: del 16 al 26 de febrer de 2010

TRIBUNALS: composició i partipació voluntària

NOTA: En cas de que l'aplicatiu informàtic no us permeti recuperar l'opció de l'informe anterior, cal deixar en blanc aquest apartat completar el procès i presentar posteriorment una instància junt amb una còpia del full d'inscripcció i de l'informe que es vol fer servir. S'ha de fer dintre del termini d'inscripció.

DOGC 12/1/2010: convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.

La distribució d'aquestes places per especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb discapacitat; T=total.

Cos de mestres

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 47 3 50
PEF Educació física 380 20 400
INF Educació infantil 950 50 1000
PRI Educació primària 1425 75 1500
PAN Idioma estranger: anglès 380 20 400
PMU Música 323 17 340
EES Pedagogia terapèutica 285 15 300
  Total 3790 200 3990

actualitzat 9/12/2009

Lletra T

DOGC 9/12: es dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els processos selectius que es realitzin durant l'any 2010 per a l'ingrés en la funció pública

Govern 1/12: Convocaran 5.025 places de funcionari docent l'any 2010 (mestres 3.990, càtedra 1.035)


actualitzat 18/11/2009

A la mesa d'avui el Departament ha confirmat que sols hi haurà oposicions d'especialitats del Cos de Mestres.

Durant el mes de desembre el Govern aprovarà l'oferta d'ocupació.

Està previst que la convocatòria d'oposicions surti publicada al DOGC el 8 de gener de 2010.

La prova de llengües (castellà i català) tindrà lloc el 16 d'abril de 2010.

L'acte de presentació davant del tribunal serà el 17 d'abril de 2010.

Tot el procés selectiu estarà tancat a principis del mes de juny de 2010.

El procés es durà a terme durant els matins i tardes de tots els dissabte i durant les tardes de dilluns a divendres.

Està prevista la substitució dels titulars dels diferents tribunals d'oposicions durant el temps que dure el procés selectiu.


Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 18 de novembre de 2009
Hora: 12

Ordre del dia:

1. Proposta de resolució de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent.

2. Torn obert de paraules.

Atentament,

La secretària de la Mesa Sectorial


RESUM DE LA MESA AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

(dimecres 28 d’octubre de 2009)

Proposta d’Oferta Pública per al 2010:

USTEC·STEs i la resta els sindicats hem demanat el compliment íntegre de l’acord del 2007 i per tant que es convoquin totes les places previstes per als cossos de Mestres, Secundària, FP, Arts i EOI. El Departament has pres nota d’aquesta demanda i diu que a la propera reunió ens donarà resposta a la mateixa.

Millora de l’aplicatiu informàtic utilitzat per als nomenaments telemàtics:

-El Departament es compromet a fer els següents canvis a l’aplicatiu.

1r Els àmbits territorials A i B passaran a ser un únic àmbit territorial.

2n Les places de dedicació parcial deixaran de denominar-se “inferiors a la jornada sencera” i ara apareixeran com a 0,33 – 0,50 – 0,66 – 0,83.

3r Els reserves desapareixen.

4t Les places corresponents a centres de característiques “especials” s’adjudicaran segons el tipus de jornada i no com ara que es feia al final.

5è Nou termini per a l’actualització de les dades que consten a la borsa d’interins (utilitzant encara el funcionament actual). Aquest termini va del dia 9 al 19 de novembre, ambdós inclosos

6è el Departament d’Educació no concreta quan aplicarà aquests canvis, en tot cas expressa que ho faria a partir del 2010.

USTEC·STEs considera insuficients aquests canvis i ha exigit al Departament tornar als nomenaments de mitja jornada i sencera, i que siguin diaris, també hem demanat un canvi en l’aplicatiu informàtic que permeti la tria directa per part del professorat.

USTEC·STEs, 28 d'octubre de 2009


actualitzat 21/10/2009

Aquesta és l'oferta que ha presentat Educació avui, dimecres 28 continuarà...

Mestres estiu 2010

ALL 50
EES 300
INF 1000
PAN 400
PEF 400
PMU 340
PRI 1500
Total 3990

Secundària estiu 2011

ESO i Batx. 2800
FP 250
PTFP 220
EOI 60
Arts 50
Total 3380

Departament 7/10/2009: Màster de formació del professorat d'educació secundària obligatoria, batxillerat i formació professional

MASTER

Preinscripció

El procés de preinscripció per a aquesta edició serà únic i anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster de l’estudiantat diplomat o llicenciat, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.

La preinscripció es farà al portal https://accesnet.gencat.cat.

El calendari serà el següent:

- Preinscripció: 21, 22 i 23 d’octubre de 2009

L’inici del màster serà a partir del 2 de novembre, d’acord amb el calendari de cada universitat.

OPOSICIONS: ASSESSORAMENTS PER LES OPOSICIONS

DOGC 28/9: regulació de la fase de pràctiques que preveu la ... convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC 5/8/2009: RESOLUCIÓ EDU/2237/2009, de 27 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents convocades mitjançant la Resolució EDU/530/2009, de 26 de febrer.

DOGC 5/8/2009: FOTOCÒPIA llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents


USTEC·STEs: Estadístiques oposicions 2009
Departament 27/7/2009: 2.406 persones s'incorporaran al cos de funcionaris docents el proper curs

Departament: WEB Ingrés i accés a cossos docents

Seleccionats/des No seleccionats/des
PAN - (188 tots - 3,9394)
AN - --- (299 - 5,9711)
BIO - --- (150 - 6,3227)
DI - --- (70 - 5,4686)
ECO - --- (30 - 7,1219)
EF - --- (92 - 7,4986)
FI - --- (8 - 7,3908)
FQ - --- (150 - 6,9131)
FR - --- (49 - 6,1078)
GE - --- (241 - 5,6777)
LC - --- (197 - 6,5552)
LE - --- (185 tots - 3,6130)
MA - --- (200 - 4,9172)
MU - --- (39 - 6,6622)
OE - --- (203 - 6,4970)
TEC - --- (200 - 4,6231)
GR - --- (20 - 4,8600)
LA - --- (20 - 7,2709)
PAN- cap
AN - 200
BIO - 115
DI - 16
ECO - 68
EF - 173
FI - 26
FQ - 204
FR - 36
GE - 90
LC - 131
LE - cap
MA - 37
MU - 75+1R
OE - 162
TEC - 27
GR - cap
LA - 14 llista?

E (cos superior) Definitives

AN 1 - BIO 0 - DI 0 - FR 1 - GE 11 - LC 4 - LE 7
MA 0 - MU 2 - OE 59 - TEC 1

Detall de seleccionats i no seleccionats per tribunal

cesp especialitat n. trib seleccionats no selec promig sel promig no sel
AN Anglès 1 17 15 6,82 5,10
AN Anglès 2 32 19 6,84 5,19
AN Anglès 3 24 11 6,70 5,04
AN Anglès 4 41 20 7,08 5,09
AN Anglès 5 20 24 6,98 5,20
AN Anglès 6 17 28 6,94 4,97
AN Anglès 7 21 17 7,00 5,30
AN Anglès 8 37 18 7,14 5,42
AN Anglès 9 25 17 7,24 5,39
AN Anglès 10 27 18 6,96 5,26
AN Anglès 11 38 13 6,85 5,24
BIO Biologia i geologia 1 19 5 7,28 5,80
BIO Biologia i geologia 2 16 13 7,31 5,46
BIO Biologia i geologia 3 19 14 7,05 5,24
BIO Biologia i geologia 4 17 13 7,25 5,66
BIO Biologia i geologia 5 17 15 7,16 5,53
BIO Biologia i geologia 6 15 16 7,24 5,47
BIO Biologia i geologia 7 14 15 7,25 5,28
BIO Biologia i geologia 8 17 12 7,31 5,46
BIO Biologia i geologia 9 16 12 7,25 5,24
DI Dibuix 1 12 2 6,63 4,43
DI Dibuix 2 10 5 6,46 4,93
DI Dibuix 3 15 1 6,64 5,18
DI Dibuix 4 15 4 6,83 4,46
DI Dibuix 5 18 4 6,81 4,52
ECO Economia 1 5 24 8,13 5,66
ECO Economia 2 10 25 7,79 5,54
ECO Economia 3 15 19 7,93 6,21
EF Educació física 1 21 31 8,25 5,90
EF Educació física 2 21 42 8,15 6,15
EF Educació física 3 18 41 8,26 6,03
EF Educació física 4 15 28 8,53 6,22
EF Educació física 5 17 31 8,16 6,14
FI Filosofia 1 4 16 8,11 5,60
FI Filosofia 2 4 10 8,06 5,76
FQ Física i química 1 33 33 7,59 5,77
FQ Física i química 2 23 29 7,59 5,67
FQ Física i química 3 21 36 7,58 5,01
FQ Física i química 4 33 32 7,70 5,63
FQ Física i química 5 17 38 7,51 5,71
FQ Física i química 6 23 36 7,68 5,58
FR Francès 1 24 22 7,22 5,12
FR Francès 2 25 14 7,11 4,77
GE Geografia i història 1 15 2 7,01 5,25
GE Geografia i història 2 20 5 6,70 4,74
GE Geografia i història 3 9 15 6,58 5,02
GE Geografia i història 4 10 11 6,85 5,24
GE Geografia i història 5 12 9 6,74 5,03
GE Geografia i història 6 14 7 7,27 4,88
GE Geografia i història 7 19 7 6,48 4,87
GE Geografia i història 8 21 5 6,99 5,22
GE Geografia i història 9 17 7 6,85 4,91
GE Geografia i història 10 18 3 7,08 4,97
GE Geografia i història 11 20 5 6,99 4,95
GE Geografia i història 12 17 8 6,69 5,09
GE Geografia i història 13 24 3 6,80 5,03
GE Geografia i història 14 25 3 6,92 5,28
GR Grec 1 20 . 6,69 .
LA Llatí 1 20 14 7,78 6,21
LC Llengua catalana i litera 1 16 17 7,41 5,59
LC Llengua catalana i litera 2 25 21 7,42 5,23
LC Llengua catalana i litera 3 27 20 7,35 5,46
LC Llengua catalana i litera 4 33 20 7,50 5,53
LC Llengua catalana i litera 5 44 18 7,62 5,50
LC Llengua catalana i litera 6 26 16 7,54 5,43
LC Llengua catalana i litera 7 26 19 7,27 5,42
LE Llengua castellana i lite 1 20 . 6,55 .
LE Llengua castellana i lite 2 23 . 6,36 .
LE Llengua castellana i lite 3 19 . 5,50 .
LE Llengua castellana i lite 4 26 . 6,03 .
LE Llengua castellana i lite 5 29 . 6,08 .
LE Llengua castellana i lite 6 26 . 5,79 .
LE Llengua castellana i lite 7 24 . 6,61 .
LE Llengua castellana i lite 8 18 . 6,05 .
MA Matemàtiques 1 36 9 6,23 4,50
MA Matemàtiques 2 37 11 6,15 4,51
MA Matemàtiques 3 43 7 6,07 4,28
MA Matemàtiques 4 40 7 6,35 4,41
MA Matemàtiques 5 44 3 6,30 3,89
MU Música 1 12 20 7,03 5,64
MU Música 2 6 20 7,32 5,40
MU Música 3 7 18 7,29 5,57
MU Música 4 14 18 7,50 5,77
OE Orientació educativa 2 13 14 7,10 5,01
OE Orientació educativa 3 17 14 7,39 5,19
OE Orientació educativa 4 14 15 7,56 5,56
OE Orientació educativa 5 17 15 7,27 5,29
OE Orientació educativa 6 15 15 7,36 5,53
OE Orientació educativa 7 18 9 7,38 5,39
OE Orientació educativa 8 16 15 7,53 5,55
OE Orientació educativa 9 14 13 7,66 5,44
OE Orientació educativa 10 20 4 7,62 5,68
OE Orientació educativa 11 15 14 7,08 5,33
OE Orientació educativa 12 19 7 7,26 5,51
OE Orientació educativa 13 12 17 6,90 5,48
OE Orientació educativa 14 13 10 7,60 5,88
TEC Tecnologia 1 15 3 5,47 4,20
TEC Tecnologia 2 15 4 5,93 4,13
TEC Tecnologia 3 15 3 6,23 4,18
TEC Tecnologia 4 20 2 6,08 4,24
TEC Tecnologia 5 16 2 5,77 4,04
TEC Tecnologia 6 20 . 6,09 .
TEC Tecnologia 7 21 1 6,21 4,23
TEC Tecnologia 8 15 4 7,18 4,14
TEC Tecnologia 9 19 2 6,33 3,83
TEC Tecnologia 10 18 3 5,87 4,20
TEC Tecnologia 11 26 3 6,19 4,23
PAN PAN 1 38 . 5,94 .
PAN PAN 2 31 . 5,60 .
PAN PAN 3 39 . 5,96 .
PAN PAN 4 40 . 5,72 .
PAN PAN 5 40 . 5,62 .

PROVES i MÈRITS nota global ordenada

actualitzat 12 de juliol 17h

Total persones aprovades

psi orientació (notes ordenades)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 places 250
sense dades 27 31 29 32 30 27 31 27 24 29 26 29 23 365

---------------------

Totes aquestes notes ordenades

esp tri aprovats
AN 1 32
AN 2 31
AN 3 35
AN 4 61
AN 5 44
AN 6 45
AN 7 38
AN 8 55
AN 9 42
AN 10 45
AN 11 51
BIO 1 24
BIO 2 29
BIO 3 33
BIO 4 30
BIO 5 32
BIO 6 31
BIO 7 29
BIO 8 29
BIO 9 28
DI 1 14
DI 2 15
DI 3 16
DI 4 19
DI 5 22
ECO 1 29
ECO 2 35
ECO 3 34
EF 1 52
EF 2 63
EF 3 59
EF 4 43
EF 5 48
FI 1 20
FI 2 14
FQ 1 66
FQ 2 52
FQ 3 57
FQ 4 65
FQ 5 55
FQ 6 59
FR 1 46
FR 2 39
GE 1 17
GE 2 25
GE 3 24
GE 4 21
GE 5 21
GE 6 21
GE 7 26
GE 8 26
GE 9 24
GE 10 21
GE 11 25
GE 12 25
GE 13 27
GE 14 28
GR 1 20
LA 1 34
LC 1 33
LC 2 46
LC 3 47
LC 4 53
LC 5 62
LC 6 42
LC 7 45
LE 1 20
LE 2 23
LE 3 19
LE 4 26
LE 5 29
LE 6 26
LE 7 24
LE 8 18
MA 1 45
MA 2 48
MA 3 50
MA 4 47
MA 5 47
MU 1 32
MU 2 26
MU 3 25
MU 4 32
PAN 1 38
PAN 2 31
PAN 3 39
PAN 4 39
PAN 5 40

Totes aquestes notes ordenades

---------------------------------------

Tecno està en la taula següent notes de tec ordenades total 228

598000 Tecnologia 1
19.
599000 Tecnologia 2
19.
600000 Tecnologia 3
18.
601000 Tecnologia 4
22.
602000 Tecnologia 5
18.
603000 Tecnologia 6
20.
604000 Tecnologia 7
22.
605000 Tecnologia 8
19.
606000 Tecnologia 9
21.
607000 Tecnologia 10
21.
608000 Tecnologia 11
29.

Total persones presentades a cada tribunal oposicions 2009

Mestres i secundària

tri esp ntri presentats total places
001000 PAN 1 103 . .
002000 PAN 2 94 . .
003000 PAN 3 87 . .
004000 PAN 4 108 . .
005000 PAN 5 94 486 200
501000 Anglès 1 76 . .
502000 Anglès 2 94 . .
503000 Anglès 3 75 . .
504000 Anglès 4 92 . .
505000 Anglès 5 112 . .
506000 Anglès 6 97 . .
507000 Anglès 7 78 . .
508000 Anglès 8 105 . .
509000 Anglès 9 91 . .
510000 Anglès 10 104 . .
511000 Anglès 11 . 925 300
512000 Biologia i geologia 1 . . .
513000 Biologia i geologia 2 100 . .
514000 Biologia i geologia 3 . . .
515000 Biologia i geologia 4 103 . .
516000 Biologia i geologia 5 106 . .
517000 Biologia i geologia 6 . . .
518000 Biologia i geologia 7 75 . .
519000 Biologia i geologia 8 101 . .
520000 Biologia i geologia 9 103 588 150
521000 Dibuix 1 65 . .
522000 Dibuix 2 74 . .
523000 Dibuix 3 66 . .
524000 Dibuix 4 78 . .
525000 Dibuix 5 81 364 70
526000 Economia 1 86 . .
527000 Economia 2 72 . .
528000 Economia 3 77 235 30
529000 Educació física 1 100 . .
530000 Educació física 2 123 . .
531000 Educació física 3 121 . .
532000 Educació física 4 101 . .
533000 Educació física 5 . 445 92
534000 Filosofia 1 72 . .
535000 Filosofia 2 80 152 8
536000 Física i química 1 111 . .
537000 Física i química 2 83 . .
538000 Física i química 3 102 . .
539000 Física i química 4 108 . .
540000 Física i química 5 98 . .
541000 Física i química 6 97 599 150
542000 Francès 1 78 . .
543000 Francès 2 77 155 50
544000 Geografia i història 1 100 . .
545000 Geografia i història 2 . . .
546000 Geografia i història 3 96 . .
547000 Geografia i història 4 . . .
548000 Geografia i història 5 89 . .
549000 Geografia i història 6 89 . .
550000 Geografia i història 7 96 . .
551000 Geografia i història 8 . . .
552000 Geografia i història 9 102 . .
553000 Geografia i història 10 87 . .
554000 Geografia i història 11 107 . .
555000 Geografia i història 12 105 . .
556000 Geografia i història 13 113 . .
557000 Geografia i història 14 115 1099 250
558000 Grec 1 50 50 20
559000 Llatí 1 78 78 20
560000 Llengua catalana 1 89 . .
561000 Llengua catalana 2 103 . .
562000 Llengua catalana 3 . . .
563000 Llengua catalana 4 113 . .
564000 Llengua catalana 5 121 . .
565000 Llengua catalana 6 81 . .
566000 Llengua catalana 7 99 606 200
567000 Llengua castellana 1 80 . .
568000 Llengua castellana 2 90 . .
569000 Llengua castellana 3 74 . .
570000 Llengua castellana 4 96 . .
571000 Llengua castellana 5 107 . .
572000 Llengua castellana 6 . . .
573000 Llengua castellana 7 98 . .
574000 Llengua castellana 8 103 648 200
575000 Matemàtiques 1 92 . .
576000 Matemàtiques 2 100 . .
577000 Matemàtiques 3 105 . .
578000 Matemàtiques 4 102 . .
579000 Matemàtiques 5 102 501 200
580000 Música 1 72 . .
581000 Música 2 80 . .
582000 Música 3 66 . .
583000 Música 4 95 313 40
584000 Orientació educativa 1 88 . .
585000 Orientació educativa 2 87 . .
586000 Orientació educativa 3 91 . .
587000 Orientació educativa 4 97 . .
588000 Orientació educativa 5 100 . .
589000 Orientació educativa 6 . . .
590000 Orientació educativa 7 91 . .
591000 Orientació educativa 8 104 . .
592000 Orientació educativa 9 . . .
593000 Orientació educativa 10 . . .
594000 Orientació educativa 11 90 . .
595000 Orientació educativa 12 . . .
596000 Orientació educativa 13 90 . .
597000 Orientació educativa 14 . 838 250
598000 Tecnologia 1 63 . .
599000 Tecnologia 2 64 . .
600000 Tecnologia 3 87 . .
601000 Tecnologia 4 97 . .
602000 Tecnologia 5 57 . .
603000 Tecnologia 6 79 . .
604000 Tecnologia 7 73 . .
605000 Tecnologia 8 60 . .
606000 Tecnologia 9 67 . .
607000 Tecnologia 10 . . .
608000 Tecnologia 11 81 728 200

Departament: Ingrés i accés a cossos docents

OPOSICIONS: Presentats acte presentació - Convocats...

OPOSICIONS: Llista definitiva de persones admeses i excloses i tribunals

OPOSICIONS: Designació de vocals per formar part dels tribunals

DOGC 2/6 OPOSICIONS: llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents

Departament: 15.000 persones s'han inscrit a les oposicions

Designació de vocals voluntaris per formar part dels tribunals

Tribunals. Vocals voluntaris dels tribunalsVocals admesosVocals exclosos

OPOSICIONS 2009: Llista provisional de persones admeses i excloses

Reclamacions: del 17 al 28 d'abril de 2009, tots dos inclosos.

Departament: Ingrés i accés a cossos docents

DOGC 16/4 OPOSICIONS: es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents (RECLAMACIONS 10 DIES HÀBILS)

BOE nomenaments oposicions 2007

ASSESSORAMENTS: Barcelona - Girona - Lleida

Departament: Ingrés i accés a cossos docents

opos09

DOGC OPOSICIONS 5/3/2009: RESOLUCIÓ EDU/530/2009, de 26 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: fotocòpia

Berga. Xerrada informativa oposicions. 12 de març a les 18h IES Guillem de Berguedà

DOGC 23/2 OPOSICIONSACORD GOV/28/2009, de 17 de febrer, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2009 de 3.165 places per a cossos de funcionaris docents.

Mestres 200 places - Secundària 2.230 places - Càtedra 700 places - EOI: 22 places - ARTS 13 places - Total 3.165 places

INFORMACIÓ APLICABLE ÚNICAMENT A LA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS DE L’ANY 2009 DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Titulacions, certificats, experiència docent prèvia i especialitats docents, que eximeixen del requisit d’estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica regulada a la LOE

A) Títulacions superiors:

-Títol de mestre
-Diplomat en professorat d'educació general bàsica
-Mestre d'ensenyament primari
-Llicenciat en pedagogia i psicopedagogia
-Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (especialitat itinerari d'educació)
-Títol superior de música (especialitat pedagogia de l'instrument, especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general o del llenguatge i l’educació musical)
-Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa).

B) Títols / Certificats de formació didàctica:

-Certificat d’Aptitud Pedagògica.
-Títol professional d’especialització didàctica.
-Certificat de qualificació pedagògica

C) Experiència docent:

-Abans de finalitzar el curs 2008-2009 haver impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, en el seu defecte, durant dotze mesos exercits en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyaments reglats.

D) Especialitats docents:

-Orientació Educativa (PSI)
-Teconologia (TEC)

Informació Mesa Tècnica Oposicions (actualitzat 21 de Gener 2009)

Segons ha informat el Departament la convocatòria d’oposicions es publicarà entre finals de febrer i principis de març.

Les novetats importants són:

PLACES:
-El Departament convoca 8 places noves de Filosofia i en retira 8 d’Educació Física.
-No es convoquen places per adquisició de noves especialitats (sine die).

CANVI DE NOMENCLATURA:
-L’especialitat de PSICOLOGIA manté el codi PSI però canvia la nomenclatura i ara s’anomenarà ORIENTACIÓ EDUCATIVA.

CAP:
-Les especialitats de TECNOLOGIA, ORIENTACIÓ EDUCATIVA i totes les de PRIMÀRIA no necessiten acreditar el CAP (Curs d’Orientació Pedagògica) per presentar-se.
-Els aspirants que estiguin cursant el CAP hauran d’acreditar-lo abans de la finalització del termini de presentació sol·licituds i en el cas de que no disposin de la titulació oficial presentar un certificat que expliciti que han finalitzat el curs dins d’aquest termini (el títol oficial s’escau es presentarà en el fase de presentació de mèrits).

INFORME substitutiu de la part B2:
-Per sol·licitar l’informe de valoració de la pràctica docent (que substitueix la defensa de les unitats didàctiques) o per fer valer els obtinguts en el cursos anteriors cal indicar-ho adequadament en la sol·licitud. L’aspirant tindrà dues opcions: o bé, opta per utilitzar l’informe obtingut en convocatòries anteriors (si en disposa de més d’una haurà d’optar obligatòriament pel més recent); o bé, demanar un nou informe (i en aquest cas es renuncia automàticament als informes obtinguts anteriorment). Els aspirants que demanin un nou informe ho hauran de comunicar a la direcció del seu centre com a màxim 3 dies després de finalitzar el termini de sol·licituds.

-Els SSTT de Barcelona Ciutat passa a designar-se Consorci d’Educació de Barcelona.

La oferta de places queda de la següent manera:(els canvis en l’oferta estan en vermell).

PRIMÀRIA:

Ed PRI - Anglès 200

SECUNDÀRIA:

Anglès

300

Biologia i Geologia

150

Física i Química

150

Llatí

20

Grec

20

Dibuix

70

Economia

30

EDUCACIÓ FÍSICA (8 places menys)

92

Francès

50

Geografia i Història

250

Llengua castellana

200

Llengua catalana

200

Matemàtiques

200

Música

40

Psicologia

250

Tecnologia

200

FILOSOFIA (8 places noves)

8

 


Senyor/a,

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal
docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya:

Dia: 21 de gener de 2009
Hora: 11.30

Ordre del dia:

1. Proposta de resolució de convocatòria de proves per a la provisió de
places de funcionaris docents.

2. Proposta de resolució per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de llicències retribuïdes per dur a terme treballs de recerca
educativa i estudis directament relacionats amb els llocs de treball
durant el curs 2009-2010, destinades al funcionariat de carrera dels
cossos docents i dels cossos d’inspecció i al personal laboral
contractat definitiu especialista de música i dansa del CEPA Oriol
Martorell, de Barcelona.

3. Torn obert de paraules.MagisnetLa crisis, falsa coartada para reducir las ofertas de empleo público docente. Un funcionario sale más barato a la Administración que un interino

OPOSICIONS 2009

EL DEPARTAMENT INCOMPLEIX L’ACORD I RETALLA L’OFERTA DE PLACES D’OPOSICIONS DE PRIMÀRIA PER AL 2009

USTEC·STEs DENUNCIA LA RETALLADA I EXIGEIX EL COMPLIMENT DE L’ACORD I L’AMPLIACIÓ DEL PACTE D’ESTABILITAT

ELS DELEGATS I DELEGADES D’USTEC·STEs ES CONCENTRARAN DIVENDRES 19 DE DESEMBRE A LES 11 HORES A VIA AUGUSTA

El 17 de desembre el Departament d’Educació ha presentat com a definitiva l’oferta de places per a les oposicions del 2009. En la línia de les meses anteriors, ha mantingut una posició absolutament tancada a la negociació i ha imposat una oferta d’ocupació, que incompleix l’acord de juny de 2007, signat amb totes les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial, i convertit posteriorment en l’Acord 77/2008 de Govern de 29 d’abril del 2008 publicat al DOGC de 21-05-08.
Una mesura més que ratifica l’actitud de menyspreu que el Departament està mantenint cap al professorat i les seves organitzacions representatives. Una actitud irrespectuosa vers uns compromisos adquirits que posa en dubte, un cop més, la seva credibilitat social i política. Una actitud covarda davant la crisi, clarament en la línia que ” la crisi la paguin els treballadors i les treballadores “ . Una mesura, en definitiva, que agreuja la desconfiança social sobre la capacitat d’aquest govern per afrontar la crisi econòmica i millorar la qualitat del sistema educatiu.

De les 4.070 places acordades per a primària, el Departament només n’oferta 200 per a l’especialitat d’anglès i malgrat l’ increment a secundària de 240 places sobre les 1990 que figuraven a l’Acord, l’oferta total és absolutament insuficient per assolir l’objectiu de fer possible l’accés a la funció pública docent del personal interí i reduir la inestabilitat laboral a un 8% de la plantilla en finalitzar al 2011 el període transitori de la LOE.

Aquesta retallada posa seriosament en dubte la credibilitat de la resta de l’oferta acordada per als anys 2010 i 2011 i constitueix una evident incitació a la mobilització del professorat interí i substitut.
Aquesta mesura, unida als resultats obtinguts a les oposicions del 2008, posa de manifest la necessitat de la mobilització per defensar que es compleixi l’oferta global pactada i que s’ampliï més enllà del 2011 el pacte d’estabilitat per al personal interí, tot incorporant-hi les que hagin complert tres anys de servei l’1 de setembre del 2008.

Els delegats i delegades d’USTEC·STEs es concentraran divendres 19 de desembre a les 11 hores davant el Departament d’Educació a Via Augusta per mostrar el seu rebuig i denunciar la injustificada mesura presa pel Departament i exigir l’ampliació del pacte d’estabilitat.

USTEC·STEs fa una crida al professorat interí i substitut a mobilitzar-se i a participar activament en les assemblees de centre, zona i comarques que el nostre sindicat convocarà durant el segon trimestre del curs, per debatre conjuntament la situació d’indefensió que provoca aquesta decisió i les possibles mesures a adoptar.

