Concurs oposició extraordinari (estabilització de plantilles)

LLISTA DEFINITIVA de les persones seleccionades i presentació de documentació de les persones seleccionades

Avui es publica la LLISTA DEFINITIVA de les persones seleccionades que es van presentar al concurs d’oposició extraordinari.

⇒ Podràs consultar-ho al teu Espai Personal.

Les persones seleccionades han de presentar el document amb les declaracions responsables, en el termini de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació al DOGC de les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats.

Coincidint amb aquesta publicació al DOGC, prevista a partir de la segona quinzena de desembre de 2023, s’activa l’enllaç per presentar les declaracions. L’enllaç al tràmit estarà en aquest enllaç i es necessari disposar de signatura digital vàlida.

Les persones seleccionades que en el termini indicat no presentin telemàticament les declaracions responsables, o quan es comprovi que els manca algun dels requisits de participació, no poden ser nomenades funcionàries de carrera i queden sense efectes les seves actuacions en el procediment selectiu, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat.

Contra la llista definitiva de persones seleccionades publicada per la comissió de selecció, pots interposar recurs d’alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà d’aquesta publicació.

Amb la publicació de les llistes es considera feta la notificació a les persones interessades a tots els efectes.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes