Meses Sectorials

Informació de la Mesa del 10 d’abril de 2014

Resolució per la qual s’estableixen els procediments d’adjudicacions de destinacions provisionals del personal docent per al curs 2014-2015

Terminis (dates aproximades):

-La Resolució es publicarà a primers de maig.
-Sol·licitud de funcionaris: inici entre el 6 i 8 maig fins al 19 maig.
-Sol·licitud d’interins: 21 maig a 3 juny.
-Formalització de les propostes de les direccions: 16-30 juny.

A causa de l’aplicació d’aquest Decret de provisió i plantilles els sindicats hem demanat la retirada d’aquest esborrany de resolució d’adjudicacions d’estiu.
Tot i l’aplicació, en molts aspectes, del Decret de provisió i plantilles l’estructura general de les fases (primer funcionariat després personal interí) i subfases (primer propostes de les direccions, després elecció/ofici) és com la del curs passat.

Novetats
Per a llocs ordinaris

– Tota la plantilla dels centres d’especial dificultat serà proveïda a proposta de la direcció.
– Hi ha subfase prioritària per a docents amb adaptació al lloc de treball (article 25). En el cas que el docent sigui interí, a més de l’adaptació del lloc caldrà tenir una disminució reconeguda del 33%.
– Desapareix la fase de confirmació pel personal interí que passa a ser “proposta de continuïtat” que ha de formalitzar la direcció del centre. Els requisits són que l’interí tingui 12 mesos de serveis prestats a 31 d’agost de 2014 i hagi estat nomenat com a interí en el centre almenys 4 mesos en lloc vacant de plantilla.

Des d’USTEC·STEs pensem que el canvi de criteri de 48 mesos del curs passat a aquests 12 és del tot innecessari i incoherent ja que, en aquest punt, no es pot aplicar el redactat estricte del Decret de provisió i demanem que la vacant que hagi d’ocupar el personal interí de qui es pot proposar la continuïtat sigui de tot el curs i no els 4 mesos que fixa el redactat de l’esborrany.
Es preveu que els interins que aquest curs 13-14 ocupen un lloc vacant de mitja dedicació (1/2 vacant) puguin ser proposats per la direcció per continuar-hi sempre que aquesta es mantingui en la plantilla (ha de ser una mitja vacant “real”).
Té prioritat el procediment d’adjudicació de vacants a sencera i, per tant, si se li adjudica una vacant a sencera aquesta proposta de continuïtat queda sense efecte.
Si la persona interina ocupa dues mitges vacants pot ser proposat a la continuïtat de totes dues però tan sols n’obtindrà una.

Per a llocs específics

Es defineixen tipus de perfils (són places específiques estructurals). Totes aquestes places tenen associada una especialitat docent + requisit que defineix el perfil que s’ha de correspondre amb el projecte del centre o de la direcció.

a) Atenció a la diversitat.
b) Plurilingüe.
c) Amb competències digitals (ús i aplicació de les TIC).
d) Altres llocs de treball específics amb perfil professional.
e) Llocs singulars dels plans estratègics d’autonomia de centres (PAC).

El personal funcionari podrà demanar ocupar les places específiques estructurals de perfil plurilíngüe i de diversitat en la sol·licitud provisional, però aquests només seran proveïts si el sol·licitant compleix els requisits explicitats a la resolució i si és proposat per la direcció, que podrà fer-li una entrevista. Aquests llocs de treball poden recaure sobre el personal interí amb un mínim de 12 mesos de serveis prestats.

Les places específiques estructurals de perfil competència digital i professional no poden ser demanades en la sol·licitud individual. Es proveeixen exclusivament a proposta de la direcció, que podrà fer una entrevista, i amb el personal funcionari (al personal interí no se li podrà adjudicar una vacant en aquest dos tipus de places en aquestes adjudicacions provisionals).
Totes les vacants de llocs de perfil que no s’adjudiquin en aquest procediment quedaran sense cobrir fins als nomenaments de finals d’agost.
Les propostes de les direccions han de ser documentades; és a dir, cada direcció ha de formalitzar per escrit la proposta abans que s’acabi juny i el SSTT l’ha de validar, però el procediment d’aquesta singularització i com es relaciona amb el projecte de direcció i qui ha d’aprovar o ser informat d’aquesta relació entre llocs de treball i projecte ha de ser objecte de negociació, ja que canvia les condicions de treball i les plantilles dels centres i, per tant, com a USTEC·STEs, hem exigit l’eliminació d‘aquesta singularització de places. A més, aquest procediment de singularització és ràpid i poc transparent i és de dubtosa legalitat que es puguin proveir per proposta ja en aquestes adjudicacions d’estiu perquè les plantilles dels centres educatius s’aproven quan es publiquen al DOGC.

Quan vam dir que es proveiria “A dit” ens vam quedar curts: es proveirà a dit i amb nocturnitat i traïdoria!

Resolució per la qual es determinen els centres educatius i els llocs de treball que tenen la consideració d’especial dificultat.

Aquesta resolució deroga tot el que s’ha publicat anteriorment sobre definició de centres educatius “especials” (de l’estil dels CAEPS) i és voluntat del Departament, que en la publicació anual de les plantilles de cada centre reflectir i revisar els centres que s’hi inclouen.

Ens expliquen que segons el Decret 39/2014 (perfils i provisió) ara toca ordenar i simplificar quin centres i llocs de treball són d’especial dificultat. Aquest Decret inclou tots els centres d’especial dificultat però concreta aquells que estan en entorns socioeconòmics desafavorits.

Aquests centres en entorns desafavorits es distingeixen per donar resposta als articles 26 i 27 del Decret 39/2014 que preveu 3 coses:

-Tenir destinació en un d’aquests centres serà mèrit de cara als concursos que corresponguin.
-Totes les vacants de plantilla es podran proveir a través de propostes de la direcció.
-Es preveu una dotació de plantilla superior, però es neguen a explicitar-ho en aquesta resolució.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes