Informació sobre la composició dels tribunals de les oposicions extraordinàries

El sorteig dels vocals dels tribunals de les oposicions docents extraordinàries es va celebrar el 26 d’abril, a les 10 hores. En aquest acte es va fer l’extracció del número i la lletra a partir del qual s’assignaran els vocals titulars i suplents dels tribunals.

Tal com recull la resolució de les oposicions (punt 6, pàgina 24), un cop publicat el llistat definitiu d’admesos i exclosos en el procediment selectiu, la Direcció General de Professorat i Centres públics nomena els tribunals i les comissions de selecció que han de resoldre els diferents procediments. Es poden nomenar tants tribunals per especialitat com sigui necessari. En les especialitats on es requereix més d’un tribunal, es nomena una comissió de selecció. Per a les especialitats convocades en què el nombre de tribunals sigui reduït, es poden constituir tribunals de selecció amb diferents especialitats, garantint, en la mesura que sigui possible, que hi hagi personal funcionari de cadascuna d’elles.

La composició del tribunal la trobareu descrita a la resolució de les oposicions, així com els requisits per poder-ne formar part, les causes de desistiment, abstencions i recusacions.

El Departament ens ha informat del següent:

  • Hi ha 35.646 aspirants inscrits fins a la setmana passada, però avui, 28 d’abril, és la data límit per fer el pagament. Així doncs, aviat se sabrà el nombre d’aspirants finals per cos i per especialitat i es podrà establir definitivament el nombre de tribunals necessaris.

  • Es treballa amb 140 aspirants per tribunal, per tant, la idea és constituir uns 293 tribunals repartits per tot el territori (xifra a confirmar).

  • 1.145 persones han fet inscripció voluntària per formar part dels tribunals en diferents ST i especialitats.

  • Els tribunals constituïts es publicaran a mitjan maig.

Resultat del sorteig: lletra K, número 6.

Per a què serveix la lletra?

La lletra serveix per triar les persones que formaran part dels tribunals en funció del cos i especialitat. Els tribunals consten d’un/a president/a (del cos d’inspectors/es); un nombre parell de vocals, triats per sorteig entre les persones funcionàries del cos i especialitat de la zona on s’ubiqui cada tribunal que compleixen els requisits que marca la resolució, i la resta de personal funcionari voluntari que ha sol·licitat formar-ne part. Els tribunals han d’estar formats per un nombre imparell de membres, no inferior a cinc, i s’haurà de designar el mateix nombre de suplents.

La lletra situa el punt de partida pel qual es triaran els vocals, voluntaris i no voluntaris, dels tribunals de cada zona. Així, d’entre el personal funcionari d’una zona X que compleix els requisits, es trien per sorteig les persones funcionàries de la zona en funció del primer cognom, començant per la lletra K i seguint l’ordre alfabètic fins a completar el total de membres necessaris no voluntaris per tots els tribunals en funció del cos i especialitat. De la mateixa manera, es fa la tria dels membres voluntaris dels inscrits per especialitat i cos dins la zona que han triat en la seva sol·licitud.

Al nostre web trobareu totes les novetats referents a les oposicions d’estabilització.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes