FP

Legislació

FP

Legislació

FP

FP

Mercadeig del sistema educatiu i manteniment de l’oferta d’FP als centres privats

per part del Departament d’Ensenyament llegir més

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

USTEC·STEs exigeix que el CFGS Documentació Sanitària es mantingui a l’institut La Ferreria

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Inserció Laboral dels titulats d’Ensenyaments Artístics Superiors 2017

FP

Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2017

FP

Legislació

Per la retirada i derogació de la Llei de formació i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC)

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. A l’article 21 es parla de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a la formació professional inicial i als ensenyaments de règim especial.

FP

Legislació

FP

Comunicat d’inici de curs 2017

sobre Formació Professional llegir més

FP

Full Informatiu 332: Cal canviar l’actual model d’FP dual

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Comunicat d’USTEC·STES (IAC) sobre els desacords en les propostes de plantilles pel que fa als centres que imparteixen formació profess…

Comunicat d’USTEC·STES (IAC) sobre els desacords en les propostes de plantilles pel que fa als centres que imparteixen formació professional llegir més

FP

Comunicat USTEC·STEs sobre les Plantilles i les hores de coordinació a l’FP

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

FP

Legislació

FP

FP

OPOSICIONS FP-CTPFP: 27 de maig – Inici de les proves del concurs oposició. Seus dels tribunals. Accés a la pàgina del Departament. Accés a consultes. Tota la informació d’oposicions.

FP

Demà comencen les proves d’oposició als cossos de professors de formació professional (Sala de Premsa Generalitat de Catalunya)

FP

FP

Legislació

FP

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Resum de la Mesa del 9 de maig del 2017: plantilles FP

FP

FP

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Comunicat d’USTEC·STEs respecte les proves d’idoneïtat de la Formació Professional i els Ensenyaments de Règim Especial

FP

Nova web

de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial llegir més

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

FP

FP

Legislació

FP

1 2 3 4 5