Borsa de treball del personal laboral

 

 Borsa de treball de Personal d’Administració i Serveis:

La borsa de treball del personal d’administració i serveis  i dels professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del departament d’Educació té com objecte disposar de persones candidates per a cobrir, en règim de contractació laboral temporal, els llocs de treball vacants i substitucions necessaris per a la prestació dels serveis del Departament d’Ensenyament mentre no es produeixi la seva cobertura pels procediments de provisió i selecció definitius establerts.

La borsa de treball s’estructura per categories professionals en 3 blocs de candidats (Bloc 1, Bloc 2 i Bloc 3).

Normativa:

 

 WEB DE L’ASPIRANT          

 

Resum mesa tècnica de personal laboral 28 de febrer de 2024

Borsa del personal laboral: El mur del Departament

llegir més

Obertura extraordinària de la borsa de treball del personal laboral
Acte públic d’adjudicació noves vacants curs 23-24

 

NOU! Formulari d’inscripció actiu fins al dia 17 de juliol.

 

 

llegir més

Borsa extraordinària del Personal Laboral

Ampliació geogràfica d’algunes categories dins la convocatòria extraordinària 15/2022

llegir més

Obertura de Borsa extraordinària del Personal Laboral

Inici de les inscripcions dijous 22 de desembre de 2022 

llegir més

Personal laboral

Errada informàtica i Repetició Nomenaments telemàtics del Personal Laboral
Actualització de les bases generals i regularització de la borsa de treball del personal laboral

TANCAMENT de la borsa extraordinària oberta del personal d’atenció educativa i d’administració i serveis.

De les categories EEE, CUI, OFI I NAJ 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de requisits i mèrits es tancarà el 30 d’abril de 2022.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS
Comitè Intercentres amb el Departament- 3 de desembre de 2021
Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 27 de juliol de 2021.

Borsa

Nova RESOLUCIÓ de REGULARITZACIÓ DE LA BORSA  del personal d’administració i serveis

 en data 22 de juliol de 2021   llegir més

Borsa

TANCAMENT de la borsa extraordinària oberta del personal d’administració i serveis.

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de requisits i mèrits es tancarà el 30 de juny de 2021.

Borsa

Resolució de modificació de l’obertura extraordinària de la Borsa de Treball del PAS- PAE

Borsa

Funcionament de la Borsa del Personal Laboral
Convocatòria per  ampliar les comarques d’algunes categories professionals en l’actual obertura exteraordinària de la borsa . 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS

Borsa

PUBLICACIÓ DE LLISTA D’ADMESOS A LA BORSA DEL PERSONAL LABORAL

Borsa

MODIFICACIÓ DE DADES BORSA DE TREBALL DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS

Personal laboral

Publicació les persones i les places convocades de TIS, EEE i TEI de l’acte públic d’ajudicacions de places vacants i de programa.

 

Podeu consultar la informació ampliada en  la web del departament

llegir més

Borsa

Resolució modificació llistes definitives participants admesos i exclosos borsa de treball PAS (convocatòria extraordinària 10/2022)
NOVES PLACES DE PERSONAL LABORAL- curs 22/23: Informació de les places i del procés d’adjudicació
BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL

Llista definitiva de persones participants a la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència

 

llegir més