MESES DE NEGOCIACIÓ 2022-2023

Recordeu que podreu trobar més detalls sobre les meses de negociació en l’espai de l’afiliació

(A sota d’aquesta pàgina podreu trobar l’arxiu amb les meses de negociació d’altres cursos)

 

MESA SECTORIAL 19 de gener de 2023

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 19 de gener de 2023

Hora: 13:00

Lloc: Sala R01 – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Reivindicacions laborals.

 

MESA SECTORIAL 21 de desembre de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 21 de desembre de 2022

Hora: 09:30

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Reivindicacions laborals.

 

MESA SECTORIAL 14 de desembre de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 14 de desembre de 2022

Hora: 11:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Reivindicacions laborals.

 

MESA SECTORIAL 12 de desembre de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 12 de desembre de 2022

Hora: 10:30

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari.

2.- Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius.

3.- Convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició.

4.- Convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats.

5.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 2 de desembre de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 2 de desembre de 2022

Hora: 09:00

Lloc: Microsof Teams

 Ordre del dia:

1.- Modificació documents organització i gestió de centres.

2.- Modificació de les resolucions de plantilles.

3.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 30 de novembre de 2022

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 30 de novembre de 2022

Hora: 10:30

Lloc: Microsof Teams

 Ordre del dia:

1.- Modificació documents organització i gestió de centres.

2.- Modificació de les resolucions de plantilles.

3.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 24 de novembre de 2022

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 24 de novembre de 2022

Hora: 11:00

Lloc: Microsof Teams

 Ordre del dia:

1.- Seguiment aplicació reducció hora lectiva gener 2023.

2.- Seguiment del concurs general de trasllats.

3.- Seguiment del concurs de mèrits.

4.- Informació programa temporal de cooperació territorial d’educació inclusiva.

5.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 14 de novembre de 2022

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 14 de novembre de 2022

Hora: 10:30

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Reivindicacions laborals.

 

MESA TÈCNICA 2 de novembre 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica que es durà a terme:

Dia: 2 de novembre de 2022

Hora: 09:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Eleccions sindicals 2023.

 

COMISSIÓ DE TREBALL 25 d’octubre de 2022

Us convoco a la reunió de la Comissió de Treball que es durà a terme:

Dia: 25 d’octubre de 2022

Hora: 10:30

Lloc: Sala R01 (Sala de Plens). Seu del Departament d’Educació (Via Augusta 202 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Estudi 6% PIB (el document s’enviarà abans de la sessió).

2.- Increment de personal d’atenció educativa i suport.

3.- Reducció ràtio (document adjunt).

 

MESA SECTORIAL 24 d’octubre de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que es durà a terme:

Dia: 24 d’octubre de 2022

Hora: 09:00

Lloc: Microsof Teams

 Ordre del dia:

1.- Instruccions i orientacions per a l’aplicació de la reducció d’1 hora lectiva. (el document s’enviarà abans de la sessió).

 

COMISSIÓ DE TREBALL 19 d’octubre de 2022

Us convoco a la reunió de la Comissió de Treball que es durà a terme:

Dia: 19 d’octubre de 2022

Hora: 10:30

Lloc: Microsof Teams

 Ordre del dia:

1.- Calendari escolar.

2.- Currículum (document adjunts).

3.- Immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres.

 

COMISSIÓ DE TREBALL 17 d’octubre de 2022

RESUM

Us convoco a la reunió de la Comissió de Treball que es durà a terme:

Dia: 17 d’octubre de 2022

Hora: 11:30

Lloc: Sala R02 (planta baixa sector D, al costat de la sala d’actes – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Decret de Plantilles.

2.- Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

3.- Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.

 

MESA TÈCNICA 5 d’octubre de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Concurs de Mèrits que es durà a terme:

Dia: 5 d’octubre de 2022

Hora: 10:30

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (document adjunt en format power point).

2.- Competència Digital Docent (document adjunt en format pdf).

 

MESA TÈCNICA 27 de setembre de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Concurs de Mèrits que es durà a terme:

Dia: 27 de setembre de 2022

Hora: 13:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Concurs de Mèrits.

 

MESA SECTORIAL 27 de setembre de 2022

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de reivindicacions laboral que es durà a terme:

Dia: 27 de setembre de 2022

Hora: 10:30

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Reivindicacions laborals (document annex).

 

MESA SECTORIAL 22 de setembre de 2022

RESUM

Dia: 22 de setembre de 2022

Hora: 11:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Concurs General de Trasllats 2022-2023.

 

MESA TÈCNICA 20 de setembre de 2022

Dia: 20 de setembre de 2022

Hora: 11:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Eleccions sindicals 2023.

 

MESA SECTORIAL 14 de setembre de 2022

Dia: 14 de setembre de 2022

Hora: 11:30

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.

2.- Complement retributiu de major dedicació lectiva.

3.- Prendre coneixement de l’Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè de vaga del personal docent no universitari, per tal de desconvocar la vaga prevista per als dies 7 i 28 de setembre de 2022 que integrarà l’expedient per tramitar l’Acord de Govern.

4.- Eleccions sindicals 2023.

5.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 12 de setembre de 2022

RESUM

Dia: 12 de setembre de 2022

Hora: 09:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2022 corresponent a la sessió del dia 23 de maig de 2022 (document adjunt).

2.- Planificació de la metodologia de treball i calendarització meses de negociación (document adjunt: esborrany previsió calendari).

3.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 15 de juliol de 2022, ajornada a 18 juliol de 2022

RESUM

Us convoco a la continuació de la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que es va dur a terme el 5 de juliol de 2022.

Dia: 15 de juliol de 2022

Hora: 09:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

1.- Segona sessió procés d’estabilització.

–  RESOLUCIÓ EDU/XXX/2022, de XX, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent (nou document adjunt).

–  Identificació places concurs de mèrits i concurs oposició; relació d’especialitats i relació personal interí amb els serveis prestats a la borsa de treball (excel adjunt).

2.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 5 de juliol de 2022

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 5  de juliol de 2022

Hora: 10:00

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens – Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-226 de Barcelona)

Ordre del dia:

1.- Resolució EDU/xx/2022, de xx de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació (document adjunt).

2.- ACORD GOV/   /2022, de XXXX, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació (document adjunt).

3.- RESOLUCIÓ EDU/XXX/2022, de XX, de convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés a la funció pública docent. (document adjunt).

4.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 21 d’abril de 2022, ajornada a 25 abril de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 25 d’abril de 2022

Hora: 10:30 hores a 13.00 hores

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

Ordre del dia::

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 13/2021 corresponent a la sessió del dia 3 de desembre de 2021 (documents    anteriorment enviats)

– Acta núm. 14/2021 corresponent a la sessió del dia 15 de desembre de 2021 (document anteriorment enviat).

–  Acta núm. 01/2022 corresponent a la sessió del dia 11 de gener de 2022 (document anteriorment enviat)

2.- Retorn  petició unitària de les organitzacions sindicals: Recuperació de les condicions laborals:

– Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2022/23.

– Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.

– Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut), retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional Pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc…

3.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (a l’inici de la sessió es lliurarà la documentació).

4.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2022-2023 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (a l’inici de la sessió es lliurarà la documentació).

5.- Informació procés d’estabilització.

6 .- Torn obert de paraules

 

MESA SECTORIAL 4 abril de 2022

Us comunico que atès que a la reunió d’avui de la mesa sectorial de negociació del personal funcionari docent només han assistit els representants de la part de l’Administració,  tant en primera com en segona convocatòria, i tenint en compte la importància dels temes previstos en l’ordre del dia, us convoco el dia  4 d’abril de 2022 per tractar els mateixos punts de l’ordre del dia que estaven previstos en la reunió d’avui.

Dia: 4 d’abril  de 2022

Hora: 12.00 h.

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

  Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 13/2021 corresponent a la sessió del dia 3 de desembre de 2021 (documents adjunts).

– Acta núm. 14/2021 corresponent a la sessió del dia 15 de desembre de 2021 (document adjunt).

–  Acta núm. 01/2022 corresponent a la sessió del dia 11 de gener de 2022 (document adjunt).

2.- Retorn  petició unitària de les organitzacions sindicals: Recuperació de les condicions laborals (document adjunt).

– Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2022/23.

– Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.

– Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut), retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional Pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc…

3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 31 març de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 31 de març de 2022

Hora: de 09:00 a 11:00 hores

Lloc: Sala 0A – (Sala de Plens Serveis Centrals Departament d’Educació – Via Augusta 202-2206 de Barcelona)

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 13/2021 corresponent a la sessió del dia 3 de desembre de 2021 (documents adjunts).

– Acta núm. 14/2021 corresponent a la sessió del dia 15 de desembre de 2021 (document adjunt).

–  Acta núm. 01/2022 corresponent a la sessió del dia 11 de gener de 2022 (document adjunt).

2.- Retorn  petició unitària de les organitzacions sindicals: Recuperació de les condicions laborals:

– Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2022/23.

– Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.

– Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut), retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional Pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc…

3.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 9 març de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent Funcionari no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 9 de març de  2022

Hora: de 09:00 a 11:00 h

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 13/2021 corresponent a la sessió del dia 3 de desembre de 2021 (documents adjunts).

– Acta núm. 14/2021 corresponent a la sessió del dia 15 de desembre de 2021 (document adjunt).

–  Acta núm. 01/2022 corresponent a la sessió del dia 11 de gener de 2022 (document adjunt).

– Acta núm. 02/2022 corresponent a la sessió del dia 17 de febrer de 2022 (document adjunt).

2.- Resolució  EDU/ xx /2022, de xx de març, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2022 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.- Resolució xx de xxxx de xxxx  de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2022-2023 (el document s’enviarà abans de la reunió).

4.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 2 març de 2022

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent Funcionari no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 2 de març de  2022

Hora: de 09:00 a 11:00 h

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 13/2021 corresponent a la sessió del dia 3 de desembre de 2021 (documents adjunts).

– Acta núm. 14/2021 corresponent a la sessió del dia 15 de desembre de 2021 (document adjunt).

–  Acta núm. 01/2022 corresponent a la sessió del dia 11 de gener de 2022 (document adjunt).

– Acta núm. 02/2022 corresponent a la sessió del dia 17 de febrer de 2022 (document adjunt).

2.- Esborrany Ordre EDU/xx/2022, de xx de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022- 2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l’Ordre EDU/119/2021, de28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document adjunt).

3.- Modificació dels documents per a l’organització i gestió dels centres curs 2021-2022   (els documents s’enviaran abans de la reunió).

4.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 17 febrer de 2022

Comunicat 17/02/22 El calendari escolar: La gota que fa vessar el got. Plantem al Departament a la Mesa Sectorial!

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 17 de febrer de  2022

Hora: 11:00 h

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 13/2021 corresponent a la sessió del dia 3 de desembre de 2021 (documents adjunts).

– Acta núm. 14/2021 corresponent a la sessió del dia 15 de desembre de 2021 (document adjunt).

–  Acta núm. 01/2022 corresponent a la sessió del dia 11 de gener de 2022 (document adjunt).

2.- A petició de les organitzacions sindicals: Recuperació de les condicions laborals:

– Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal d’aplicació al curs 2022/23.

– Reducció de les ràtios. Cap tancament de grups a la Pública.

– Retorn d’altres condicions retallades com: la precarietat laboral als centres educatius (conversió dels terços de jornada en mitges jornades i estabilització personal interí i substitut), retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys, increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat, recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, Formació Professional Pública i de qualitat, retirada del Decret de Plantilles (39/2014), etc…

3.- Ordre EDU/xx/2022, de xx de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022- 2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l’Ordre EDU/119/2021, de28 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document adjunt).

4.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 11 gener de 2022

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 11 de gener de  2022

Hora: d’11.00 a 13.00 h. 

Ordre del dia:

1.- Informació sobre les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO) (document adjunt). 

2.- Resolució ENS/XXX/2022, de XX de XXX, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya (document adjunt)

3.- Continuació procés d’estabilització del personal docent.

4- Torn obert de paraules 

MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 20 desembre de 2021

Comunicat USTEC·STEs (IAC) Formació Professional: Mesa tècnica d’FP de 20 de desembre de 2021

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de Formació Professional que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 20 de desembre de  2021

Hora: de 09.00 a 11.00 h.

Ordre del dia:

1.- Tramitació ordenació i integració de la FP

2.- Situació professorat d’FP en relació a la nova llei.

3.- Oferta de places / procés d’estabilització

4.- Resultats convocatòria d’oposicions 20-21

5.- Informacions sobre recursos i nous projectes d’FP

MESA SECTORIAL 15 desembre de 2021

Comunicat USTEC·STEs (IAC): Volem negociar prioritàriament el concurs de mèrits!, cal l’estabilització de les persones en frau de llei per temporalitat ara! 

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 15 de desembre de  2021

Hora: de 09.00 a 11.00 h.

Ordre del dia:

1.- Dades per l’estabilització de la plantilla(documents annexos)

2.- Torn obert de paraules

 

MESA SECTORIAL 3 de desembre de 2021

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 3 de desembre de  2021

Hora: de 09.00 a 11.00 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 12/2021 corresponent a la sessió del dia 27 d’octubre de 2021  (document adjunt)

2.- Proposta pressupost 2022 d’Educació. 

3.- Resolució EDU/xx/2021 de xx de desembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació (document adjunt).

4.- Proposta d’oferta pública d’ocupació – Estabilització personal interí (document adjunt).

5.- Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició 21-22 (document adjunt).

5.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 27 d’octubre de 2021

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 27 d’octubre de  2021

Hora: de 10.30 a 12.30 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 10/2021 corresponent a la sessió del dia 15 de juliol de 2021 (document adjunt).

– Acta núm. 11/2021 corresponent a la sessió del dia 22 de setembre de 2021 (document adjunt).

2.- Informació dels mentors digitals i del personal de les unitats d’assessorament i orientació.

3.- Resolució EDU/xxx/2021, de xx de xxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya. (document adjunt).

4.- Previsió calendari de reunions de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari curs 2021-2022 (document adjunt). (a petició de les organitzacions sindicals)

5.-  Retorn de la proposta del Departament de l’inici negociació condicions laborals, per part de les organitzacions sindicals.

6.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 22 de setembre de 2021

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 22 de setembre de  2021

Hora: de 11.00 a 13.00 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 08/2021 corresponent a la sessió del dia 23 de juny de 2021 (document adjunt).

– Acta núm. 09/2021 corresponent a la sessió del dia 2 de juliol de 2021 (document adjunt).

2.- Inici negociacions petició unitària sindical del 15 de juliol de 2021. (a petició de les organitzacions sindicals).

3.- Previsió calendari de reunions de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari curs 2021-2022 (document adjunt). (a petició de les organitzacions sindicals)

4.- Resolució EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de Regulació de la Fase de Pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (document adjunt).

5.- Informació dels mentors digitals i del personal de les unitats d’assessorament i orientació.

6.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 15 de juliol de 2021

RESUM

(8/07/21) Us comunico que s’ha ampliat els punts de l’ordre del dia de la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica, el proper dia 15 de juliol de 2021 a les 11:00 hores.

Dia: 15 de juliol  de  2021

Hora: 11:00

 

Ordre del dia:

1.- Restabliment de l’horari lectiu per a tot el personal: 18/23 h. (a petició de les organitzacions sindicals).

2.- Reducció de les ràtios estructurals i nova catalogació de centres (a petició de les organitzacions sindicals).

3.- Formació Professional pública i de qualitat. Pels drets i les condicions laborals (a petició de les organitzacions sindicals).

4.- Retorn de condicions retallades (a petició de les organitzacions sindicals):

  • conversió dels terços de jornada en mitges jornades
  • estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat
  • retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys
  • increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat
  • recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva

5.-  Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents (a petició de les organitzacions sindicals).

6.-  Recuperació de l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h) (a petició de les organitzacions sindicals).

7.- Creació de grups de treball.

8.- Torn obert de paraules

(6/07/21) Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 15 de juliol  de  2021

Hora: 11:00
Ordre del dia:

1.- Recuperació de les condicions laborals (a petició de les organitzacions sindicals):

– Conversió dels terços de jornada a mitges jornades.

– Estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat.

– Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.

– Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

– Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

2.- Creació de grups de treball.

3.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 2 de juliol de 2021

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 2 de juliol de  2021

Hora: 10:30

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 06/2021 corresponent a la sessió del dia 20 de maig de 2021 (document adjunt)

– Acta núm. 07/2021 corresponent a la sessió del dia 10 de juny de 2021 (document adjunt)

2.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/xxx, de xxx de xxx, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació (document adjunt).

3.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació (document adjunt).

4.- Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2021-2022 (document adjunt).

5.- Torn obert de paraules.
MESA SECTORIAL 28 de juny de 2021. Ha estat ajornada, properament rebrem una nova convocatòria

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 28  de juny de  2021

Hora10:00 

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, l’acta núm. 06/2021 corresponent a la sessió del dia 20 de maig de 2021 (document adjunt)

2.- Recuperació de les condicions laborals (a petició de les organitzacions sindicals):

– Conversió dels terços de jornada a mitges jornades.

– Estabilització personal interí i substitut: pacte d’estabilitat.

– Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.

– Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys, de manera retroactiva.

– Retirada del Decret 39 /2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir els perfil i la provisió dels llocs de treballs docents.

3.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 23 de juny de 2021.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 23 de juny de  2021
Hora: 10:00

Ordre del dia:

1.- Document: Personal Docent

2.- Document: Gestió del Personal Docent

3.- Document: Òrgans Unipersonals de direcció i de coordinació.

4.- Document de Prevenció de Riscos Laborals

4.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 10 de juny de 2021.

Comunicat sindical unitari: Avui ens hem plantat!

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 10 de juny de  2021

Hora: 10:00

Ordre del dia:

1.- Resolució EDU XXX/2021 de xx de juny, per la qual s’estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres i s’estableix el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent (document adjunt).

2.- Acord GOV/ xx /2021, de xxxx, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació (document adjunt).

3.- Complement especialitats del cos de mestres reforços curs 2020-2021.

4.- Situacions previstes a la base 11 de la Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.

MESA SECTORIAL 20 de maig de 2021.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 20 de maig de  2021

Hora: 10:00

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2021, corresponent a la sessió del dia 5 de maig de 2021  (document adjunt).

2.- Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen les bases per a l’actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2021-2022. (document adjunt).

3.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document adjunt).

4.- Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per confeccionar les plantilles de professors dels instituts per al curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document adjunt).

5.- Torn obert de paraules  

MESA SECTORIAL 5 de maig de 2021.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 5 de maig de  2021

Hora: 10:00
Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 04/2021, corresponent a la sessió del dia 22 d’abril de 2021  (document adjunt).

2.- Ordre EDU/XX/2021, de XX de XXXX, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021- 2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document adjunt).

3.- Correcció d’errades a la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats (DOGC núm. 8332, de 3.2.2021). (document adjunt).

4.- Resolució  EDU/ xx /2021, de xx de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació (document adjunt).

5.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 7 d’abril de 2021. Ajornada a dijous 22 d’abril de 2021

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 22 d’abril de  2021

Hora: 11:00

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 03/2021, corresponent a la sessió del dia 1 de març de 2021 (document adjunt)

2.- Informació sobre la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar.

3.- Torn obert de paraules.

 

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 7 d’abril de  2021

Hora: 10:30
Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 03/2021, corresponent a la sessió del dia 1 de març de 2021 (document adjunt)

2.- Informació sobre la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat el proper curs escolar.

3.- Proposta de Resolució EDU/xxx/2021, de xx de xx, sobre el reingrés al servei actiu des de la situació d’excedència per a tenir cura de fill o filla i de familiars, i el gaudiment interromput dels permisos per naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, per part del personal docent (document adjunt).

4.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 1 de març de 2021.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 1 de març de 2021

Hora: 10:00
Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 13/2020 corresponent a les sessions dels dies 14 i 20 d’octubre de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 14/2020 corresponent a la sessió del dia 29 d’octubre de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 15/2020 corresponent a les sessions dels dies 5 i 9 de novembre de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 16/2020 corresponent a la sessió del dia 18 de novembre de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 17/2020 corresponent a la sessió del dia 16 de desembre de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 01/2021 corresponent a la sessió del dia 13 de gener de 2021 (document adjunt).

– Acta núm.. 02/2021 corresponent a la sessió del dia 19 de gener de 2021 (document adjunt).

2.- RESOLUCIÓ EDU/xx/2021 de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació (document adjunt).

3.- Situació i protecció del professorat PTFP (a petició de la part social).

4.- Implementació de l’equiparació salarial del professorat PTFP al  cos de Professorat d’Ensenyaments de Secundària (a petició de la part social).

5.- Torn obert de paraules.
MESA TÈCNICA del personal interí docent 3 de febrer de 2021.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica relativa a l’estabilitat del personal interí docent, que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 3 de febrer de 2021

Hora: 11:00 hores
MESA SECTORIAL 19 de gener de 2021.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 19 de gener de 2021

Hora: 09.30 hores

Ordre del dia:

1.- Segona sessió RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats .

2.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 13 de gener de 2021.

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 13 de gener de 2021

Hora: 10.30 hores

Ordre del dia:

1.- RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats

2.- Torn obert de paraules.

 

MESA SECTORIAL 16 de desembre de 2020.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 16 de desembre de 2020

Hora: 11:45 hores

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de les actes següents:

– Acta núm. 02/2020 corresponent a la sessió del dia 11 de març de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 04/2020 corresponent a la sessió del dia 20 d’abril de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 06/2020 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 07/2020 corresponent a la sessió del dia 10 de juny de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 08/2020 corresponent a les sessions dels dies 30 de juny i 1 de juliol de 2020 (document adjunt).

– Acta núm. 10/2020 corresponent a la sessió del dia 10 de juliol de 2020 (document adjunt)

2.- Calendari properes convocatòries concurs oposició i distribució de places per cossos docents (el document s’enviarà abans de la sessió).

3.- Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició del 2021.

4.- Modificació especialitats FP i cossos docents.

5.- Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 18 de novembre de 2020.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 18 de novembre de 2020

Hora: 10.30 hores

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau de les actes següents:

– Acta núm. 18/2019 corresponent a les sessions dels dies 18 i 19 de desembre de 2019 (el document s’enviarà abans de la sessió)

– Acta núm. 11/2020 corresponent a la sessió del dia 17 de juliol de 2020 (document adjunt).

2.- Oferta pública d’ocupació (el document s’enviarà abans de la sessió)

3.- Retorn aportacions sindicals al document: Activitat telemàtica personal docent (el document s’enviarà abans de la sessió)

4.- Torn obert de paraules.
MESA SECTORIAL 5 i 9 de novembre de 2020.

RESUM

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 5 de novembre de 2020

Hora: 11.15 a 14.30 hores

Ordre del dia:

1.- Horari professorat de secundària.

2.- Activitat telemàtica personal docent (el document s’enviarà abans de la sessió)

3.- Retorn aportacions sindicals mesures oposicions (2a.prova)

4.- Torn obert de paraules.
MESA SECTORIAL 29 d’octubre de 2020.

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 29 d’octubre de 2020

Hora: 10.30 hores

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2020 corresponent a la sessió del dia 13 de maig d 2020 (document adjunt)

2.- Oposicions docents (la documentació s’enviarà abans de la reunió)

3.- Activitat telemàtica personal docent (la documentació s’enviarà abans de la reunió)

4.- Torn obert de paraules
MESA SECTORIAL 20 d’octubre de 2020.

Davant de la convocatòria de Mesa Sectorial del dia 14 d’octubre de 2020, que comptava amb 10 punts a l’ordre del dia (impossible de tractar en una sola mesa), i a petició unitària dels sindicats de la mesa, l’Administració ha acceptat de realitzar-la en dues jornades. La continuació serà el proper dimarts 20 d’octubre de 2020.
MESA SECTORIAL 14 d’octubre de 2020.

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 14 d’octubre de 2020

Hora: 09.00 hores

Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 09/2020 corresponent a la sessió del dia 2 de juliol de 2020 (document annex)

– Acta núm. 12/2020 corresponent a la sessió del dia 20 de juliol de 2020 (document annex).

2.- Mesures preventives als centres de treball (a petició de les organitzacions sindicals)

3.- Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals)

4.- Teletreball docent (a petició de les organitzacions sindicals).

5.- Oposicions docents (segona prova) (a petició de les organitzacions sindicals)

6.- RESOLUCIÓ EDU/xxx//2020, de xx de xxxx de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (el document s’enviarà abans de la reunió).

7.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, per la qual s’aproven les instruccions sobre el curs d’iniciació, el període de prova inicial i la prova d’idoneïtat del personal interí docent (el document s’enviarà abans de la reunió).

8.- RESOLUCIÓ EDU//xxx/2020, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola (el document s’enviarà abans de la reunió).

9.- RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny (el document s’enviarà abans de la reunió).

10.- Torn obert de paraules

 

MESA TÈCNICA DE L’ACTIVITAT TELEMÀTICA DEL PERSONAL DOCENT 27 de juliol de 2020.

Us convoco a la reunió de la Mesa Tècnica de l’Activitat Telemàtica del Personal Docent, que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 27 de juliol de 2020

Hora: 11.30 hores

MESA SECTORIAL 20 de juliol de 2020.

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 20 de juliol de 2020

Hora: 11.30 hores

Ordre del dia:

1.- Decret xxx/2020 de xx de xxxx, de la Inspecció d’Educació.

2.- Horari del professorat.

3.-Torn obert de paraules.

MESA SECTORIAL 17 de juliol de 2020.

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 17 de juliol de 2020

Hora: 10.00 hores

Ordre del dia:

1.- Resolució EDU/xxx/2020, de xx de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació (document adjunt).

2.- Procediment integració de centres educatius a la xarxa pública de la Generalitat.

3.-Torn obert de paraules.
MESA SECTORIAL 10 de juliol de 2020.

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 10 de juliol de 2020

Hora: 10.00 hores

Ordre del dia:

1.- Criteris i condicions de l’activitat telemàtica del personal docent.

2.- Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021 (document adjunt).

3.- Torn obert de paraules

 

MESA TÈCNICA DE PERSONAL LABORAL 8 de juliol de 2020.

Us informem sobre la previsió de convocar una reunió d’una mesa tècnica de treball demà, dia 8 de juliol de 2020 a les 10 h, per tal de tractar sobre el Pla experimental d’implantació del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.

 

MESA SECTORIAL 2 de juliol de 2020.

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que tindrà lloc de manera telemàtica.

Dia: 2 de juliol de 2020

Hora: 10.00 hores

Ordre del dia:

1.- ORDRE EDU/xx/2020, de xx de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. (document annex)

2.-  ACORD GOV/xx/2020, de xx de xxxx, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació (document annex)

3.- DECRET/xx/2020, de xx de xxxx, de la Inspecció d’Educació (Document annex).

4.- Torn obert de paraules

 

Informació de les Meses de negociació anterior a 2020

Reunions virtuals amb el Departament d’Educació curs 2019-2020