Meses Sectorials

Meses de negociació 13-14

fletxa Mesa. Dijous 18/06/2014

Hora: 09:00 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents. Horari previst de 9:00 a 9:15 h (documents annexos).

– Acta núm. 06/2014 corresponent a la sessió del dia 21 de maig de 2014.

– Acta núm. 07/2014 corresponent a la sessió del dia 22 de maig de 2014.

2.- Presentació dels documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius per al curs 2014-2015. Horari previst de 9:15 a 10:00 h.

3.- Documents relatius a currículum. Horari previst de 10:00 a 10:45 h.    ESO, Batxillerat i Adults.

4.- Documents relatius a personal docent. Horari previst de 10:45 a 11:15 h.

5.- Documents relatius a currículum. Horari previst d’11:45 a 12:15 h   Educació Infantil i Primària.

6.- Documents relatius a currículum. Horari previst de 12:15 a 12:45 h   Ensenyaments de Règim Especial.

7.- Documents relatius a currículum. Horari previst de 12:45 a 13:15 h   Formació Professional.

8.- Documents relatius a currículum. Horari previst de 13:15 a 13:45 h   Programes, Formació i Innovació.

9.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 28/05/2014

Dia: 28 de maig de 2014

Hora: 11:00 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2014 corresponent a la sessió del dia 30 d’abril de 2014 (document annex).

2.- Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015 (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.-Resolució ENS/xx de xx de xxxxx, per la qual es dicten instruccions per regular el període de prova inicial del personal interí o substitut docent que preveu l’article 3.bis del Decret 133/2001, de 29 de maig (document annex).

4.- Llicències sindicals curs 2014-2015.

5.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 22/05/2014

Ordre del dia:

Dia: 22 de maig de 2014

Hora: 11:00 h.

Ordre del dia:

1.-Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 03/2014 corresponent a la sessió del dia 10 d’abril de 2014 (document annex).

– Acta núm. 04/2014 corresponent a la sessió del dia 24 d’abril de 2014 (document annex)

2.- Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat de les escoles per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).cta núm. 04/2014 corresponent a la sessió del dia 24 d’abril de 2014 (document annex).

3.- Resolució de 14 de maig de 2014, per la qual es fixen els criteris generals per a la confecció de les plantilles de professorat dels instituts per al curs 2014-2015 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).

4.- Professorat que imparteix els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015. (document annex)

5.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 30/04/2014

Ordre del dia:

Dia: 30 d’abril de 2014

Hora: 11:00 h.

Ordre del dia:

1.- Resolució ENS/xx/2014, de xx de maig, per la qual s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015.

2.-Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i 64, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.

3.- Resolució ENS/xx/xxxx, de xx de xxxx, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

4.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 10/04/2014

Ordre del dia:

Dia: 10 d’abril de 2014

Hora: 11:00 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2014 corresponent a la sessió del dia 12 de març de 2014 (document annex).

2.- Resolució per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball que tenen la consideració d’especial dificultat (el document s’enviarà durant aquest matí)

3.- Resolució per la qual s’estableixen els procediments d’adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent per al curs 2014-2015 (el document s’enviarà durant aquest matí).

4.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 12/03/2014

Ordre del dia:

Dia: 12 de març de 2014

Hora: 10:30 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 01/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de gener de 2014 (document annex).

2.- Ordre ENS/xxx/2014, de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document annex)

3.- Ordre de xx de xx de 2014 sobre el procediment de reconeixement dels estadis de promoció als funcionaris de carrera, funcionaris en pràctiques, personal interí els cossos docents no universitaris i professorat de religió (el document es trametrà abans de la reunió).

4.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

fletxa Mesa. Divendres 10/01/2014

Dia: 10 de gener de 2014

Hora: 11:00 h.

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 16/2013 corresponent a la sessió del dia 28 de novembre de 2013 (document annex).

2.- Resolució de la Consellera d’Ensenyament per la qual es modifica el requisit del nivell de coneixement del professorat interí del cos de professors d’ensenyament secundari per a impartir una llengua estrangera i s’estableixen mesures  transitòries (document annex).

http://www.sindicat.net/borsa/

3.- Resolució ENS/xx/2014, de xx de xx per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de  treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament (document annex). L’annex de la Resolució amb les especialitats s’enviarà abans de la reunió.

http://www.sindicat.net/borsa/

4.- Proposta de modificació dels criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014, pel que fa al permís de lactància (el document s’enviarà abans de la reunió).

5.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 28/11/2013

(Convocada dc 20 i dc 27 i ajornada a dj 28 de novembre)

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 15/2013 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2013 (document annex).

2. Resolució de convocatòria de concurs de mèrits de selecció de directors de centres públics (document annex).

http://www.sindicat.net/equip-directiu/

3. Resolució de convocatòria de concurs de mèrits de provisió de llocs de treball singulars en serveis educatius (el document es trametrà abans de la reunió).

4. Torn obert de paraules.

 

linia verda

fletxa MESA FUNCIÓ PÚBLICA. Divendres 25/10/2013

Us convoco a la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya,

Ordre del dia:

Mesures en matèria de funció pública a incloure en l’avantprojecte de la Llei d’acompanyament de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2014 (creació del Registre d’òrgans de representació, modificació de la denominació i àmbit subjectiu de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, possibilitat de reassignació funcionals).

Mesures a incloure en l’avantprojecte de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2014. Torn obert de paraules. Cordialment,

linia verda

fletxa Mesa. Dimarts 10/09/2013

Senyor/a

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 10 de setembre de 2013

Hora: 12:00

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents (documents annexos):

  • Acta núm. 13/2013 corresponent a la sessió del dia 19 de juny de 2013.
  • Acta núm. 14/2013 corresponent a la sessió del dia 3 de juliol de 2013.

2.- Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014 (document annex).

3.- Torn obert de paraules.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes