RESOLUCIÓ EDU/867/2024, de 18 de març, per la qual es modifica la Resolució EDU/4207/2023, de 13 de desembre, per la qual es fan públiques les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/4037/2022, de 21 de desembre.

 1. Modificació de l’Annex de la Resolució EDU/4207/2023:
  • Publicació de les renúncies de persones seleccionades en el concurs oposició (Annex 1).
  • Publicació de noves incorporacions en les especialitats d’Anglès, Economia, i Geografia i Història a conseqüència de les renúncies (Annex 2).
 2. Presentació de Declaracions Responsables:
  • Les persones seleccionades han de presentar declaracions responsables amb signatura electrònica a través del tràmit electrònic específic del Departament d’Educació.
  • El Departament d’Educació comprovarà la documentació per a l’acreditació dels requisits d’ingrés.
  • Les persones que no presentin el document de declaracions responsables o que no compleixin els requisits no poden ser nomenades funcionàries de carrera.
 3. Publicació i Notificació:
  • La publicació de la Resolució al DOGC serveix de notificació a les persones interessades.
 4. Procediment d’Adjudicació de Destinacions Provisionals:
  • Les noves persones seleccionades han de participar en el procediment d’adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2024-2025.
 5. Presa de Possessió:
  • La presa de possessió de la destinació adjudicada té efectes administratius des de l’1 de setembre de 2024.
  • Si les persones seleccionades no s’incorporen en els cinc dies següents, renuncien a tots els drets del procediment selectiu.
 6. Execució de la Resolució:
  • La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures necessàries per executar la Resolució.
 7. Recursos:
  • Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu o potestativament recurs de reposició davant la consellera d’Educació.
  • Els terminis per interposar els recursos són de dos mesos per al contenciós administratiu i d’un mes per al de reposició, comptant des de l’endemà de la seva publicació al DOGC.
  • Presentació de recursos

 

Per a més informació accedeix a la web del departament en aquest enllaç.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes