FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Exigim al Departament la immediata regulació de l’equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de fo…

Exigim al Departament la immediata regulació de l’equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de professors tècnics de formació professional (PTFP) al cos de professors d’ensenyament secundari (PES)

llegir més

FP

Legislació

Per la retirada i derogació de la Llei de formació

i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC) llegir més

FP

Legislació

FP

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Comunicat d’USTEC: L’horari lectiu del professorat NO és de 20 hores setmanals

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

FP

Mercadeig del sistema educatiu i manteniment de l’oferta d’FP als centres privats

per part del Departament d’Ensenyament llegir més

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

USTEC·STEs exigeix que el CFGS Documentació Sanitària es mantingui a l’institut La Ferreria

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Inserció Laboral dels titulats d’Ensenyaments Artístics Superiors 2017

FP

Inserció laboral dels ensenyaments professionals 2017

FP

Legislació

Per la retirada i derogació de la Llei de formació i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC)

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. A l’article 21 es parla de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a la formació professional inicial i als ensenyaments de règim especial.

FP

Legislació

FP

Comunicat d’inici de curs 2017

sobre Formació Professional llegir més

FP

Full Informatiu 332: Cal canviar l’actual model d’FP dual

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Comunicat d’USTEC·STES (IAC) sobre els desacords en les propostes de plantilles pel que fa als centres que imparteixen formació profess…

Comunicat d’USTEC·STES (IAC) sobre els desacords en les propostes de plantilles pel que fa als centres que imparteixen formació professional llegir més

FP

Comunicat USTEC·STEs sobre les Plantilles i les hores de coordinació a l’FP

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

FP

Legislació

1 2 3 4 5