Publicats els tribunals del concurs oposició 2024

Resolució de la DG de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats, convocat per la Resolució EDU/4103/2022.

Teniu la resolució i la llista dels tribunals en aquest enllaç.


Presentar un recurs contra aquesta resolució:

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la publicació a l’eTauler, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà de la seva publicació a l’eTauler, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra resolucions de convocatòries d’ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d’Educació”.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes