FP


Gràcies a les gestions d'USTEC·STEs s'han canviat les orientacions per a les oposicions de les especialitats de la formació professional que finalment han quedat de la següent forma:

Nota aclaridora Oposicions Formació Professional

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d'abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1079/2019, de 23 d'abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2019-2020, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

No a la reducció d'hores lectives de la Formació Professional
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/879/2019, de 2 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2019-2020.

 

 FP: La Comissió Rectora de la Formació i de les Qualificacions Professionals i el seu desplegament

S'obren diverses convocatòries per seleccionar centres educatius interessats en participar en diversos programes de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny pel curs 2018-19

Mercadeig del sistema educatiu i manteniment de l’oferta d’FP als centres privats per part del Departament d’Ensenyament

USTEC·STEs exigeix que el CFGS Documentació Sanitària es mantingui a l’institut La Ferreria
Número de visites avui: 2