Escola Rural

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/449/2020, de 14 de febrer, sobre la composició dels equips d'assessorament i orientació psicopedagògics.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/445/2020, de 18 de febrer, per la qual s'implanta el primer cicle de l’educació infantil en escoles rurals.
Número de visites avui: -