Certificats d’idiomes
 
Normativa: DOGC
 
RESOLUCIÓ EDU/1714/2021, de 3 de juny, d’actualització de títols, diplomes i certificats d’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.
 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A TOTES LES LLENGÜES

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L’ANGLÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL FRANCÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L’ALEMANY

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER A L’ITALIÀ

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL PORTUGUÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL ROMANÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL NEERLANDÈS

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL GREC MODERN

 

CERTIFICATS RECONEGUTS PER AL RUS