Última hora sobre el concurs de mèrits, informació per a la presentació

AVÍS! El Departament ha allargat per segon cop el termini d’entrega de mèrits a les 17h del dia d’avui dimecres 11 d’octubre.

USTEC·STEs (IAC) hem fet arribar al Departament d’Educació un recull d’incidències i dubtes de la fase de mèrits del COE. Us informem de les respostes que ens han fet arribar:

 

  • TEMPS TREBALLAT: Moltes persones comproven que el temps treballat que els consta al barem de l’espai personal és incorrecte, amb diferents errades:

1- En molts casos se’ls està comptant temps de més. Molta gent no sap detectar el motiu  (creuen que els han comptat el temps a data d’avui i no fins al 10 de febrer), altres persones es troben l’errada en els nomenaments que han treballat de forma simultània en diferents especialitats: els consten els dos nomenaments, un a cada apartat (amb la qual cosa, un mateix temps està comptant dos cops). És un fet que cal revisar i esmenar.

RESPOSTA: Ho estan revisant. S’ha detectat l’errada i s’està recalculant per esmenar-ho.

 

2- Una altra errada és que els nomenaments dels llocs de treball  específics temporals que, segons la convocatòria, han de comptar en l’especialitat per la qual participen si són en el mateix cos 1.1 i, en canvi, els apareix en l’apartat 1.2 altres especialitats. Aquesta errada ja es va donar al CM. Cal esmenar l’errada.

RESPOSTA: Ho estan revisant i s’està recalculant per esmenar-ho.

 

3- Les persones que han gaudit d’excedència per cures es troben, com ja va passar al CM, que no els compten aquest temps en el còmput total de temps treballat. Cal esmenar l’errada.

RESPOSTA: Ho estan revisant i s’està recalculant per esmenar-ho.

 

4- Les persones amb alliberaments sindicals s’han trobat novament que no han comptat el temps de llicència sindical al còmput de serveis prestats del barem. Cal esmenar l’errada.

RESPOSTA:  Ho estan revisant.

 

MISSATGE DEL DEPARTAMENT:  Tots els casos indicats en aquest apartat s’esmenaran el més aviat possible, com a molt tard fins avui a les 15 hores. En qualsevol cas, els aspirants poden fer l’al·legació corresponent al full d’al·legació de mèrits perquè el tribunal ho revisi.

 

  • Aclariments sobre qüestions que no queden clares a la resolució:

 

1- Sobre els nomenaments simultanis, a diferència de la resolució del CM on s’especifica com comptar el temps treballat en cas de tenir dos nomenaments simultanis en diferents especialitats depenent de si són de la mateixa durada o de diferent (pàgina 23, els dos paràgrafs abans de l’últim), a la resolució del COE aquesta informació no consta i la gent no sap en quina de les dues especialitats ha de comptar el temps treballat. Cal informar al respecte.

RESPOSTA:  En els nomenaments simultanis, si un d’ells és de l’especialitat del cos, comptarà per l’1.1. Si no és cap dels dos de l’especialitat, comptarà per la que té el vincle principal (és a dir, el que va ser el primer nomenament).

 

2- El temps treballat en els llocs de reforç covid no queda clar on compta: a la convocatòria diu que en l’especialitat a la qual es presenten, però al barem els apareix a l’1.2 si van ser nomenats en una especialitat diferent. A la resolució del CM diu que compta en l’especialitat per la qual ha estat seleccionada i que consta al registre informàtic (per tant, l’especialitat per la qual van ser nomenades). Entenem que hauria de ser igual. Cal fer aclariment.

RESPOSTA:  Si el lloc de reforç covid no especifica especialitat, ha d’anar associat al cos.

1.1 si és el mateix cos, 1.3 si és un altre.

 

3- Una altra errada és que a la resolució de les oposicions (i hem vist que a la del CM passa igual), el serveis prestats en centres d’administracions locals que la resolució especifica que, tot i ser públics, s’han  d’incloure en la categoria “altres centres”, diu que són valorats al 1.3, cosa que és contradictori amb el què compta a cada apartat: a l’1.3 és experiència en altres cossos de centres públics de titularitat de l’administració educativa, i l’1.4 és on diu “altres centres”. De fet, al CM aquest temps treballat es va comptar a l’1.4, i no a l’1.3 com diu la resolució. Cal fer aclariment.

RESPOSTA:  Aquest apartat fa referència als serveis prestats en centres PÚBLICS (del Departament d’Educació): “Els serveis prestats en centres públics per professionals que hagin impartit el primer cicle de l’educació infantil que tinguin el títol de mestre o mestra especialista en educació infantil o del títol del grau equivalent, o del de tècnic o tècnica superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors són valorats pel subapartat 1.3.”

 

4- Els postgraus oficials no se sap on s’han de fer constar perquè, tot i que a l’apartat 2.2 de la resolució posa com a títol “Postgraus, doctorats i premis extraordinaris”, després no hi ha cap subapartat on s’esmentin els postgraus. Demanem aclariment.

RESPOSTA:  Es refereix als màsters oficials, tot el que són títols propis es computen per formació permanent apartat 3.2

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes