DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2183/2021, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el programa de formació professionalitzadora per al curs 2021-2022.

Compareixença d'USTEC·STEs (IAC) davant del Congrés de Diputats sobre l'Avantprojecte de Llei de l'Ordenació i de la Integració de la Formació Professional
Darrer full informatiu: USTEC·STEs (IAC) treballem per l'estabilitat laboral dels interins.

DOGC: ACORD GOV/102/2021, de 6 de juliol, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d'Educació.

Resum de la Mesa Sectorial del 2 de juliol de 2021

Increment retributiu per al 2021 i recuperació extra 2014
DOGC: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/1819/2021, de 9 de juny, per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats convocat per la Resolució EDU/182/2021, de 29 de gener (DOGC núm. 8433, de 14.6.2021).

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2054/2021, de 29 de juny, per la qual s'estableixen les bases de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors.
Cobrament d’especialitat reforços COVID curs 20-21.

USTEC·STEs (IAC) s'oposa a la reimposició de la sisena hora.
Publicada la Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022. Més informació.
Borsa del curs 2021-22: El número d'ordre de la borsa és el definitiu. Accés a l'aplicació. Més informació

BOE: Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en centros docentes educativos que impartan enseñanzas no universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 2021.

Convocada Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent per divendres 2 de juliol de 2021.

Publicada al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1994/2021, de 25 de juny, per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques, del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució EDU/2655/2019, de 15 d'octubre. Més informació

Premsa del 28 al 30-6-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
Piden reabrir casos de acoso en un instituto de El Prat - Metroli Abierta
La rectificación del Tribunal Supremo deslegitima la propuesta de reforma del EBEP de Iceta - Confederación Intersindical

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1995/2021, de 25 de juny, de pròrroga del pla pilot per a la impartició de la matèria Religió Islàmica en centres educatius del Departament d'Educació durant el curs 2021-2022.

Oferta extraordinària del curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició Juny 2021

USTEC·STEs en contra de la nova classificació dels centres.

Resum de la Mesa Sectorial del 23 de juny de 2021

Premsa del 23 al 28-6-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
El professorat posa l’aprovat final a la presencialitat en un curs marcat per la pandèmia - La Manyana
El curs més difícil - El Punt Avui
Fiscalía investiga la publicidad de un club nocturno - Crónica Global
"La maté porque era mía" - El triangle

El proper 29 de juny a les 18h, la nostra portaveu nacional, Iolanda Segura, participarà al debat “el nou full de ruta pel català". Què demanes a les institucions pels propers quatre anys?", on explicarà la nostra proposta de futur per la nostra llengua a les escoles i a la societat.

Informació important opositors/es cicles
Tauler de l'aspirant - Avís: El sorteig per a la tria de la unitat didàctica a exposar (activitats d'ensenyament-aprenentatge en el cas de programacions de cicles formatius LOE) és de tres extretes a l'atzar de les desenvolupades a la pròpia programació. És obligatori que com a mínim n'hi hagi sis de desenvolupades a la programació.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juny
Amb data 31 de maig, el Departament ens ha confirmat que la tutoria COVID es farà efectiva, per fi, a la nòmina de juny.
I també, com cada mes de juny, es reportarà la paga extraordinària.

Premsa del 21 al 23-6-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
ENTREVISTA a Juan Carlos Fijoo, portaveu USTEC-STEs Tarragona - Canal Reus TV. YouTube
El curs acaba amb bona nota però amb deures pendents - Diari de Girona
Concentració a l'escola d'educació especial Els Àngels de Palamós per mancances - Esquerra Diari
Volen més recursos i docents al CEE Els Àngels de Palamós - El Punt Avui

Convocada Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent per dilluns 28 de juny de 2021. Ha estat ajornada, properament rebrem una nova convocatòria
Concurs-oposició 2021- Pel que fa a les activitats d’EA (AEA) que entraran en el bombo del sorteig, volem aclarir:

DOGC: DECRET 251/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Educació.
S'ha publicat una nova versió actualitzada de les orientacions i criteris d'avaluació del concurs-oposició de primària (incorpora un aclariment de la primera prova pels procediments "L" i "R") i de Pedagogia terapèutica (esmenada d'acord amb la correcció d'errades publicada al DOGC núm. 8428, de 8.6.2021)Més informació. 

14/06/21 Butlletí de notícies Ràdio 4. USTEC·STEs (IAC) reclama l'estabilització del personal interí i laboral temporal als centres educatius 

Premsa del 17 al 21-6-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
Yolanda Segura (USTEC): "El que ha passat aquest curs no es pot tornar a repetir" - RTVE
Les famílies del centre d'educació especial els Àngels de Palamós critiquen "manca de recursos" a l'edifici - Diari de Girona
L'USTEC demana que es rebaixin les mesures als centres educatius - Canal Reus TV
Oposicions 2021Mesures de prevenció que han de seguir les persones aspirants que es presenten al concurs oposició. Més informació
Accés al tauler de l'aspirant (amb DNI/NIE/passaport i el codi identificador) 

Premsa del 16 i 17-6-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
Escoles d'alta complexitat, contra els canvis de qualificació amb dades prepandèmia - 324

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1868/2021, de 10 de juny, per la qual es dona publicitat al Conveni entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional i la Generalitat de Catalunya, i l'entitat pública empresarial Red.es, per a l'execució del programa “Educa en Digital”, mitjançant accions per donar suport a la Transformació digital del sistema educatiu (codi 2020/2/0003).

DOGC: ORDRE EDU/131/2021, de 16 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció, per al curs 2021-2022.

Convocada Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent per dimecres 23 de juny de 2021

Premsa del 14 al 16-6-21 (feu clic aquí per veure més notícies):
La nova classificació de la complexitat de les escoles és rebuda amb recels - El Punt Avui
Protesta per les "retallades" a escoles d'alta complexitat - betevé
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1852/2021, d'11 de juny, per la qual s'estableixen els criteris per a la utilització del procediment de selecció de candidats per part de les direccions dels centres, el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions i la selecció de personal interí docent, i el barem de valoració dels mèrits.

Roda de premsa - 14 juny 2021 Estabilització del personal interí i laboral temporal del sector educatiu. Enllaç al vídeo de la roda de premsa

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1855/2021, d'11 de juny, per la qual es crea el Programa d'innovació pedagògica "Magnet. Aliances per a l'èxit educatiu”.

Es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos a la convocatòria d'oferta d'ocupació pública, L005/2020, per al personal TEEI: Resolució EDU/1836/2021, de 10 de juny.
Oposicions 2021: S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/1819/2021, de 9 de juny per la qual es fa pública la composició de les comissions de selecció del concurs oposició. Més informació.

Temperatures als centre de treball

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1836/2021, de 10 de juny, per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, i la llista definitiva de persones exemptes de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana, i de coneixements de llengua espanyola, de la convocatòria del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d'Educació (núm. de registre de convocatòria L005/2020).
Número de visites avui: 39