Després del 29N, cal revertir les retallades

Informació sobre l'exempció en IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la Seguretat Social Només Seguretat Social. MUFACE està exempt.
Places i Novetats d'oposicions 2019
INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS CURS 2018/19

Instruccions per participar al País Valencià
BOE: Convocatòria Profesores visitantes en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido
Comparativa de les plantilles de centres en els darrers cursos
29 de Novembre VAGA a l'Ensenyament públic

III DEBAT EXTAORDINARI. SEGREGACIÓ ESCOLAR. FOTOS

DOGC: RES ENS/2465/2018, de 22 d'octubre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament per al curs 2018-19.
 
Informe valoratiu d'USTEC·STEs del model lingüístic del sistema educatiu a Catalunya
Borsa de treball de personal docent: Modificació de dades del 29 d'octubre al 5 de novembre de 2018
 INFORMACIÓ CONCURS DE TRASLLATS CURS 2018/19
Per una educació pública, democràtica i equitativa. Demanem un creixement sostingut del pressupost educatiu que permeti atendre tot l’alumnat. 
 Xerrades informatives Concurs de Trasllats: L'HOSPITALETTERRASSAIGUALADA,COMARQUES DE GIRONA, MOLLETGRANOLLERS
Aplicació per calcular els increments del 2018

USTEC·STEs ha decidit no participar a la comissió del seguiment del Decret de Provisió i Perfils
PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.
http://www.sindicat.net/retribucions/nomina/
Aplicació a les properes nòmines dels increments retributius
Nota informativa sobre l'exempció de l'IRPF al permís de maternitat
MESA SECTORIAL: 17 D'OCTUBRE. Concurs de trasllats, Oferta pública d'ocupació, centres de màxima complexitat.
CONCURS DE TRASLLATS CURS 18-19 BOE: Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Horari d'atenció les diferents seus d'USTEC·STEs:
Juny: Fins les 14 hores / De l'1 al 27 de Juliol: de 10 a 13 hores
Proves de capacitació per l'ensenyament en valencià i proves de mestre de valencià
Informació sobre el cobrament del juliol professorat substitut/ta
CARTA OBERTA A JOSEP BARGALLÓ
Criteris generals i procediment per a la confecció de plantilles dels instituts
Adjudicacions d'estiu Curs 2018-2019
Xerrades informatives adjudicacions estiu curs 18-19Barcelona, MataróVilanova, Vilafranca, PremiàSabadell,Terrassa, Calella, Badalona, Berga, Solsona, GranollersGirona ciutat i comarques
Contra la precarietat i la repressió aquest 1 de maig aixequem el sindicalisme combatiu.
Resum mesa sectorial 18 d'abril 2018.
Convocatòria per formar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en centres docents públics municipals
Convocatòria per formar part de les llistes d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat al Grau universitari en Arts i Disseny impartit a l’Escola Massana
Convocatòria d’ampliació d’especialitats per a persones que estan a la borsa de personal docent municipal i tenen dies de serveis prestats
L'escola no té por. Manifestació 17 de març
USTEC-STES (IAC), STEI – Intersindical i STEPV per la immersió lingüística
Manifest d'USTEC-STEs (IAC) a favor de la immersió lingüística com a eix vertebrador d'una escola no segregadora
No a la doble segregació: Ni casella ni concerts
Suport de L'STEI INTERSINDICAL a la immersió lingüística i a la feina dels docents de Catalunya 
Somescola rebutja tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.

DOGC: RES ENS/177/2018, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les directrius per dur a terme la prova d'avaluació de 6è dl'educació primària i es convoca la prova per al curs 17-18.
 Resum Mesa Tècnica del 31 de gener de futures oposicions 
Comunicat USTEC·STEs (IAC) sobre la prova de compretències bàsiques de 4t d'ESO

8 M vaga feminista. No parem, fem vaga de 24 hores

Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de certificación, se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se establecen las equivalencias entre las Enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de estudios y las de este real decreto.

Resum de la Mesa Sectorial del 2 de juliol de 2021
Número de visites avui: 335