USTEC·STEs IAC, 18 de desembre de 2008


actualitzat 12 de desembre de 2008 (opos 2009)

Us ratifico la convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 17 de desembre de 2008
Hora:  10.30

Ordre del dia:

1. Proposta d'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2009.

2. Torn obert de paraules.

Atentament,

La responsable tècnic de les Relacions Sindicals

actualitzat 10 de desembre 2008 (opos 2009)

OPOSICIONS 09 (desapareixen les 500 places de PRI, només queden les 200 de PAN): El Departament només vol convocar 200 places de PAN i les 1.990 de secundària queden en 1.900 (DI 50, EF 70, FI 0, MU 30) AN 300, BIO 150, FQ 150, LA 20, GR 20, ECO 30, FR 30, GE 200, LE 150, LC 150, MA 200, PSI 200, TEC 150. dimecres 17 Última Mesa Sectorial

actualitzat 5 de desembre 2008 (opos 2009)

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 10 de desembre de 2008 Hora:  12.30

1. Proposta d'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2009.

Atentament, La responsable tècnic de les Relacions Sindicals

actualitzat 3 de desembre 2008 (opos 2009)

OPOSICIONS 2009:El Departament només vol convocar 200 places de PAN i 500 de PRI, i les 1.990 de secundària queden en (DI 0, EF 0, FI 0, MU 0 AN 200, BIO 100, FQ 120, LA 15, GR 15, ECO 15, FR 30, GE 110, LE 100, LC 100, MA 170, PSI 200, TEC 150)

Informació de la reunió del 3/12/2008

Comissió Tècnica

Dia: 3 de desembre de 2008 10h

Ordre del dia:

1.  Informació sobre els Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central.
2. Anàlisi del resultat de les oposicions de 2008.
3. Proposta d'oferta d'ocupació pública docent per a l'any 2009.
4. Torn obert de paraules.


PREVISIÓ DE PLACES 2008 - 2011 25/06/07

PLACES:  Oferta de places durant implantació de la LOE

OPOSICIONS 9/2/2008: Places a 9 de febrer de 2008

Govern 5/2: El Govern convoca 6.740 places de mestres i professors

Places 2008 hi ha molts canvis respecte la previsió inicial
OPOSICIONS 2008

actualitzat 5 d'agost

DOGC 5/8: es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places docents [20 dies per presentar la documentació]

DOGC: Fotocòpia aspirants que han superat les proves

Seleccionats ordenats per la puntuació global (definitiva)

Departament: Ingrés i accés a cossos docents

OPOSICIONS: consulta de persones convocades i resultats...

OPOSICIONS: PRESENTATS, APROVATS/DES...

Documentació que han de presentar els aspirants seleccionats

Departament: Criteris de correcció dels tribunals per cossos i especialitats

DOGC 11/3: convocatòria DOGC 11/3: fotocòpia convocatòria

DOGC 11/6: llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos

DOGC 12/6: es nomenen les comissions de selecció DOGC: fotocòpia comissions de selecció

INFORME

Nota: persones que volen mantenir l'informe

Als interessats que hagin sol·licitat que se'ls faci l'informe en el curs 2007-2008 durant el termini obert per la Resolució EDU/3186/2007, de 18 d'octubre, o durant el termini de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria i que a més a més compleixin les condicions establertes en aquesta base, se'ls lliurarà una còpia del mateix en el centre docent o servei educatiu on estiguin destinats per tal que el puguin presentar davant el tribunal el dia de l'acte de presentació previst a la base 6.1.1.

DOGC 6/6: es nomenen els tribunals que han de jutjar els procediments selectius per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: fotocòpia tribunals

OPOSICIONS 14/4/2008: Participants per especialitats

DOGC 24/4: es declara aprovada la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos a les proves convocades per a la provisió de places de funcionaris docents

STEPV: OPOSICIONS. CONVOCATÒRIA   INSTÀNCIES: FINS AL 13 DE MAIG INCLÓS

CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS 2008 

DOGC 11/3: OPOSICIONS. RESOLUCIÓ EDU/618/2008, de 28 de febrer, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

DOGC: fotocòpia convocatòria

BOE 2/3/07: REAL DECRETO 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la LOE, y se regula el régimen transitorio de ingreso...

USTEC·STES: eina d'oposicions

La distribució d'aquestes places per cossos i especialitats, i la determinació de les places de reserva, si escau, és la següent:

L=procediment d'ingrés lliure; R=reserva per a aspirants amb disminucions; E=procediment d'accés a un cos de grup superior; A=procediment d'accés a un cos del mateix grup; T=total.

Cos de mestres

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 66 4 70
EES Educació especial: pedagogia terapèutica 475 25 500
INF Educació infantil 1900 100 2.000
PAN Educació primària, anglès 475 25 500
PEF Educació primària, educació física 285 15 300
PMU Educació primària, música 190 10 200
PRI Educació primària 1900 100 2.000
  Total 5291 279 5.570

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d'empreses 10 28 2 40
502 Anàlisi i química industrial 4 11 1 16
503 Assessoria i processos d'imatge personal 2 7 1 10
504 Construccions civils i edificacions 3 8 1 12
505 Formació i orientació laboral 18 49 3 70
506 Hoteleria i turisme 2 7 1 10
507 Informàtica 18 49 3 70
508 Intervenció sociocomunitària 15 42 3 60
509 Navegació i instal·lacions marines 1 4 0 5
510 Organització i gestió comercial 5 14 1 20
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 4 11 1 16
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 4 10 1 15
513 Organització i projectes de sistemes energètics 1 3 0 4
514 Processos de cultiu aqüícola 0 1 0 1
515 Processos de producció agrària 2 4 0 6
516 Processos en la industria alimentària 0 2 0 2
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 2 6 0 8
518 Processos sanitaris 5 14 1 20
519 Processos i mitjans de comunicació 3 6 1 10
520 Processos i productes de tèxtil, confecció i pell 0 2 0 2
522 Processos i productes d'arts gràfiques 1 3 0 4
523 Processos i productes de fusta i moble 1 3 0 4
524 Sistemes electrònics 3 6 1 10
525 Sistemes electrònics i automàtics 10 28 2 40
  Total 114 318 23 455

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 19 1 20
602 Equips electrònics 5 0 5
603 Estètica 14 1 15
604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 6 0 6
605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluits 6 0 6
606 Instal·lacions electrotècniques 43 2 45
607 Instal·lacions i equips de criança i cultiu 1 0 1
608 Laboratori 6 0 6
609 Manteniment de vehicles 28 2 30
610 Màquines, serveis i producció 3 0 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 17 1 18
612 Oficina de projectes de construcció 5 0 5
613 Oficina de projectes de fabricació mecànica 1 0 1
614 Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris 4 0 4
615 Operacions de processos 4 0 4
616 Operacions i equips de producció agrària 6 0 6
617 Patronatge i confecció 2 0 2
618 Perruqueria 9 1 10
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 23 1 24
620 Procediments sanitaris i assistencials 57 3 60
621 Processos comercials 9 1 10
622 Processos de gestió administrativa 43 2 45
623 Producció en arts gràfiques 4 0 4
625 Serveis a la comunitat 57 3 60
626 Serveis de restauració 6 1 7
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 95 5 100
628 Soldadures 4 0 4
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 9 1 10
  Total 486 25 511

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Codi Especialitat A L R T
133 Alemany 3 8 1 12
134 Àrab 2 4 0 6
135 Italià 1 3 0 4
138 Rus 1 2 0 3
139 Xinès 0 1 0 1
192 Francès 5 12 1 18
193 Anglès 15 42 3 60
197 Neerlandès 0 2 0 2
  Total 27 74 5 106

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat E L R T
702 Conservació i restauració de materials arqueològics 1 1 0 2
703 Conservació i restauració d'obres escultòriques 1 1 0 2
704 Conservació i restauració d'obra pictòrica 0 2 0 2
706 Conservació i restauració de document gràfic 1 1 0 2
709 Disseny d'interiors 2 7 1 10
711 Disseny de producte 0 2 0 2
712 Disseny gràfic 6 18 1 25
715 Fotografia 2 5 0 7
716 Història de l'art 1 3 0 4
720 Materials i tecnologia: disseny 1 3 0 4
721 Mitjans audiovisuals 2 5 1 8
722 Mitjans informàtics 2 5 1 8
723 Organització industrial i legislació 1 3 0 4
725 Volum 1 2 0 3
  Total 21 58 4 83

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Codi Especialitat L R T
808 Fotografia i processos de reproducció 3 1 4
809 Modelisme i maquetisme 3 0 3
814 Tècniques de gravat i estampació 3 0 3
818 Tècniques del metall 2 0 2
819 Tècniques murals 1 0 1
820 Tècniques tèxtils 2 0 2
  Total 14 1 15

 

El model és el mateix que el del curs passat:

Fase d’oposició

La prova de llengües es farà el 20 de juny. Dissabte 21 de juny, presentació i part A.

A partir d’aquest moment cada tribunal convocarà els opositors a les diferents parts de l’oposició, que haurà d’estar finalitzada el 19 de juliol.

 

En la defensa de la programació a més de l’exemplar es podrà tenir un guió que no excedeixi d’un full. La programació no es retornarà.

Fase de concurs

Únicament les persones que aprovin hauran de presentar els mèrits davant del tribunal.

 

Aquest curs s’introdueix una novetat en el barem en l’apartat 3 d’altres mèrits, la qual fa referència als aprovats en la fase d’oposicions (2007) i que es van quedar sense plaça:

Per haver obtingut una puntuació igual o superior a 6 en la prova de la fase d’oposició del procediment d’ingrés lliure, en una especialitat del mateix cos al que ara es presenta.

Puntuació entre 6,0000 i 7,4999: es multiplica pel coeficient 0,15.

Puntuació entre 7,5000 i 10,0000: es multiplica pel coeficient 0,20.

La puntuació resultant se sumarà a l’apartat 3.

Adherits al pacte

Les persones adherides al pacte, tant les que portaven 4 anys de servei al 2005 com les que en portaven 3 anys al 2007, estan obligades a presentar-se.


OPOSICIONS 9/2/2008: Places a 9 de febrer de 2008

Departament 7/2: Aspirants als quals s'ha admès l'opció per un informe de valoració :: exclosos

Departament: Tot sobre l'ingrés i accés a cossos docents

Govern 5/2: El Govern convoca 6.740 places de mestres i professors

Places 2008 hi ha molts canvis respecte la previsió inicial

BOE 18/1: temarios que han de regir en el procedimiento de ingreso, accesos y adquisición de nueva especialidades a los cuerpos docentes


PREVISIÓ DE PLACES 2008 - 2011 25/06/07

PLACES:  Oferta de places durant implantació de la LOE

Departament: Certificació de formació permanent

OPOSICIONS: Criteris de correcció per especialitats


(informacions anteriors)

DOGC 26/10: Fotocòpia amb annexos de l'informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/3186/2007, de 18 d'octubre, de regulació de l'opció per un informe de valoració dels coneixements relacionats amb la unitat didàctica que substitueixi la part B.2 de la prova en la convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents de l'any 2008


2007

actualitzat 3 de març de 2009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

Nombramientos

INFORME 22/5: INSTRUCCIONS RELATIVES A LA VALORACIÓ DELS ASPIRANTS QUE HAN FET L’OPCIÓ DE SUBSTITUIR LA PART B2 DE LA PROVA PER UN INFORME

Presentació diapositives: Informació general, informe, mèrits...


Vacant juliol 06 / supera oposició 07 --- Anys llista / oposició 07

NOTES. Llista de seleccionats/des i no selec.

Departament: RESULTATS

DOGC 7/8: RESOLUCIÓ EDU/2462/2007, de 31 de juliol, per la qual es fan públiques les llistes d'aspirants que han superat les proves per a la provisió de places de funcionaris docents convocades mitjançant la Resolució EDU/825/2007, de 20 de març

DOGC: FOTOCÒPIA llistes d'aspirants

Presentació de documentació dels aspirants seleccionats

Termini: de 8 a 27 d'agost de 2007

informació oficial en: http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm final de pàgina

Opina, informa, informa't

Consulta de resultats (llistes, convocatòries...)

OPOSICIONS: Formularis d'autobaremació dels aspirants

http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm

DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria PDF --- DOGC 27/3: RESOLUCIÓ html

CONSULTA TRIBUNALS PER ESPECIALITAT (inclou mapa)

SEUS de tots els tribunals --- Mapa

DOGC: es nomenen els tribunals DOGC: fotocòpia tribunals

OPOSICIONS 3/5: Total de persones inscrites a cada especialitat

Bloc I persones inscrites llista provisional* (*càlculs aproximats)

esp/anys 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o més
ALL 41 34 21 17 6 11 7 12 1 6 6
EES 238 187 180 136 96 68 56 41 30 9 74
INF 955 571 512 343 282 192 167 120 126 76 599
PAN 125 143 76 68 51 52 36 30 23 15 37
PEF 383 289 212 93 97 67 44 32 23 20 34
PFR 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 4
PMU 133 117 87 62 43 42 25 20 13 7 7
PRI 685 433 346 258 193 77 116 139 106 93 448
esp/anys 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 o més
AL 5 3 4 4 6 1 1 1 1 1 2
AN 246 140 110 83 64 43 42 27 26 32 120
CN 162 89 78 48 36 27 25 43 48 35 136
DI 57 34 32 35 28 19 21 19 8 21 58
ECO 43 30 30 17 15 8 14 17 11 12 42
EF 102 53 49 39 22 30 27 24 12 17 51
FI 87 20 16 10 6 6 11 9 5 6 42
FQ 105 73 79 45 30 15 22 24 20 31 86
FR 22 20 19 14 10 5 7 5 13 3 46
GE 363 86 79 68 55 36 24 17 26 12 147
GR 11 4 7 6 2 0 4 1 1 4 10
LA 15 10 9 10 6 3 5 2 4 2 31
LC 152 103 111 117 79 59 41 39 23 30 121
LE 204 87 94 70 51 42 30 21 27 35 124
MA 136 69 58 44 27 21 18 17 11 10 59
MU 52 32 29 22 16 12 12 5 10 8 44
PSI 460 87 77 56 37 32 25 31 23 18 80
TEC 127 75 59 38 28 15 20 19 26 33 120

Tots els vocals en PDF: > Cos de mestres > Cos d'ensenyament secundari (no inclou alemany)

Sortejos dels dies 18 i 25 de maig (distribució i nombre de tribunals...)

PLACES 25/06/07 Oferta de places durant implantació de la LOE

Professorat interí/substitut 17/5/2007: l'informe, el desgavell continua

OPOSICIONS 3/5/2007: Total de persones inscrites a cada especialitat

DOGC 3/5/2007: modificació ...de convocatòria (cos B a l'A)

Sol·licituds/tribunals any 2007

CODI Epecialitat Total Places Tribunals total/trib. *places.
ALL AUDICIÓ-LLENGUATGE 207 70 2 103,50 35,00
EES EDUCACIÓ-ESPECIAL 1332 300 11 121,09 27,27
INF EDUCACIÓ-INFANTIL 5257 1000 41 128,22 24,39
PAN PRIMÀRIA-ANGLÈS 903 400 7 129,00 57,14
PEF PRIMÀRIA-EDUCACIÓ-FÍSICA 1634 400 13 125,69 30,77
PFR PRIMÀRIA-FRANCÈS 18 20 1 18,00 20,00
PMU PRIMÀRIA-MÚSICA 771 300 9 85,67 33,33
PRI EDUCACIÓ-PRIMÀRIA 3793 2000 30 126,43 66,67
T Total 13915 4490 114 122,06 39,39
CODI Especialitat Total Places Tribunals total/trib. *places.
AL ALEMANY 57 6 - - -
AN ANGLÈS 1445 300 12 120,42 25,00
CN BIOLOGIA-GEOLOGIA 1110 150 9 123,33 16,67
DI DIBUIX 474 50 5 94,80 10,00
ECO ECONOMIA 356 40 3 118,67 13,33
EF EDUCACIÓ-FÍSICA 589 50 5 117,80 10,00
FI FILOSOFIA 415 60 4 103,75 15,00
FQ FÍSICA-QUíMICA 790 150 7 112,86 21,43
FR FRANCÈS 253 70 2 126,50 35,00
GE GEOGRAFIA-HISTÒRIA 2120 300 17 124,71 17,65
GR GREC 65 20 1 65,00 20,00
LA LLATÍ 123 20 1 123,00 20,00
LC CATALANA-LITERATURA 1162 250 10 116,20 25,00
LE CASTELLANA-LITERATURA 1217 300 10 121,70 30,00
MA MATEMÀTIQUES 760 200 6 126,67 33,33
MU MÚSICA 419 50 5 83,80 10,00
PSI PSICOLOGIA-PEDAGOGIA 1904 200 16 119,00 12,50
TEC TECNOLOGIA 1039 150 10 103,90 15,00
T Total 14298 2366 123 116,24 19,24

NOTA*: Places/sol·licituds. Aquest càlcul és la proporció de places per sol·licituds, però des de ja fa tres anys aquesta porporció pot variar molt d'un tribunal a un altre ja que les places no són adjudicades pels tribunals sinò per una comissió on es barrejen tots els tribunals. Es fa una llista única per cada especialitat (si un tribunal posa notes baixes i un altre les posa més altes farà que la proporció de persones aprovades sigui més alta en el que ha posat millors notes)


OPOSICIONS 29/3: RESUM DE LA CONVOCTÒRIA D'OPOSICIONS 2007

Presentació diapositives: Informació general, informe, mèrits...

http://www.gencat.net/educacio/profe/ingres_acces.htm


DOGC 27/3: FOTOCÒPIA convocatòria

DOGC 27/3: RESOLUCIÓ EDU/825/2007, de 20 de març, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents

informe

Resum: pas del cos B al cos A (20/3) afegir DOGC 3/5: modificació ... (cos B a l'A)

PLACES:  Oferta de places durant implantació de la LOE

Professorat per edat --- Plantilla --- Estadístiques 2006

Oposicions 2005: Estadística resultats 2005 (5/8/2005)

Oposicions. Estudi: places convocades, persones admeses/aprovades 1996-2004

USTEC·STEs (IAC)


Esborranys dels temaris d'oposicions versió 18/12: mestres - secundària
(l'any 2007 només s'aplicarà el de primària)

Informació de la mesa del 13 de desembre

OFERTA DE PLACES A 17/11*:  Proposta d'oferta d'ocupació durant implantació de la LOE

30 de novembre de 2007

 

 

USTEC·STEs IAC, Actualitzat:

25/03/2015 11:57 (20)