FP

Mercadeig del sistema educatiu i manteniment de l’oferta d’FP als centres privats

per part del Departament d’Ensenyament

USTEC•STEs s’oposa a la privatització de la formació professional i a l’externalització de la seva oferta.

El passat mes d’abril van sortir al Diari Oficial Generalitat de Catalunya diferents resolucions de Departament d’Ensenyament per les quals s'autoritzen cicles de formació professional inicial a diversos centres educatius privats:

«Per poder impartir els cicles formatius de la formació professional inicial que condueixen a l'obtenció dels nous títols de tècnic i de tècnic superior que s'implantaran a l'inici del curs 2018-2019, els centres privats que tenen autorització per impartir cicles formatius de formació professional inicial que seran substituïts per cicles de la nova ordenació han d'adaptar la seva autorització. Alguns dels títols establerts són de nova creació i responen a nous perfils de competències professionals, però d'altres substitueixen títols ja existents en l'actual ordenació. Els centres educatius privats que imparteixen en règim d'alternança els ensenyaments autoritzats mantenen la vigència d'aquesta alternança i la mateixa capacitat simultània.»

Avui mateix, MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, RESOLUCIÓ ENS/920/2018, de 24 d'abril, per la qual es resol amb caràcter provisional la renovació dels concerts educatius dels centres privats concertats per als ensenyaments postobligatoris (Resolució de 24 d'abril, publicada al BOE núm. 117, de 14 de maig).

«-1 Aprovar, amb caràcter provisional, la renovació per a quatre cursos escolars dels concerts educatius de batxillerat dels centres privats concertats que es detallen a l'annex 1 d'aquesta Resolució, amb les unitats que per a cadascun s'hi especifiquen, a comptar a partir de l'inici del curs escolar 2018-2019.

-2 Aprovar, amb caràcter provisional, la renovació per a quatre cursos escolars dels concerts educatius de cicles formatius de grau mitjà i de cicles formatius de grau superior dels centres privats concertats que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució, amb les unitats que per a cadascun s'hi especifiquen, a comptar a partir de l'inici del curs escolar 2018-2019.»

El context actual i la doble xarxa educativa en la formació professional

 

Com ja s'ha dit i demostrat tantíssimes vegades, la doble xarxa afavoreix la desigualtat social i, en el cas de l’FP, possiblement també la desigualtat laboral, que afecta negativament la igualtat d'oportunitats.

 

La incidència del sector privat

 

Amb l'excusa de la doble xarxa, la Generalitat de Catalunya, a través del seu Departament d’Ensenyament,  els recursos públics que han de ser destinats per ampliar, millorar, enfortir i prestigiar la formació professional reglada s’estan destinant a augmentar, enfortir i promocionar la formació professional privada. (Recordem que els estudis postobligatoris, de moment, no es poden concertar i, per tant, en aquest cas, els centres concertats són totalment privats.) És alarmant el nombre de cicles formatius (de moltes branques i especialitats) que s’han tancat als centres públics i, en canvi, es mantenen i se n’obren de nous als centres privats. I si parem esment en la formació professional del règim especial d’esports, arts, música, teatre i dansa i d’idiomes la privatització és encara més accentuada.

 

La formació professional és una eina de cohesió i igualtat social. Per això USTEC•STEs demana l’increment de grups i professorat d’FP pública, per atendre la demanda de la ciutadania i anar reduint la gran oferta privada.

 

És primordial que la formació professional reglada estigui adscrita als centres públics del Departament d'ensenyament com a garantia de qualitat, uniformitat i igualtat entre tots els estudiants, els estudis, els títols i els professionals titulats.

 

I no podem oblidar que la formació professional reglada requereix un considerable augment de recursos humans i econòmics, els quals són pràcticament inexistents o, en tot cas, molt minsos fins ara.

 

Cal construir nous centres de formació professional i/o renovar els ja existents, amb totes les garanties, ubicant-los en llocs cèntrics dels nuclis urbans perquè tothom hi tingui accés. És necessari renovar i actualitzar els equipaments dels tallers i laboratoris, que en molts casos són obsolets. I, evidentment, no podem obviar, entre d’altres, que sense una efectiva reducció de ràtios, un sistema de formació permanent del professorat, una reducció dels horaris lectius i un augment de les hores dedicades per a coordinació del professorat i per a la tutorització de l’alumnat, el concepte qualitat, tantíssimes vegades utilitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, no és més que una entelèquia totalment desvirtuada, que només se sosté per la professionalitat dels professors i professores d’aquest país.

 

USTEC-STEs (IAC) exigeix un sistema educatiu amb una FP pública gratuïta, no segregadora i de qualitat per a l’alumnat.

NO a la renovació de concerts de postobligatòria i SÍ a l’increment de l’oferta pública

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes