Comunicació amb el SAU

En el cas de les incidències de comunicacions en les què no se sap la causa, sempre es comunicarà al SAU (mitjançant l’Espai de suport TIC, correu electrònic o telèfon).

 

El SAU dóna resposta i és l’entrada de les incidències, consultes, peticions o queixes relacionades amb els serveis TIC que proporciona la Generalitat de Catalunya. Aquest servei d’atenció a l’usuari atén o canalitza entre altres:

  • Les incidències tècniques d’equipaments, xarxes i programes informàtics del sistema educatiu.
  • La resolució de les incidències es durà a de forma immediata per part del SAU terme si és possible. En cas contrari el SAU enviarà la petició a equips especialistes i la resolució es produirà entre 1 i 4 dies hàbils. Excepcionalment,  aquesta durada pot superar-se en el cas de les incidències que impliquin la intervenció de més d’un equip especialista.
  • La resolució de les peticions d’actuació tècnica que no corresponguin a incidències de malfuncionament es produirà en un termini variable en funció de la tipologia concreta de la petició.
  • El suport al treball amb les aplicacions d’ús comú dins del sistema educatiu, molt especialment en l’àmbit de gestió acadèmica.
  • La resolució de les avaries, incidències i gestions de les línies de comunicacions, veu i dades, dotades per la Generalitat de Catalunya.

Funcionament

El SAU proporciona a l’usuari un número de petició, que li permet fer-ne el seguiment posterior. Quan el tipus de petició és una incidència i aquesta ho permet, el SAU en duu a terme la diagnosi i resolució per gestió remota. Quan una incidència no es pot resoldre des del SAU, aquest l’escala a un equip d’especialistes tècnics que la resol de forma remota o de forma presencial.

Una vegada resolta la incidència, l’equip d’especialistes ho comunica al SAU i aquest ho comunica a l’usuari.

Recordeu que…

  • Sempre que tingueu una incidència comuniqueu amb el SAU.
  • El SAU d’Ensenyament és el punt únic d’entrada per a tot tipus d’incidències, incloses les de comunicacions.
  • Cal utilitzar el Gepse quan es té la seguretat que l’avaria correspon a un equip específic.
  • En el cas de les incidències de comunicacions en les que no se sap la causa de la incidència, la incidència es comunicarà contactant el SAU (mitjançant l’Espai de suport TIC, correu electrònic o telèfon).
  • No utilitzeu el servei preventiu planificat de proximitat per a la resolució d’incidències, ja que l’objectiu d’aquest servei és dur a terme actuacions encaminades a optimitzar la utilització i minimitzar les incidències de les infraestructures i equipaments disponibles.

Bústia del servei d’atenció a l’usuari (SAU)

Per a comunicar incidències, consultes, peticions o queixes relacionades amb els serveis TIC, ho podeu fer a través de la bústia sau.tic@pautic.gencat.cat indicant de manera detallada la vostra consulta i el vostre nom complet.

Igualment, totes les comunicacions des del SAU com l’obertura de tiquets, tancament o manca de dades us arribaran també des d’aquesta bústia.

Més informació a la web del Departament

Informació extreta del web del Departament d’Educació ( Inici/Atenció a l’usuari/Suport, manteniment i equipament) <http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/suport/serveis_i_sau/>