Complement de productivitat 2023

Volem l’import fix a les nómines de tot el personal laboral

Amb l’Acord GOV/209/2023, de 17 d’octubre, s’aproven les normes d’aplicació i de distribució del complement de productivitat en l’exercici de 2023. Altra vegada, per poder percebre aquest complement, es valoren els «objectius o competències» assolits des de gener del 2023. El personal laboral no produïm, donem servei dins la comunitat educativa.

USTEC·STEs (IAC), de nou, no signem aquest acord perquè:

 • Volem que aquest complement sigui un concepte retributiu fix dins les nòmines de tot el personal laboral.

 • El complement de productivitat podria ser-nos una millora, però suposa un greuge comparatiu i pot provocar malestar i conflictes als centres.

  • El personal laboral tenim el deure d’acomplir les nostres tasques, però també tenim el dret de percebre aquest complement sense avaluacions subjectives. L’avaluació en molts casos va lligada a la submissió al superior jeràrquic i comporta el risc de no percebre, parcialment o total, aquest complement, com va succeir el 2022.

 • La percepció del complement de productivitat per aquest any 2023, malauradament, repetirà el model i criteris acordats i signats per algunes organitzacions sindicals.

  • Denunciem l’incompliment del compromís per part de l’Administració de clarificar els criteris amb les unitats directives.

  • De la mateixa manera, també s’incompleix la llei, que a l’article 20.2 (EBEP) determina que els sistemes d’avaluació s’han d’adequar en tot cas, entre altres, a criteris d’objectivitat.

Com serà el procediment? (més informació clicant l’enllaç)

 • L’abonament es formalitzarà en la nòmina del mes de desembre del 2023.

 • El període d’avaluació és el comprès entre l’1 de gener i el 31 d’octubre.

 • El procés d’autoavaluació és del 20 d’octubre fins al 3 de novembre, a través del portal ATRI. Posteriorment, avaluació de competències amb l’entrevista amb el superior jeràrquic.

 • L’import màxim es percep a partir d’una puntuació total de 18 punts.

 • L’autoavaluació té un valor del 40% de la puntuació total i l’avaluació del superior jeràrquic, del 60%.

 • El procés d’avaluació, que es tramita també mitjançant l’ATRI, ha de finalitzar, com a màxim, el 4 de desembre de 2023.

 • Has de ser informat/da de les valoracions que has rebut del superior jeràrquic:

  • Hi ha un termini de deu dies hàbils per fer constar les al·legacions que consideris. En cas de no conformitat amb les valoracions rebudes, la persona titular de la secretaria general del departament d’adscripció ha de dictar-ne la resolució.

Import a percebre amb un increment del 3% respecte a l’any 2022

Grup A

601,83€

Grup B

520,46€

Grup C

390,78€

Grup D

325,17€

Grup E

297,67€

No es percep el complement de productivitat…

 • Quan la puntuació total assignada és inferior a 10 punts.

 • Quan s’assigna una puntuació de nivell baix (0-1) en dues de les competències.

 • Quan s’assigna una puntuació de nivell baix (0-1) en una competència i una puntuació de nivell mitjà (2-3) en tres competències.

Negar el dret a percebre aquest complement amb valoracions subjectives és un càstig que afecta les butxaques del personal laboral i de les nostres famílies. A més, som el personal del Departament d’Educació que els darrers dotze anys ha patit la pèrdua de poder adquisitiu més gran i encara esperem l’aplicació del dret a la «reclassificació professional» que ens milloraria la qualitat de vida.

Tenint en compte que és un dret per a tot el personal laboral, és just que no tothom el cobri?

Per últim, aquest acord fa recaure un gran pes i responsabilitat sobre les direccions. Agraïm a les que van empatitzar i es van solidaritzar amb les treballadores i treballadors i en van fer una valoració positiva el 2022. Desitgem que totes s’hi sumin enguany.

Exigim que l’import d’aquest complement sigui íntegre fix a la nòmina i que no depengui d’avaluacions, que no són objectives i que suposen més burocràcia. Prou precarietat!

#AmbFermesaPelPersonaLaboral

foto personal laboral complement de productivitat

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes