Resum de la mesa sectorial del dijous 24 de novembre de 2022

Seguiment de l’aplicació de la reducció de l’hora lectiva el mes de gener 2023

USTEC-STEs ha reiterat la demanda històrica que hi hagi nomenaments fins als finals dels períodes lectius de finals de trimestre, un greuge que any rere any l’administració manté i que provoca que no es cobreixin les substitucions i, per tant, deixar els centres educatius sense el personal necessari per atendre l’alumnat adequadament.

Situant complexitat en els nomenaments de les vacants per cobrir la reducció de l’hora lectiva hem continuat proposant que siguin el màxim de favorable a les persones que hi ha a la borsa: primer cobrir les vacants i després les substitucions, d’aquesta manera les persones amb un número més baix se’ls pot atorgar la vacant de la reducció de l’hora lectiva i en acabat fer una segona volta per atorgar les substitucions.

Així mateix, hem continuat reclamant a l’administració que en les propostes dels centres educatius es prioritzin les persones amb número més baix, al que l’administració, a petició nostra, ha respost que farà arribar la instrucció per escrit.

Davant de les queixes que ens arriben de companys i companyes, situem:

 • Totes les persones treballadores els pertoca una reducció de l’hora lectiva proporcional, tinguin jornada completa o amb reducció, i gaudeixin de reducció lectiva per a atendre càrrecs o coordinacions. Hem reclamat que es traslladi clarament aquesta instrucció.
 • De la mateixa manera hem reclamat que es faci efectiva la reducció de l’hora també al personal dels serveis educatius (CREDA, etc) amb la dotació necessària de personal, els quals no tenen una directriu clara i també han de gaudir d’aquesta mesura.
 • Ens hem mostrat absolutament contraris a fet que l’hora lectiva es redueixi en les hores de pati a infantil i primària. Per això reclamem que la reducció d’1h lectiva sigui efectiva en períodes de 60 min, i no es pugui reduir en franges menors.

A demanda d’USTEC-STEs en la propera mesa sectorial prevista el dimecres 30 de novembre, l’administració ha acceptat treballar els Documents d’organització i inici de curs amb l’actualització pertinent a partir de gener de 2023.

Segons informació que ens ha facilitat l’administració la temporització prevista és la següent:

 • des de divendres 18 de novembre els centres demanen l’especialitat de les vacants
 • a partir del divendres 25 de novembre es carregarà a l’aplicatiu
 • a partir de dilluns 28 de novembre fins al 9 de desembre, cal confirmar des dels centres educatius si tenen personal que pugui agafar la vacant.

USTEC-STEs hem reclamat que els nomenaments del 12 i del 14 de desembre primer es nomenin les vacants i, en segon lloc, les substitucions. L’Administració només s’ha avingut a revisar-ho sense concretar res més.

Seguiment del concurs general de trasllats

El Departament d’Educació pretén oferir només el 27% del total de places vacants. El Departament ha reconegut l’existència d’un total de 31.486 places sense propietari definitiu. No obstant això, només pretén oferir 11.687 vacants mitjançant el Concurs General de Trasllats (CT). Per tant, es reserva i congela sense cap fonament ni argumentació el 63% del total de places.

USTEC·STEs, des de l’inici de curs, apuntàvem que, com a mínim, havien de sortir al CT les 27.000 places comptades al procés d’estabilització (tant del concurs de mèrits excepcional com del concurs-oposició “tou”). Amb les dades brindades pel Departament, exigim que totes les places (el total de 31.486 vacants) s’ofereixin al concurs de trasllats.

Denunciem els criteris opacs i discriminatoris emprats pel Departament per reservar 10.385 places (un terç del total) i que no surtin al CT. Especialment, dos dels criteris defensats pel Departament són clarament reprovables: la congelació de places vinculades a projectes amb entitats externes al Departament (amb la Fundació Bofill com a gestora) i la congelació de vacants en centres amb un percentatge de personal definitiu molt baix. Considerem que no treure totes les vacants en centres amb poc professorat definitiu, mentre que paral·lelament s’estabilitzen les persones interines, implica apostar per una estabilitat precària, en cap cas definitiva.

Així mateix, USTEC·STEs ens oposem radicalment a la previsió d’un concurs autonòmic de perfils pel curs vinent amb 9.414 places perfilades (un 30% del total). Exigim que aquestes places surtin també al concurs general de trasllats d’enguany.

La proposta del Departament d’estabilitzar el personal mitjançant un concurs amb places perfilades aprofundeix en la perversió del Decret de plantilles, blinda l’establiment dels perfils professionals als centres educatius i segrega el professorat. Això provocarà molts perjudicis, no només per a la mobilitat d’aquest personal, sinó també als projectes educatius de centre, perpetuant-los en el temps en haver-hi vinculat la plantilla o pitjor encara, encotillant la llibertat de càtedra del professorat en veure’s vinculada la seva continuïtat al centre a un determinat perfil. La potestat que proporciona el Departament als equips directius via Decret de plantilles per triar a dit el seu personal podria arribar a determinar l’estabilitat professional de milers de docents i genera molta incertesa. Seran les direccions qui podrà suprimir una plaça definitiva atorgada via concurs de mèrits de perfils?

USTEC·STEs denunciem que l’administració educativa, a diferència d’altres administracions de la Generalitat de Catalunya, continua incentivant i perpetuant la provisionalitat als centres educatius, amb les conseqüències que ja hem anat denunciant per a la qualitat democràtica i per a la qualitat de l’educació de l’alumnat. Disposar de centres amb un alt percentatge d’interins o de funcionaris de carrera en situació de provisionalitat crea claustres transitoris on la implicació en la creació de projectes educatius queda minvada.

Per tot això, USTEC·STEs analitzarem una possible impugnació de la llista de places vacants provisionals al Concurs de Trasllats amb dos objectius primordials:

 • garantir el dret del personal funcionari a ocupar una plaça definitiva i deixar la situació de provisionalitat i
 • garantir el dret a mobilitat del personal funcionari amb plaça definitiva.

Seguiment del concurs de mèrits

USTEC-STEs hem tornat a reclamar les següents dades que l’Administració, continua sense publicar per transparència i bon govern:

 • El percentatge d’inscrits sense serveis prestats al departament d’educació per especialitats.
 • El nombre d’inscrits que hagin al·legat serveis prestats, agrupats per anys i especialitats (a altres administracions educatives).
 • El nombre d’inscrits amb serveis prestats al departament d’educació agrupats per anys i especialitats.
 • El nombre de docents interins del departament amb més de cinc anys, serveis prestats abans de l’1 de gener de 2016, que d’acord amb l’autobarem es queden / es quedarien sense plaça ordenats per especialitats.

També hem reclamat conèixer les dates previstes per a la publicació de:

 • Del nomenament dels tribunals.
 • De la llista definitiva d’admesos i exclosos.
 • La baremació provisional que facin els tribunals.

USTEC-STEs hem reclamat que la resolució del Concurs de Mèrits sigui abans de l’inici del procés de concurs – oposició i en tot cas que els companys i companyes que hagin participat en el procediment del concurs de mèrits i que es vulguin o tinguin necessitat de presentar-se al Concurs – Oposició “tou” estiguin exempts de pagar, almenys fins que el primer procediment es resolgui.

Programa temporal de cooperació territorial d’educació inclusiva

El pressupost per al programa d’atenció primerenca ve del Ministerio de Educación estatal amb un programa que preveu la implementació de nou personal, però en una situació que a Catalunya es duplicaran funcions que ja estan desenvolupant els EAP i el CREDA (equips constituïts amb gent més que formada). A les funcions d’aquests serveis ja els consta que han de posar els esforços a les fases primerenques.

USTEC-STEs apuntem al fet que si volem optimitzar el funcionament del sistema educatiu català, l’Administració no ho està planificant de la millor manera. A Catalunya tenim un funcionament diferent de la resta de l’Estat pel que fa a la funció orientadora i assessora i no s’ha negociat adequadament.

USTEC-STEs denuncia que els EAP i en general, els serveis educatius, estan col·lapsats, hauria estat més coherent reforçar les plantilles dels EAP.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes