Integrador/a social (C1)-INS

Els personal integrador social (INS) són professionals que pertanyen a la categoria C1 segons el  Vi Convenni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris en el Document per a l'Oirganització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2021-2022)

 IMPORTANT!!!! TEEIs I TIS Informacions del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 29 de setembre de 2021.


                                                                                                            llegir més

Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 27 de juliol de 2021.
Resum del Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació del 21 de juliol del 2021
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA BORSA DE PERSONAL LABORALS
ADJUDICACIÓ DE NOVES VACANTS: EEE, TIS i FISIOS
OPOSICIONS TEI I INS
COMUNICAT D’USTEC·STES (IAC) SOBRE L’ASSEMBLEA QUE CONVOCA EL COMITÈ INTERCENTRES
Aprovació temari oposicions INS