FP

Informació específica per al cos d’ensenyament secundari (especialitats d’FP) i del cos de professors tècnics d’FP

Nota aclaridora sobre la part A) de la primera prova (programació didàctica) i la part B) de la primera prova (unitat didàctica) del concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, per a les especialitats del cos d’ensenyament secundari (especialitats de formació professional) i del cos de professors tècnics de formació professional.

1. Programació didàctica en els cicles LOE

La programació didàctica ha d’incloure la planificació d’un mòdul professional relacionat amb l’especialitat per a la qual es participa. La programació didàctica del mòdul professional que es presenti ha d’incloure totes les Unitats Formatives (UF) en què s’estructura i estar temporalitzada al llarg d’un curs escolar.

A l’annex 5.2 de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, s’indiquen els continguts de la programació. Respecte a les activitats d’ensenyament-aprenentatge, s’ha d’incloure el desenvolupament d’un esquema de totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge programades en el mòdul professional. El nombre d’activitats d’ensenyament-aprenentatge incloses en el mòdul professional ha de ser com a mínim de sis.

Tal i com s’indica a l’apartat A2, l’esquema de les activitats d’ensenyament-aprenentatge ha d’especificar:

 • El nom i la durada prevista.
 • La descripció seqüenciada de les tasques que cal fer en cada activitat.
 • Les activitats d’avaluació, si és el cas.
 • Els resultats d’aprenentatge als quals va dirigida l’activitat.
 • Els continguts.

2. Unitat didàctica (activitat d’ensenyament-aprenentatge en els cicles LOE)

En el cas dels cicles formatius LOE, la programació d’una unitat didàctica fa referència a la programació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.

D’acord amb l’apartat 6.4.1.1, part B) de la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, l’aspirant ha de triar una activitat d’ensenyament-aprenentatge, en els cicles LOE, per poder fer-ne la preparació i exposició davant del tribunal.

En el sorteig s’inclouran totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’hagin establert en la programació presentada i l’aspirant en triarà una d’entre tres extretes a l’atzar per ell mateix.

Per a l’elaboració i exposició d’una unitat didàctica (o activitat d’ensenyament-aprenentatge en el cas dels cicles LOE) el nivell de concreció demanat serà més elevat que en la programació presentada i s’ajustarà a l’indicat a l’apartat B2 de l’annex 5:

 • La descripció de l’activitat i justificació en relació al perfil professional del cicle formatiu.
 • El nom i la durada prevista.
 • La ubicació de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge en la Unitat Formativa (UF).
 • La relació amb els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.
 • Els continguts que es desenvolupen, convenientment contextualitzats.
 • La seqüència de desenvolupament de l’activitat.
 • Els recursos necessaris.
 • Les activitats d’avaluació i els instruments d’avaluació, si és el cas.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes