Xerrades informatives sobre les adjudicacions d'estiu
xerrades_adj_estiu_cc_23_24
com ens afectarà la nova-FP
programa.catala.i.escola.jornada
capitalisme digital i educació
oposicions ordinaries 2024
aplicacions nou
Proposta USTEC·STEs (IAC) Acord d’estabilitat personal interí (període 2018-2023)
Hem aconseguit la continuïtat dels contractes dels educadors/es d’educació especial i integradors/es socials
Places i Novetats d’oposicions 2019

Convocatòria Oposicions 2019

Places especialitats 2019

Cos de professors d’ensenyament secundari
Codi Especialitat Places
501 Administració d’empreses 77
502 Anàlisi i química industrial 30
503 Assessoria i processos d’imatge personal 24
505 Formació i orientació laboral 91
506 Hoteleria i turisme 24
507 Informàtica 139
508 Intervenció socio-comunitària 87
510 Organització i gestió comercial 73
511 Organit. i proc. manteniment vehicles 24
512 Organit. i proj. de fabricació mecànica 26
513 Org. i projectes de sistemes energètics 8
515 Processos de producció agrària 16
516 Processos industria alimentaria 11
517 Proces. diagnòstic clínic prod. ortoprot 30
518 Processos sanitaris 42
519 Processos i mitjans de comunicació 11
522 Processos i productes d’arts gràfiques 10
524 Sistemes electrònics 8
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 28
Total 759
Cos de professors tècnics d’F.P.
Codi Especialitat Places
601 Cuina i pastisseria 31
603 Estètica 29
608 Laboratori 9
609 Manteniment vehicles 49
610 Màquines, serveis i producció 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 42
614 Op. equips elab.produc. alimentaris 8
615 Operacions de processos 10
616 Operacions/equips prod. agrària 13
617 Patronatge i confecció 6
618 Perruqueria 16
619 Proced. diagnòs. clínic i ortoprotètics 33
620 Procediments sanitaris i assistencials 97
621 Processos comercials 54
622 Processos de gestió administrativa 66
623 Producció en arts gràfiques 9
625 Serveis a la comunitat 69
626 Serveis de restauració 13
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 80
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 5
Total 642
Cos de mestres
Codi Especialitat Places
ALL Audició i llenguatge 75
EES Pedagogia terapèutica 283
INF Educació infantil 589
PAN Llengua estrangera: anglès 331
PEF Educació física 211
PFR Llengua estrangera: francès 8
PMU Música 175
PRI Educació primària 1.932
Total 3.604

 

Total tots els cossos 5.005

Resum de la Mesa Sectorial 13 de novembre

El director general de professorat i personal de centres públics de Catalunya, Ignasi García Plata, ens va informar de les principals novetats que es plantegen per a la convocatòria oposicions del 2019.

a) Ordre de les proves

El Departament d’Ensenyament s’està plantejant molt seriosament començar el concurs-oposició amb la defensa de la programació i la unitat didàctica (fins ara era la segona prova de la fase d’oposició), ja que consideren essencial que es valorin la habilitats comunicatives de l´aspirant i les seves aptituds pedagògiques i didàctiques.

Des del moment que no es va acceptar la proposta d’USTEC·STEs d’una doble via que permeti consolidar el personal interí que ocupa una vacant i que les proves no fossin eliminatòries, USTEC·STEs va proposar aquest canvi d’ordre de les proves per afavorir qui té més experiència docent.

Aquesta decisió afectaria els tribunals, en la mesura que tothom hauria de passar per aquesta fase eliminatòria. El Departament considera que es tracta d’un aspecte qualitatiu i que cal treballar en la manera com es pot gestionar aquest canvi d’ordre de les proves pel que fa als tribunals i amb relació al pressupost.

b) Calendari

Plantegen començar el procés un cop ha finalitzat el període lectiu del cos docent perquè l’experiència de les oposicions anteriors (a mitjan abril) no va ser positiva, per la qual cosa no és desitjable tornar-la a repetir: va generar disfuncions als centres perquè molts tribunals acabaven molt tard la seva feina i l’endemà els seus membres havien d’anar a la seva feina habitual. A més, les properes oposicions afecten sobretot el cos de mestres, que finalitza la seva jornada laboral a les 16:30h.

La proposta del Departament és realitzar les proves de la fase d’oposició entre finals de juny i al llarg del juliol (primera i segona prova) i dur a terme la fase de concurs (al·legació dels mèrits) al mes de setembre. Això vol dir que serien funcionaris/àries en pràctiques a partir del dia 1 setembre del 2020.

Intervenció USTEC·STEs (IAC)

Fem una valoració positiva del canvi d´ordre de les proves, ja que entenem que pot afavorir les persones que estan treballant als centres i que, per tant, tenen experiència docent però disposen de poc temps per preparar tant la part teòrica (temari) com la dels supòsits pràctics. Recordem que es tracta d’una proposta que el sindicat va fer arribar el curs passat i que la van descartar.

D´altra banda, vam manifestar el nostre desacord que el concurs-oposició s´estengués més enllà del mes de juliol i que, per tant, les persones que obtinguessin una plaça no fossin nomenades funcionàries en pràctiques fins al dia 1 de setembre de 2020, ja que perdrien un seguit de drets relacionats amb l´antiguitat dins el cos docent. Vam insistir que el Departament ha de posar els mitjans necessaris perquè, com s’ha fet en altres territoris de l’Estat i en molts altres processos, es puguin realitzar les proves a finals de juny i perquè el concurs de mèrits finalitzi al juliol. La proposta del Departament d’Ensenyament podria, a més, distorsionar l’ordre en què s’adjudiquen els nomenaments relacionats amb la borsa de substitucions (com si no estigués prou distorsionada per l’aplicació de la LEC).

Vam demanar que abans de començar la realització de les proves es negociés un pacte d’estabilitat que inclogui el col·lectiu d´interins/es amb determinats anys de serveis prestats (xifra que caldria negociar) i el col·lectiu de docents majors de 55 anys. Cal blindar aquests col·lectius per garantir la continuïtat en la feina en cas de no superar el procés selectiu.
Vam instar també el Departament a penjar a la seva web casos pràctics resolts per cada especialitat i que la convocatòria fos molt més concreta en aquest apartat.

Per acabar vam proposar que es poguessin revisar les proves tant després de la defensa de la programació i de la unitat didàctica com de la realització de la part pràctica i teòrica. 

L´Administració ens va respondre que la pèrdua de drets dels funcionaris en pràctiques que haurien d´esperar-se un curs és mínima i que amb la seva proposta es garanteix un procés amb un mínim de garanties i de qualitat.

Quant a la part pràctica, els representants del Departament van afirmar que treballarien perquè els criteris de correcció de tots els tribunals fossin el màxim d’homogenis. Van prendre nota de la proposta de penjar casos pràctics resolts. Sobre aquesta qüestió van afegir-hi que havien demanat la correcció dels casos de les oposicions de cicles de fa dos anys. Amb relació a la nostra proposta de poder revisar les proves després de cada part, van dir que la valorarien.

Pel que fa al pacte d’estabilitat, sembla que estarien oberts a fer durant el procés un seguiment del col·lectiu de persones majors de 55 anys per controlar que no es despengin. Ara bé, el model del Departament no és pas negociar un pacte d’estabilitat abans d’aquesta convocatòria d’oposicions, tal com demana USTEC·STEs, sinó estabilitzar el personal interí mitjançant una oferta de 20.000 places (15.000 + taxa de reposició sense límit si hi ha pressupostos), amb un límit del 8% de taxa d’interinatge.

Torn obert

USTEC·STEs va fer arribar les queixes per la deshabilitació de l’especialitat de llengua i literatura catalana (LC) a les persones que tenen la titulació de Comunicació Audiovisual i el màster de secundària en català/castellà. Afecta tant les que estan estudiant el màster (formin o no part de la borsa) com les que ja l’han acabat i tenen un nomenament vigent de LC.

El Departament d’Ensenyament s’ha compromès a cercar una solució per a aquest col·lectiu. Per la nostra banda, l’estem ajudant a organitzar-se per reivindicar els seus drets i poder solucionar satisfactòriament aquesta problemàtica.

USTEC·STEs

INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS CURS 2018/19 Instruccions per participar al País Valencià

USTEC·STEs

Comparativa de les plantilles de centres en els darrers cursos

Normativa

USTEC·STEs

Borsa de treball de personal docent: Modificació de dades del 29 d’octubre al 5 de novembre de 2018

USTEC·STEs

 INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS CURS 2018/19

USTEC·STEs

 Xerrades informatives Concurs de Trasllats: L’HOSPITALET, TERRASSA, IGUALADA,

USTEC·STEs

Aplicació per calcular els increments del 2018
USTEC·STEs ha decidit no participar a la comissió del seguiment del Decret de Provisió i Perfils

USTEC·STEs

Terminis del concurs de trasllats. Publicació 31 d’octubre, …

Salut

USTEC·STEs

PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.

USTEC·STEs

http://www.sindicat.net/retribucions/nomina/

Retribucions

Aplicació a les properes nòmines dels increments retributius
MESA SECTORIAL:

USTEC·STEs

Canvis en els horaris d’atenció a les seus de Lleida i de Barcelona.
Resum del contingut del Comité Intercentres del dia 18 de juliol de 2018
COMUNICAT DE SUPORT A L’ATURADA NACIONAL A L’EDUCACIÓ COLOMBIANA DEL 25 DE JULIOL

USTEC·STEs

Informacions molt rellevants d’aquest estiu
Publicades les adjudicacions de destinacions provisionals – Resolució definitiva

USTEC·STEs

DIVENDRES 3 DE JUNY A LES 11H. CONCENTRACIÓ AL DEPARTAMENT (VIA AUGUSTA 202) MENTRE ES NEGOCIA LA REDUCCIÓ DE DUES HORES LECTIVES A LES PESONES DOCENTS MAJORS DE 55 ANYS

Adults

Normativa

Normativa

Normativa

USTEC·STEs

Horari d’atenció les diferents seus d’USTEC·STEs:Juny: Fins les 14 hores / De l’1 al 27 de Juliol: de 10 a 13 hores

Meses Sectorials

MESA SECTORIAL: Divendres 29 de juny: Criteris borsa 18-19, oposicions 18, mesures en matèria de personal docent

 majors 55 anys.

USTEC·STEs

INFORMACIONS RELLEVANTS D’AQUEST FINAL DE CURS
Publicada la llista provisional d’admesos i exclosos de la darrera obertura de la borsa corresponent al mes de Maig 2018Darrer dia per presentar al·legacions 4 de juliol

 Cobrament del mes de juliol per les persones substitutes. Informació de l’atri
El govern de Quim Torra es planteja una nova retallada a ensenyament

USTEC·STEs

Proves de capacitació per l’ensenyament en valencià i proves de mestre de valencià
L’Audiència de Lleida ha arxivat la causa contra tot el professorat de La Seu d’Urgell

USTEC·STEs

Una nova irresponsabilitat del Departament: no incloure la cobertura de la reducció de 2 hores lectives als i les majors de 55 anys

USTEC·STEs

Ja has fet clic? L’afiliació i contactes ja heu rebut el mail per confirmar que voleu seguir rebent informació.
Terminis seleccionats/des oposicions
Informació sobre el cobrament del juliol professorat substitut/ta

USTEC·STEs

 Publicades les vacants ofertades en tots els territoris subjectes a entrevista

Personal laboral

Curs d’habilitació del personal laboral: Educador d’Educació Especial. Del 15 de juny al 15 de juliol del 2018.
Informació sobre el cobrament del juliol professorat substitut/ta

FP

USTEC·STEs

Meses Sectorials

MESA SECTORIAL:
Resolució XI congrés d’STEILAS sobre la situació a Catalunya 

USTEC·STEs

Comunicat

Una nova irresponsabilitat del Departament: no incloure la cobertura de la reducció de 2 hores lectives als i les majors de 55 anys

Comunicat

CARTA OBERTA A JOSEP BARGALLÓ

USTEC·STEs

Salut

USTEC·STEs

MUFACE – CANVI D’ENTITAT AL JUNY

FP

USTEC·STEs

Mercadeig del sistema educatiu i manteniment de l’oferta d’FP als centres privats per part del Departament d’Ensenyament
Terminis importants d’aquest final de curs. Novetats.
Adjudicacions d’estiu Curs 2018-2019
1 2 46 47 48
Xerrades informatives sobre les adjudicacions d'estiu
xerrades_adj_estiu_cc_23_24
com ens afectarà la nova-FP
programa.catala.i.escola.jornada
capitalisme digital i educació
oposicions ordinaries 2024