RECULL NORMATIU

Informació sobre la modificació del RD 1364/2010 del concurs general de trasllats estatal
DOGC: Resolució per la qual es modifica la Resolució que nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

DOGC

Normativa

DOGC: Programa internacional de mobilitat i cooperació per a centres professionals 2024-2025: convocatòria oberta

DOGC

Normativa

DOGC: Normativa per a la Innovació i Suport Educatiu 2024-2025
DOGC: ORDRE EDU/46/2024 de l’organització i el funcionament de la Inspecció d’Educació

BOE

Normativa

BOE: convocatòria de places per a professorat a Seccions bilingües d’espanyol a centres del centre i est d’Europa
RESOLUCIÓ PRE/714/2024, de 7 de març, per la qual es dona publicitat del resultat del sorteig públic per determinar l’ordre d’actuació de les persones aspirants en els processos de selecció de l’any 2024.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/620/2024 que modifica la convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, establint canvis en diversos aspectes
1 2 73 74

 

Normativa de la web del departament:

(web del Dept.)

 

Recull normatiu anterior al 2022:

enllaç