Retribucions

 


NORMATIVA

Normativa estatal:

Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.   

Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març).   

Normativa de la Generalitat de Catalunya:

Resolució TSF/2510/2017, de 18 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de la Comissió Negociadora del VI Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya sobre l’increment salarial i taula de retribucions per a l’any 2017 (codi de conveni número 79000692011994).

Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.      

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

Decret llei 1/2016, de 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.  

Resolució 9/XI del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 1/2016, del 19 de gener, d'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

 

RETRIBUCIONS 2020

 

 

 

PAGUES EXTRES ARRABASSADES

Paga extra del 2013: cobrament del 60% el mes de juliol (no per a tothom!)

USTEC·STEs vol recordar a tot el professorat que no vam cobrar una de les pagues extres dels anys 2012, 2013 i 2014. L'any 2015, amb el sou encara congelat, vam recuperar el 24,04% d'aquesta paga; i entre el 2016 (20,77%), el 2017 (34,42%) i el 2018 (20,77%) ens n'han pagat ja el 100%. Hem trigat 4 exercicis fiscals a recuperar una de les pagues no abonades en el moment que ens l'havíem guanyat; i com que ens les tornen sense interessos, la pèrdua econòmica és ben evident.

Pel que fa a la paga del 2013, anem pel mateix camí: el mes de març de l'any passat vam recuperar el 10%, i l'octubre, el 30%. Resta encara un 60%, sobre el qual l'Administració ha informat que es faria en un únic pagament durant el 2020 el mes de juliol d'enguany. Mancarà el retorn de la totalitat de la paga extra del 2014, el pagament de la qual es faria en dos terminis: 55% el 2021 i 45% el 2022.

USTEC·STEs (IAC) hem exigit l'acceleració del cobrament de la totalitat de les pagues extres. El calendari de retorn, acordat entre l'Administració i CCOO i UGT, afecta el poder adquisitiu perdut, raó per la qual considerem totalment insuficient que s'estiri el termini per cobrar la paga sencera que resta del 2014 (fins al 2022), al cap de 8 anys, i com que ens la tornen sense interessos, la pèrdua econòmica és ben evident.

Un mal acord es pot observar també en el fet que, l'1 de juliol, ha aparegut una nota informativa a l'ATRI que anuncia que sembla que no tot el personal cobrarà aquest 60% aquest mes:

- En la nòmina del mes de juliol de 2020 per al personal en actiu o que percep abonament de nòmina aquest mes.

- En la nòmina del mes d'octubre de 2020 per a la resta de personal (que no percep abonament de nòmina el juliol 2020).

Aquest nou retard en el cobrament de la paga del 2013 ha estat denunciat en mesa sectorial. Es continua evidenciat, doncs, el menyspreu als treballadors i treballadores públic.

Us informem que a l'apartat d'afiliació del nostre web, i per correu electrònic, hi podreu trobar una aplicació web per calcular el 60% de l'import de l'extra del 2013 que restava pendent. 

 


RETRIBUCIONS 2019

USTEC·STEs (IAC) EXIGIM l'acceleració en el cobrament de la totalitat de les dues pagues extres (2013 i 2014). El retorn enguany del 10% + 30% de la paga del 2013, ens sembla completament insuficient. Diverses mocions del Parlament català exigien una acceleració molt més elevada. Per aquest motiu USTEC·STEs té recorregut al Tribunal d'Estrasburg el robatori de les pagues extres produïdes al 2013 i 2014.

Us enllacem a una petita aplicació web amb el càlcul del 30% de la paga del 2013 cobrat a la nòmina  d'octubre de 2019

Us enllacem a una petita aplicació web amb el càlcul del 10% de la paga del 2013


RETRIBUCIONS JULIOL 2019

A partir del mes de juliol s’ha aplicat un increment addicional del 0,25% establert en el Decret Llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019. Des d’USTEC·STEs trobem completament inadmissible que el nostre sou estigui condicionat pel creixement econòmic, amb la qual cosa es perpetuen les polítiques econòmiques austericides i més neoliberals que impedeixen dur a terme polítiques fiscals expansives quan es fa necessari.

 

Per consultar l'augment real de 2019 heu de comparar la nòmina de gener de 2019 amb la de setembre de 2018.

 


RETRIBUCIONS 2018
 

 

fletxa Full informatiu 360: Retribucions 2018
fletxa La substitució temporal de persones membres de l'equip directiu es cobra des del primer dia


fletxa Aplicació a les properes nòmines dels increments retributius que la majoria emanen dels Pressupostos Generals de l’Estat publicats el 4 de juliol de 2018.
fletxa Programa (APP) d'USTEC per calcular els increments del 2018.

 

 

Davant les difamacions d'altres sindicats volem comunicar que USTEC·STEs (IAC) es va adherir a l'acord que ha possibilitat el cobrament de la paga del 12.

En canvi NO VAM SIGNAR l'acord que només compromet al retorn durant el 2018 d'un 10% de la paga del 2013 quan teníem una moció del Parlament (aprovada just un mes abans) què instava al Govern, entre d'altres, al cobrament del 100% de la paga del 2013 durant el 2018.

 

fletxa USTEC·STEs (IAC) guanya al TSJC el cobrament del mes de juliol del 2016 i el cobrament amb efectes retroactius del 4t i 5è estadi del personal interí.

 

Després d’haver tingut el sou congelat durant més de 6 anys, en els dos darrers va augmentar un irrisori 1%. I enguany la pujada serà finalment d’un 1,825%. A partir de gener, depenent del sou, l’increment brut aplicat se situarà entre 40 i 75 euros mensuals en el cas de les jornades senceres. Per tant, un altre cop patim una pèrdua important de poder adquisitiu que detallem més endavant.

La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la qual USTEC·STEs forma part, no va signar l’acord sobre retribucions perquè el trobava completament insuficient. Finalment, l’increment retributiu previst per al 2018 serà d’un 1,825%, mentre que l’IPC interanual a Catalunya s’ha situat en un 2,3% (IDESCAT: setembre de 2018). Per tant, enguany el personal de l’Administració perdrà un 0,475% de poder adquisitiu. A més, aquest acord tampoc no contempla la recuperació de la resta de retallades, com ara les pagues extres del 2013 i 2014. Amb totes les retallades, des del 2010 el poder adquisitiu del personal de les administracions públiques s’ha reduït en un 17,08%. Si hi afegim la reducció o eliminació dels increments salarials indirectes, com ara el FAS, el pla de pensions, els ajuts per activitats fora del centre o els complements de productivitat del personal laboral, o l’allargament de 6 a 9 anys del primer estadi docent, ens n’aniríem a una pèrdua de poder adquisitiu superior al 20%, segons les situacions personals i professionals.

retribucions

complements 2018

descompte 2018

comp_extres

COBRAMENT DEL MES DE JULIOL 2017

 

 


 

PORTAL ATRI     atri

   Nota: Si no teniu codi d'ATRI el podeu demanar a la direcció del centre.

Portal d'autogestió de contrasenyes

Manual del Portal d’autogestió de contrasenyes de GICAR
 

Gestions més freqüents a ATRI:

 1. Consulta de la nòmina actual: Retribucions / Consultes / Nòmina actual.             ret foto
 2. Modificar la situació personal d'un mateix (habitatge, fills, etc.): Retribucions / Canvi de dades personals a efectes IRPF / Dades personals de l'empleat 
   
 3. Establir un mínim de % d'IRPF a retindre (recomanat 17-18% a sencera... 10-11% a mitja): Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de percentatge IRPF.
  Tingueu present, però, que "el canvi de percentatge sol·licitat només es tindrà en compte en aquells períodes del càlcul de la retenció en els quals el percentatge de retenció resultant del còmput efectuat pel sistema sigui inferior al sol·licitat per l'empleat".
   
 4. Canvi de dades bancàries : Retribucions / Alta de sol·licituds / Canvi de dades bancàries
   
 5. Consultar l'evolució mes a mes de retenció d'IRPF: Retribucions / Consultes / Evolució del personatge.
   
 6. Descarregar el "Certificat de retencions i ingressos": Retribucions / Consultes / Certificat de retencions i ingressos.
   

Tramitació per ATRI

El personal docent pot tramitar a través del portal ATRI les següents sol·licituds:

 • Situacions administratives (excedències per a la conciliació, per incompatibilitat, serveis especials, serveis en altres administracions i reingrés al servei actiu)
 • Jubilacions (ordinària per edat i voluntària)
 • Perllongaments en el servei actiu
 • Reconeixements de serveis prestats
 • Triennis
 • Estadis
 • Mesures per a la reincorporació progressiva al lloc de treball per malalties oncològiques o d'especial gravetat
 • Sol·licituds de certificats (Annex I, serveis prestats i llocs ocupats i de funcions)

De moment només es pot fer la presentació de la sol·licitud, però es treballa perquè tota la tramitació sigui electrònica.

 

Com es fa la tramitació per ATRI

Per crear una sol·licitud cal accedir a l’opció d'ATRI:

Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

1. Heu de seleccionar el tipus de sol·licitud

2. Heu de triar el Destinatari, "Gestors del propi departament", és l'opció que surt per defecte.

3. Heu d'annexar: 

 • El formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (excedència, jubilació, etc.)
 • Els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

 

 

 

TRÀMITS PER VALISA ELECTRÒNICA

Skip Navigation LinksLa següent informació està extreta de Portal de centre (Recursos i eines / Administració electrònica / Valisa electrònica)  <https://espai.educacio.gencat.cat/Recursos/Administracio-electronica/Valisa-electronica/Pagines/default.aspx>

L'eValisa és l'eina que permet la tramesa de documents entre persones d'unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics, que incorpora de manera automàtica el registre corporatiu de la Generalitat. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir el temps i el paper en aquest tipus de trameses, sense perdre la garantia d’enviament i recepció, la seguretat i la integritat de la tramesa.

L’eValisa no substitueix el correu electrònic, ni tampoc la gestió interna de cada unitat, prèvia a les trameses definitives. L’eValisa s’ha d’utilitzar en tots els casos en què es consideri que el correu electrònic no ofereix les garanties suficients. És el cas de les trameses que requereixen ser registrades o que requereixen obtenir un justificant de lectura i que quedi traça de la tramesa.

La valisa electrònica (eValisa) és una solució tecnològica que permet enviar i registrar la tramesa de documents entre persones d’unitats i organismes de l’Administració de la Generalitat a través de mitjans electrònics.

No substitueix el correu electrònic, únicament s’ha d’usar quan sigui necessari el registre de la tramesa. Per tant, és important remarcar que l'eValisa:

 • no és un correu electrònic, per tant, no es pot contestar directament, atès que per respondre cal crear una nova eValisa;
 • no és una aplicació de gestió, per tant, no contempla els processos interns de creació i validació del comunicat previ a l'enviament.

Accés a la valisa electrònica: es pot fer pel Portal de centre i pel Portal de l'empleat públic ATRI

Tutorial eValisa

 

CANVI DE DADES BANCÀRIES

Sol·licitud SSTT / Sol·licitud Consorci / Tel·lemàtic via ATRI (Retribucions --> Alta de sol·licituds --> Canvi de dades bancàries)

 

QUOTA SINDICAL

Desgrava en la pàgina 3 de rendiments de treball en la casella 011 quotes a sindicats.

 

COMPLEMENT DE TUTORIA DEL SUBSTITUT/A: Requisits: "...quan la substitució sigui igual o superior a tres mesos". Adjuntar certificat de direcció corresponent.

Model de sol·licitud

 


CODIS

Retribucions bàsiques

001 Sou base:
grup A1: professorat d'ensenyaments secundaris,  professorat d'arts plàstiques i- disseny, cos d’inspecció.
Grup A2: mestres, professorat tècnic d'FP i mestres d'arts plàstiques i disseny. Exemple: sou
002 Triennis es perceben automàticament cada 3 anys. Exemple (de 3 triennis = 9 anys): trienni complement

Retribucions complementàries

004 Complement de destinació En funció del nivell del funcionariat
Nivell 21 Professorat d'infantil i de primària. Exemple: destinacio
Nivell 24 Professorat de secundària  i professorat tècnic d'FP
Nivell 26 Catedràtics/ques
Nivell 26 i 27: Inspectors/es.
005  Complement específic general per a tot el professorat. Exemple: comp especific general
006 Complement específic singular per càrrecs
008 Complement específic per estadis. Exemple: estadi complement
003 Paga extraordinària : sou base+ triennis+ complement destinació.
085 Paga extraordinària : A la nòmina està en dos conceptes:  Paga extraordinària (codi 003). S’obté sumant -  Complement addicional específic (codi) s’obté sumant complement específic general (005),- complement específic singular i complement específic per estadis.
014 Casa habitació Només per al professorat d'infantil i primària que ocupa places que no siguin de nova creació. És una quantitat simbòlica, fixada en funció de la població de destinació i congelada des de fa molts anys. Exemple: casa

 

 

DEDUCCIONS

1. IRPF  El càlcul de l'IRPF pot canviar al llarg de l’any en funció de l’evolució en les retribucions. És normal que en els darrers mesos de l'any s'apugi la retenció de l'IRPF sobtadament (30%, 40%...) perquè s'hagi de fer una regulació en funció dels ingressos i deduccions de tot l’any. Exemple: irpf

irpf

(Càlcul de retencions de l'Agencia Tribuatària)

Canvi voluntari (estableix un mínim, no pas un màxim) del percentatge d'IRPF a retindre en la nòmina 

El percentatge MÍNIM d'IRPF a retindre es pot canviar a través de l'ATRI. Exemple:

irpf nomina

2. Drets Passius MUFACE: Atenció sanitària i Drets Passius (jubilació). Son quantitats fixes mensuals, diferents per a cada grup
3. Seguretat Social : 6,35% del total:

 • 4,7% per contingències comunes;
 • 1,55% per atur
 •  0,10% per formació professional.

 NOTA: Funcionariat -a partir de 2011- cotitza per: a) MUFACE (assistència sanitària) i  b) Seguretat Social (jubilació).

 

 

TRIENNIS

El trienni és un complement de caràcter bàsic que s'assoleix cada 3 anys de serveis prestats en l'administració pública.  És una quantitat igual per a cada subgrup de classificació o per a cada grup en cas que no existeixi subgrup. En el supòsit que els tres anys de serveis siguin en grups diferents, es computa per a tots tres anys l'import corresponent al subgrup del cos o de l'escala en què estigui en actiu el funcionari en el moment d'assolir el trienni.

Els efectes econòmics dels triennis són vigents a partir del primer dia del mes següent al de la data de venciment. En cas que la data del venciment coincideixi amb el dia 1 del mes, els efectes econòmics seran els mateixos que la data de venciment.

Els triennis es perceben automàticament.

A efectes de triennis, es computa el temps treballat com a interí o substitut, l'any de funcionari en pràctiques i qualsevol servei prestat a l'Administració. En cas de tenir temps treballat en altres administracions, cal sol·licitar-ne el seu reconeixement: descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, envieu la sol·licitud mitjançant el portal ATRI (Expedient / Sol·licitud a Recursos Humans / Alta sol·licitud ) amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona rebran la sol·licitud i començaran la tramitació.

 

A la sol·licitud de triennis, cal adjuntar una instància de reconeixement de serveis prestats. Si has treballat en una altra administració pública cal sol·licitar-ho mitjançant una instància de reconeixement de serveis prestats, que es lliura al Departament d’Educació. És important fer el tràmit anticipadament per cobrar des del primer dia del compliment del trienni.

Model d'instància genèrica

 

ESTADIS

ATENCIÓ!  Fins el 3 de novembre el personal interí amb més de 24 anys de serveis prestats ha de sol·licitar el 4t (i 5è) estadi amb efectes 1/1/2016

Enllaç al comunicatUSTEC·STEs (IAC) ACONSEGUEIX QUE EL PROFESSORAT INTERÍ COBRI AMB EFECTES RETROACTIUS EL 4rt I EL 5è ESTADI A LA NÒMINA DE MAIG DE 2020!

L'Estadi és un complement de promoció docent d’aplicació a tots els funcionaris docents de carrera, en pràctiques i interins en actiu. També serà aplicable al professorat de religió.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:

 • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats.
 • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

La promoció d'un estadi a un altre s'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l'estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi es posterior a la data d'assoliment, la data de reconeixement de l'estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

 

Com es poden obtenir els crèdits i normativa:

Enllaç  al web del Departament d'Educació

Per sol·licitar el reconeixement d'estadis, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d'enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI (Expedient / sol·licitud a Recursos Humans/ Alta sol·licitud), amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d'Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació.

Model de sol·licitud 

Activitats reconegudes pel Departament d'Ensenyament

 

Normativa sobre els cursos de formació (màxim d'hores no presencials 10)

Normativa canviada 13 de novembre de 2014
 

Avaluació per al reconeixement d'estadis

Des d'USTEC·STEs (IAC) sempre ens hem oposat a lligar l'avaluació del professorat a les retribucions ja que entenem que no es pot fer servir l'avaluació com un instrument de pressió al professorat sinó que ha d'anar lligada exclusivament a la cerca col·lectiva de millors propostes pedagògiques.

 

(02/06/20) Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos Accés a la consulta  (usuari i contrasenya GICAR-ATRI) 


Descripció i destinataris

El personal docent no universitari dependent del Departament pot sol·licitar l'avaluació de l'activitat docent que desenvolupa, als efectes del reconeixement d'estadis de promoció docent, segons l'establert a la normativa de referència. Per valorar-la s'estableixen dues modalitats d'avaluació:

a) Aplicació al professorat dels resultats de l'avaluació del centre
Aquesta opció és disponible només si el centre on es va impartir docència el curs anterior ha obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4, per part de la Inspecció d'Educació, sobre l'assoliment dels objectius establerts pel centre i de la millora dels seus resultats. Els professors que sol·licitin aquesta modalitat han de referir-se a la destinació que tenien el curs anterior.

b) Avaluació voluntària de l'exercici de l'activitat docent
Aquesta avaluació té per objecte la valoració de les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu. Els docents que sol·licitin aquesta modalitat seran avaluats per la Inspecció d'Educació al centre o servei educatiu on tinguin destinació aquest curs.

Es pot sol·licitar l'avaluació per una de les modalitats, o bé per les dues. En aquest darrer cas, caldrà assenyalar en la sol·licitud quina és l'opció preferent, en el benentès que no es poden realitzar simultàniament en un mateix curs escolar les dues modalitats a un mateix professor.??

El professorat que exerceix en centres d'educació especial, de formació d'adults, d'ensenyaments de règim especial o en els serveis educatius només pot optar per l'opció b). 

En funció del nombre de sol·licituds presentades i dels efectius de la Inspecció disponibles, el Departament d'Ensenyament fixa el nombre màxim anual d'avaluacions de l'opció a) i de l'opció b) que es poden realitzar en l'àmbit de cadascun dels serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

El criteri d'ordenació de les sol·licituds atorga major preferència als docents amb més serveis prestats, com a funcionari docent o personal interí o laboral de religió, des del reconeixement de l'estadi anterior o des de l'inici de la prestació de serveis, si es tracta del reconeixement del primer estadi. El resultat d'aquesta avaluació pot comportar l'obtenció de crèdits de promoció docent per al reconeixement d'estadis.

 

Requisits

 • Ser funcionari docent de carrera, funcionari en pràctiques, funcionari interí en actiu o professor de religió en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació.
 • Ocupar efectivament un lloc de treball en un centre o servei educatiu en el moment de fer la sol·licitud.

Calendari del procediment

 • Presentació de sol·licituds:  del 17 de febrer al 3 de març de 2020
 • Llista provisional d’admesos i exclosos: 2 de juny de 2020
 • Termini reclamacions:  del 2 al 15 de juny de 2020
 • Llista definitiva d’admesos i exclosos: Accés a la consulta  (Portal de Centre/Persones. Usuari i contrasenya GICAR-ATRI) 

Un cop publicada la llista definitiva d'admesos i exclosos comença l'actuació de la Inspecció i, per tant, la renúncia presentada amb posterioritat es computarà com una avaluació als efectes del màxim d'avaluacions per a cada període de 9 o 6 anys.

 

USTEC·STEs (IAC) Fulls informatius

 

                   


SOL·LICITUD BESTRETA

Atenció: La sol·licitud cal presentar-la al Servei de nòmines de Personal Docent de Via Augusta, amb el format d'instància.

bestreta

 

 

HISTÒRIC

Voleu consultar l'antiga secció (amb l'històric) "Retribucions" o "Nòmina"? Feu clic a l'enllaç corresponent.

 


 

Número de visites avui: 219