Serveis mínims a partir del 2023

 

Serveis mínims abans del 2023

2022

ORDRE EMT/107/2022, de 12 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten elscentres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.

ORDRE EMT/39/2022, d’11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i els centres privats concertats dins l’àmbit territorial de Catalunya.

 

2021

ORDRE EMT/ /2021, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga convocada en el sector públic per al dia 28 d’octubre de 2021.

ORDRE TSF/115/2021, de 25 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.

ORDRE TSF/44/2021, de 24 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el personal laboral tècnic especialista en educació infantil (TEEI) destinat en centres educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

 

2020

ORDRE TSF/172/2020, de 8 d’octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de Catalunya.

ORDRE TSF/23/2020, de 5 de març, per la qual es garanteixen els serveisessencials que s’han de prestar a Catalunya durant la convocatòria de vagageneral convocada per al dia 8 de març de 2020.

 

2019

ORDRE TSF/187/2019, de 16 d’octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d’octubre de 2019.

ORDRE TSF/ /2019, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

ORDRE TSF/44/2019, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2019.

ORDRE TSF/31/2019, de 18 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 21 de febrer de 2019.

 

2018

ORDRE TSF/222/2018, de 19 de desembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general convocada per al dia 21 de desembre de 2018.

ORDRE TSF/198/2018, de 27 de novembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
2017

ORDRE TSF/233/2017, d’11 d’octubre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 18 d’octubre de 2017.

ORDRE TSF/224/2017, de 29 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant les convocatòries de vagues generals convocades des del dia 2 d’octubre fins al 13 d’octubre de 2017.

ORDRE TSF/32/2017, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic i privats concertats dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

2016
ORDRE TSF/135/2016, de 31 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

2010

TRE/453/2010, de 22 de setembre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga general del dia 29 de setembre de 2010.

TRE/321/2010, de 3 de juny, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la vaga del sector públic del dia 8 de juny de 2010.

TRE/289/2010, de 13 de maig, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten en els centres d’ensenyament públics dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.

TRE/140/2010, d’11 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que es presten als centres d’ensenyament públics dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya.