Llar d’Infants

És personal del Departament d’Educació a les llars d’infants està compost per:

  • Diretor o directora de la llar (A3)
  • EDU: el personal educador (B)
  • CUI: el personal de cuina (D1)
  • NAJ: el personal ajudant de cuina-netejador (D2)
  • OFI: el personal de manteniment (D1)

Aquests professionals  pertanyen a diversos grups (A3, B, D1 i D2) que es regulen segons el  VI Conveni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris dels diferents professionals a:

Documents per a l’organització i la gestió dels centres- Organització de les llars d’infants (2023-2024)

Documents per a l’organització i la gestió dels centres- Gestió del personal de les llars d’infants (2023-2024)

Llars d’infants públiques: USTEC·STEs (IAC) no signem l’acord d’avançament del calendari escolar

TANCAMENT de la borsa extraordinària oberta del personal d’atenció educativa i d’administració i serveis.

De les categories EEE, CUI, OFI I NAJ 

El termini de presentació de sol·licituds i documentació justificativa de requisits i mèrits es tancarà el 30 d’abril de 2022.

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS
Comitè Intercentres amb el Departament- 3 de desembre de 2021
Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 27 de juliol de 2021.
USTEC·STEs (IAC) Darrer full informatiu Full 21 Personal Laboral: “Llars D’infants Públiques: apostem per l’etapa 0-3”
 INFORMACIÓ SOBRE EL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT

del 20 de gener del 2021 llegir més

Convocatòria per  ampliar les comarques d’algunes categories professionals en l’actual obertura exteraordinària de la borsa . 
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS

Llar d'Infants

Informació important: Concurs de Trasllats Direccions de LLars d’Infants.

Llar d'Infants

Comunicat per a les llars d’infants en data de 26-03-2020

Llar d'Infants

USTEC·STEs (IAC) participa en la Confederació Nacional 0-3 anys on estan representades totes les Comunitats per debatre i consensuar el model educatiu que cal exigir per aquesta etapa