Borsa

Funcionament de la Borsa del Personal Laboral

Podeu trobar tota la Informació respecte al funcionament de la borsa.

Dins els diferents apartats hi ha tota la informació detallada. Dins l’apartat Procés d’adjudicació hi ha un document tutorial detallat del funcionament de les preadjudicacions múltiples

 

REQUISITS

 

    • Cal tenir present que els requisits que s’han de complir per a cada categoria són els que figuren a l’annex per cada categoria. “Els requisits per ser contractat s’han de complir en la data en què es formalitzi la proposta de contractació”.

      

MODIFICACIÓ DE DADES

      

    • En qualsevol moment es poden desclicar les opcions escollides. Per a modificar i activar la disponibilitat geogràfica cal que hi hagi la convocatòria oberta per a aquella categoria i àrea geogràfica. 

    • El tipus de jornada es pot modificar sempre en les àrees geogràfiques que es tingui demanada jornada.

      

PUNTUACIÓ

 

    • Dins de cada categoria els candidats estan ordenats per la puntuació obtinguda per cada adscripció geogràfica i bloc de pertinença. En cas d’empat es resol a favor de la persona de + edat.    

 

ACCEPTACIÓ/REBUIG

 

    • Les  preadjudicacions i adjudicacions es fan sempre mitjançant l’aplicatiu web de l’aspirant i cal acceptar sempre dins el termini de 24 hores encara que siguin preadjudicacions perquè amb dues renúncies representa l’exclusió de la borsa. 

    • El fet de rebutjar a una oferta de contractació o renúncia a un contracte comporta que es vagi a final de la llista (a excepció que la renúncia sigui fonamentada en la reducció o ampliació de jornada o es presenti entre l’1 de juliol o 31 d’agost), i en una segona renúncia comporta l’exclusió a la borsa.. Per tant si reps dos preadjudicacions a l’hora i no les acceptes, et fan fora de la borsa perquè es consideren dues renúncies. 

 

ADJUDICACIONS

 

    • No es pot adjudicar a una persona en situació d’incapacitat temporal (IT), en excepció de les persones que gaudeixin del permís de maternitat. Per tant, cal demanar suspensió de participació perquè no es consideri rebuig o no acceptació, i evitar anar al final de la llista o fora de borsa.

    • Mentre s’està treballant dins d’una categoria no es pot tenir cap adjudicació en altres categories perquè en ser una única borsa amb diferents categories es considera que s’està  en actiu i no es pot contemplar com a millora de contracte.

 

MOTIUS D’EXCLUSIÓ      

 

    • No reunir requisits establerts

    • Renunciar dues vegades (preadjudicació amb dos centres = dues renúncies)

    • Haver renunciat a la participació a borsa.

    • No superar el període de prova.

    • Tenir dos informes negatius de superiors jeràrquics diferents.

 

  NOTA: El Departament ens va fer arribar la següent concreció posterior al CI del dia 18.11.20:

 

  • Les persones que han rebutjat dues vegades o més, tenen 10 dies per a fer al·legacions. Durant aquest termini, apareixen a la llista com a disponibles però no opten a preadjudicacions.
  • Les persones que s’han inscrit a la borsa, que han presentat documentació acreditativa i ha estat validada, ja estan disponibles per a ser preadjudicades

 

SUSPENSIÓ

 

    • Per demanar suspensió de participació en la borsa sempre s’ha de comunicar al departament per mitjans telemàtics. En ser una borsa única, la suspensió és en totes les categories. 

       

MOTIUS DE SUSPENSIÓ 

    • Estar de baixa per IT.

    • Prestar serveis en un altre lloc de treball de l’administració.

    • Estar en causa de suspensió de contracte sempre que hagi estat acreditat.

  • Excedència voluntària o forçosa.
  • Privació de llibertat.
  • Risc durant l’embaràs o maternitat.
  • Situació d’incompatibilitat.
  • Causa de violència de gènere.
  •  No reunir els requisits establerts.

      

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes