L'escola no té por. Manifestació 17 de març
USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical i STEPV per la immersió lingüística

Manifest d'USTEC-STEs (IAC) a favor de la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora

No a la doble segregació: Ni casella ni concerts
Suport de L'STEI INTERSINDICAL a la immersió lingüística i a la feina dels docents de Catalunya 
Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.

DOGC: RES ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de 6è dl'educació primària i es convoca la prova per al curs 17-18.

 Resum Mesa Tècnica del 31 de gener de futures oposicions 

Comunicat USTEC·STEs (IAC) sobre la prova de compretències bàsiques de 4t d'ESO

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

8 M vaga feminista. No parem, fem vaga de 24 hores
Ciutat Comarques Baix Llob Vallès Oc Mar Vall Or Cat Central Girona Lleida Tarragona Terres Ebre
DATA 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019
ALL 88.390
EES 57.804 41.223 39.575 39.849 80.236 56.260 83.534 29.008 30.079
INF 41.166 38.357 40.344 33.861 32.621 22.283 31.580 52.566 32.278
PAN 41.883 41.111 35.900 41.761 58.098 37.077 39.152 26.435 18.653
PEF 40.785 34.502 39.159 55.903 36.059 15.861
PMU 85.976 82.530 88.519 86.632 81.298
PRI 41.596 80.032 39.261 55.664 80.364 39.663 81.567 39.269 34.356 21.659
193 84.155
501 45.015 85.915
502 84.592
504 40.997
505 55.954 57.921 30.489
507 84.639
510 86.032 60.759
511 36.342
517 59.374
518 60.702
524 87.319
525 82.021
601 54.369 86.817
606 59.070
608 59.902
609 87.627
620 87.513
622 25.382
627 62.599
AN 50.685 51.913 84.569 86.880 61.334 62.125 42.741 23.830
CLA 86.634 83.727
CN 51.274 88.811 84.241 32.914 62.228
DI 41.953 51.080 58.957 62.924
ECO 58.262
EF 38.499 51.787 40.757 42.685 37.347 36.934 39.268
FI 37.426 31.486 82.179
FQ 61.750 60.187 86.068 41.790 83.619
FR 83.342 59.977 88.772
GE 33.285 34.857 40.980 40.252 39.580 53.332 41.851 25.600
LC 88.325 85.940 85.499 61.289 59.421
LE 41.543 41.444 88.898 37.412 40.311 35.656 85.659
MA 39.865 86.440 81.725 83.559 61.048 84.052 80.876
MU 86.995 81.232 83.239 82.607
PSI 53.464 57.559 36.991 41.649 80.650 80.517 52.625 41.915 42.265
TEC 51.896 85.551 85.793 37.862 84.833 41.400 40.024 42.490 62.308 41.536
None
Xerrada 3x5 12-des-19 Objectiu independència
Xerrada Competències bàsiques i involució educativa
Què implica la llei aragonès? debat 10 des 19
Conferència Nico Hirtt (Catalunya central) 13des19
Prou impunitat direccions