NORMATIVA

General

 

Currículums de FP (Títols LOE)

Enllaç

 

Itineraris formatius específics

 • Resolució EDU/1166/2020, de 28 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2020-2021, als itineraris formatius específics (IFE) (DOGC núm. 8147, de 4.6.2020)
 • Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, d’1.9.2016)
 • Itineraris formatius específics. Annex 1

 

PFI

 • Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig,per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019)
 • Resolució EDU/735/2019, de 20 de març,per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)
 • Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny,per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)
 • Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer,per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s’obre el termini per al curs 2015-2016 (DOGC núm. 6815, de 20.2.2015)
 • Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre,de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014)
 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014)

 

FP DUAL

 

FCT

 • Ordre ENS-241-2015, per la qual es regula la formació en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 9628, de 5.08.2015).
 • Normativa de la formació en centres de treball: instruccions d’aplicació curs 2021-22: normativa-formacio-centres-treball

 

Riscos laborals

 

Normativa

BOE: Nova Integració de Professors de FP a Secundària (Ordre EFD/580/2024)

BOE

FP

Normativa

Modificació normativa d’FP

Publicació al BOE dels Reials decrets de modificació dels currículums per cursos d’especialització, grau bàsic, grau mitjà i grau superior.

llegir més

FP

Normativa

Publicats els esborranys dels nous currículums d’alguns cicles formatius

El Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports està actualitzant els currículums de tots els cicles formatius conforme a la nova Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la formació professional.

llegir més

DOGC

FP

Normativa

ORDRE EDU/286/2023, de 20 de desembre, de creació del Centre de Recursos Pedagògics de Formació Professional.
RESOLUCIÓ EDU/4350/2023, de 20 de desembre, de modificació de la Resolució EDU/2998/2023, de 30 d’agost, per la qual s’aprova la llista única per especialitats del procés d’integració en el cos de professors d’ensenyament secundari, convocat per la Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari (DOGC núm. 8940, de 20.6.2023).
Integració del personal del cos de Professorat Tècnic de Formació Professional en el cos de Professorat d’Ensenyament Secundari

Disposeu d’una nova infografia amb tots els detalls sobre el procediment

llegir més

FP

Normativa

FP

Normativa

Legislació

Resolució EDU/3583/2021, de 25 de novembre, per la qual es modifica l’annex de la Resolució EDU/2894/2020, de 10 de novembre, de la imp…

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Legislació

FP

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

FP

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Legislació

Orden EFP/748/2020, de 29 de julio, por la que se adoptan medidas excepcionales para la flexibilización de la impartición de certificados de profesionalidad.

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

1 2 3 4