DOGC 

RESOLUCIÓ EDU/2282/2019, de 30 d’agost, d’actualització de títols i certificats d‘acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Educació.

ANGLÈS

FRANCÈS

ALEMANY

ITALIÀ

PORTUGÈS

ROMANÈS

NEERLANDÈS

GREC MODERN

RUS

CENTRES ACREDITATS PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

linia