Programa electoral

Descarregar programa electoral complert

Tapa eina sindical d'informació

Eina sindical d'informació

Editorial
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Amb fermesa per l’educació pública de Catalunya és allò que ens defineix com a sindicat. USTEC·STEs, des dels nostres inicis, hem lluitat per una educació pública, catalana i en català, democràtica, participativa, laica, coeducadora, inclusiva i compensadora de les desigualtats.

Hem lluitat i lluitem per defensar i millorar les condicions laborals dels i les professionals que treballen per al Departament d’Educació, i per construir una educació pública de qualitat. Per això ens hem oposat a les polítiques retalladores, privatitzadores i degradadores de l’educació pública que imposen tant el Govern com el Departament d’Educació. USTEC·STEs hem liderat la lluita pel retorn de les condicions laborals i salarials d’abans de les retallades, la lluita contra la LEC i els decrets que la despleguen, contra la Llei de Formació Professional de Catalunya, i contra la precarització del professorat interí en frau de llei (tal com ha sentenciat el TJUE). Això ho hem fet combatent en tots els fronts i sempre amb alternatives viables damunt la taula; a tall d'exemple, en la lluita contra el decret Iceta, vam defensar com a alternativa el concurs de mèrits.

Fruit d’aquesta lluita, hem aconseguit dos triomfs destacables, tant en termes de condicions laborals com de qualitat del sistema educatiu. D’una banda, gràcies tant a les mobilitzacions com a la nostra feina constant i discreta, estem capgirant el relat del Departament sobre l’educació. L’opinió pública està assumint que l’escola només pot millorar amb ràtios més reduïdes i amb més recursos, i que cal millorar les condicions laborals del professorat perquè si no, s’acabarà degradant l’educació dels seus fills i filles. Prova d'aquest canvi de relat és que s’han revertit les primeres retallades: s’ha recuperat l’horari de permanència i l’horari lectiu, s’han eliminat els terços de jornada, entre d’altres, i el departament ha presentat un pla a anys vista per revertir la resta. Malauradament, això és massa temps i caldrà continuar la lluita perquè aquest pla millori substancialment quant a terminis. D’altra banda, a l’Estat, hem aconseguit que el Congrés no convalidi el decret Iceta i que surti una llei d’interins molt més beneficiosa de cara a l’estabilització del personal en frau de llei. Novament, però, caldrà continuar la lluita a Catalunya perquè el Departament posi en marxa els pactes d’estabilitat per al personal interí i temporal, amb la finalitat que cap treballador ni treballadora es quedi sense feina en cas de no superar els processos selectius previstos per l’esmentada llei.

Des de la nostra fundació i fins al moment en què llegeixes aquestes ratlles, la nostra ha estat una història de compromís amb l’ensenyament públic, amb el professorat i el personal laboral, com a professionals que són cada dia a l’aula, amb el nostre país i amb la nostra llengua, tot esdevenint actius en la creació, desenvolupament i defensa de les polítiques d’immersió.

Ara més que mai, arran de la nova envestida judicial del 25%, defensem la immersió en català com a sistema que garanteix l’equitat entre tot l’alumnat de Catalunya. Ara més que mai, mantenim viva i defensarem la ILP d’educació que vam dur al Parlament l’any 2016, juntament amb moltes altres entitats i amb l’aval de 100.000 firmes, perquè Catalunya disposi d’una llei educativa que beneficiï a tota la societat. Ara més que mai, recuperem el poder adquisitiu actualitzant els salaris segons el cost de la vida en un context d’inflació desbocada. Ara més que mai, reclamem recursos per al desplegament del decret d’escola inclusiva i per a una FP pública i de qualitat.

USTEC·STEs hem estat sempre al costat del professorat, de la comunitat educativa i de la societat en els moments difícils, especialment en uns anys en què algunes organitzacions polítiques han posat l’escola catalana en el seu punt de mira. En tot aquest temps, el nostre sindicat docent, majoritari en l’educació pública catalana, ha demostrat a bastament una identitat que es mimetitza amb la mentalitat col·lectiva de la professió. Compartim amb els claustres un ADN fonamentat en l’assemblearisme, l’horitzontalitat, l’instint democràtic i la participació activa de tot el professorat i els professionals educatius.

La nostra història ha demostrat la nostra independència política, que ha evitat que, a diferència del que ha passat amb altres organitzacions, l’educació sigui un sector sacrificat en funció d’interessos espuris. Per a nosaltres, el sindicat només obeeix la seva afiliació i l’interès general de l’educació pública.

Les nostres lluites i el nostre compromís han implicat ser a totes les causes justes que persegueixen la millora de la societat. És per això que, des del primer moment, hem estat implicats en els moviments socials, el feminisme, la solidaritat internacionalista, el pacifisme o l’autodeterminació dels pobles. Aquestes grans tasques les hem combinat amb la nostra feina quotidiana, a còpia d’atendre, informar, acompanyar, assessorar i resoldre els dubtes i problemes de tots els treballadors i treballadores del sector educatiu.

La nostra lluita i el nostre compromís han estat sempre per la defensa d’un sistema educatiu públic i gratuït per a tota la ciutadania. Així mateix, treballem per la democràcia als centres, no només perquè és el millor sistema de gestió educativa, el més just i intel·ligent, sinó també perquè l’escola esdevingui un espai on es formi una ciutadania que pugui crear una societat més democràtica i justa que valori la diversitat i la pluralitat. La nostra lluita i el nostre compromís ens fan ser presents als debats educatius, on elaborem un pensament crític sobre educació que ajuda a desmantellar les maniobres intel·lectuals que tracten de reformar l’escola d’acord amb paràmetres neoliberals i de negoci i gestió privats. Defensem els valors republicans i laics per sobre de la gestió autoritària i vertical que sorgeix dels laboratoris d’idees afins al capital i a les entitats financeres.

Fa més de quaranta-quatre anys que lluitem. Us convidem a valorar les nostres accions i els nostres valors, els nostres actes i fets. Mirar enrere ens serveix per encarar el futur amb força i il·lusió, ja que volem compartir amb vosaltres moltes més lluites des del més ferm compromís. Per això, necessitem que dipositeu la vostra confiança en USTEC·STEs el pròxim mes de març. Nosaltres ens comprometem a lluitar per això que ja sabeu que ens caracteritza: una educació pública catalana i en català, democràtica, participativa, laica, coeducadora, inclusiva i compensadora de les desigualtats.

2019-2023: de la resistència a l’acció
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

 • a) La cronificació de les retallades i la degradació de l'educació pública
 • b) L'aprofundiment en el desplegament de la LEC i l'aprovació de la LOMLOE
 • c) La recuperació pendent de les retallades des del 2010 fins a l’actualitat
 • d) El pressupost educatiu, sota mínims
 • e) Llums i ombres de la innovació: entre les bones intencions i l’extensió de la gestió privada
 • f) Es manté la protecció de l’escola concertada
 • g) La pèrdua del poder adquisitiu acumulat
 • h) L’abandó de la formació permanent
 • i) El Decret d’Inclusiva: política educativa de les bones intencions sense els recursos adients ni una bona planificació
 • j) La qüestió de les ràtios
 • k) Els perills d’una cultura de l’avaluació com a fórmula de fiscalització docent i els perills del big data
 • l) El menyspreu de les humanitats i les arts
 • m) El greuge del gènere i l’agreujament de la discriminació de les docents i personal laboral
 • n) Per un pacte d’estabilitat ja!
2019-2023: La nostra acció i les nostres lluites
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

 • a) La nostra presència a les meses de negociació
 • b) Línies d’acció sindical: vincle de lluites i reivindicacions socials
 • c) Les intervencions en el debat públic sobre educació
 • d) L’educació en temps de pandèmia
 • e) La lluita contra les lleis de formació professional catalana i espanyola
 • f) El dret a l’equiparació salarial i professional del professorat de formació professional
 • g) La lluita en defensa del país i les seves llibertats
 • h) La lluita a favor de la laïcitat
 • i) La lluita amb la resta de la comunitat educativa
 • j) La lluita per la coeducació com a eix transversal de l’educació
 • k) La lluita per l’estabilització, consolidació i funcionarització del professorat interí
 • l) La reivindicació de la figura del funcionari docent
 • m) La lluita per una provisió de llocs de treball objectiva
 • n) La defensa jurídica del professorat
 • o) La ILP d’educació i el seu seguiment
 • p) Les mobilitzacions del període 2019-2023
2023-2027: eixos del nostre programa
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

 • Per recuperar i millorar les condicions laborals
 • Per recuperar el poder adquisitiu
 • Per la democràcia al centre: contra els perfils i la selecció a dit
 • Per una societat feminista, una educació coeducadora
 • Per unes normes educatives consensuades amb el professorat i el personal educatiu
 • Per estabilitzar i consolidar les persones interines: funcionarització ara!
 • Per una formació inicial i permanent àmplia i gratuïta
 • Per erradicar les tasques burocràtiques inútils
 • Per l’educació en català
 • Per una única xarxa, pública i no segregadora
 • Per una veritable escola inclusiva
 • Per la jornada continuada i per la racionalització del calendari
 • Per poder gaudir de condicions de treball saludables
 • Per una avaluació formativa i no punitiva: ni rànquings ni big data
Defensa del model català d’immersió
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

Des dels inicis, fa més de 44 anys, el nostre sindicat, USTEC·STEs, ens hem caracteritzat per la defensa de l’escola catalana i en català.

Hem estat defensors de la immersió lingüística, estudiada i valorada per experts d’arreu d’Europa, perquè garanteix la cohesió social del nostre alumnat i la no segregació per motiu de llengua. Si parlem de resultats amb relació a l’aprenentatge de les llengües, la catalana, la castellana i una tercera llengua estrangera, en la majoria dels casos han estat bons.

Quines propostes concretes fem per enfortir el català a l’escola?

Intersindical Alternativa de Catalunya: dignitat, lluita i participació activa
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

La IAC (Intersindical Alternativa de Catalunya) som una confederació de sindicats assemblearis, combatius i de classe que ens vam constituir el 30 de novembre de 1997, ara fa 25 anys.

Secretaria de la Dona
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

Les desigualtats i discriminacions que patim les dones continuen vigents, entre altres raons per les constants retallades, mesures pressupostàries i per les normatives que desplega la LEC. Així, la Llei 5/2012, del 20 de març i el Decret 102/2010 d’autonomia dels centres educatius han convertit en paper mullat lleis prèvies que alhora eren insuficients. Tot i que el 2015 s’aprovava una nova llei (Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes) que té com a objectiu assegurar d’una manera efectiva la plena igualtat mitjançant un seguit de mecanismes d’aplicació, la realitat és que les normatives incorporen entrevistes, processos d’innovació i un seguit de condicionants que afavoreixen la precarització i la vulneració, de manera que no corregeixen desigualtats i discriminacions per raó de gènere, sinó que en poden provocar més.

Moviments socials
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

A l’extensa i cada cop més consolidada globalització capitalista, gestionada per polítiques neoliberals que han causat nombrosos desequilibris i conflictes a escala mundial, cal afegir-hi l’efecte devastador de les polítiques de privatització i la crisi financera i econòmica pel que fa als serveis socials i els drets fonamentals de la ciutadania.

Millora de les condicions laborals del professorat
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

 • a) Salut laboral
 • b) Model de jornada
 • c) Colònies i sortides
 • d) Jubilació
 • e) Prestacions de MUFACE
 • f) Responsabilitat civil, atenció jurídica i protecció
 • g) Cos únic
Col·lectius
Eleccions Sindicals UstecStes 2023

Descarregar apartat en PDF

 • 1. Infantil i primària
 • 2. Secundària
 • 3. Formació professional
 • 4. Professorat interí i substitut
 • 5. Formació de persones adultes
 • 6. Serveis educatius
 • 7. Escola rural
 • 8. Educació especial i escola inclusiva
 • 9. Aules hospitalàries, hospitals de dia infantojuvenils i atenció educativa
 • domiciliària
 • 10. Escoles oficials d’idiomes
 • 11. Arts plàstiques i disseny
 • 12. Ensenyaments esportius
 • 13. Inspecció
 • 14. Professorat especialista
 • 15. Ensenyaments a distància
 • 16. Personal labora