FP


Sobre la desaparició del cos de professors tècnics d'FP

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2664/2020, de 26 d’octubre, per la qual es fa pública la relació de l’alumnat que ha obtingut els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, corresponents a la convocatòria del curs 2018-2019.

DOGC: ORDRE EDU/186/2020, de 26 d'octubre, per la qual es creen els Premis Extraordinaris dels Ensenyaments Artístics Professionals de Catalunya en els àmbits de Música, Dansa i Arts Plàstiques i Disseny, i s'obre convocatòria pública per a la concessió dels premis corresponents al curs 2019-2020.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2638/2020, de 26 d'octubre, relativa als efectes de la superació dels programes de formació i inserció.

El Departament d'Educació anuncia a la sala de premsa mesures per flexibilitzar les pràctiques de l'alumnat d'FP a les empreses

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2413/2020, de 30 de setembre, per la qual es fa pública la relació d'escoles i centres que duran a terme la formació per a les proves d'accés als cicles formatius d'arts plàstiques i disseny, en el curs acadèmic 2020-2021.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2393/2020, de 29 de setembre, per la qual es dona publicitat dels centres educatius que, en el curs acadèmic 2019-2020, han dut a terme formació en alternança simple o dual, en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/2085/2020, de 20 d'agost, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1642/2020, d'1 de juliol, d'establiment del procediment per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, i de convocatòria de concurs públic per al curs 2020-2021.

Notícia de prova

UN ANY DESPRÉS, SENSE EQUIPARACIÓ AL COS DE PTFP - USTEC·STEs (IAC)

LA REFORMA CURRICULAR DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A CATALUNYA IMPOSADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ ÉS UNA IRRESPONSABILITAT SENSE PRECEDENTS

Reactivació de l’estada a l’empresa - de totes les famílies professionals o especialitats esportives

COMUNICAT INTERSINDICAL EN DEFENSA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL INICIAL DE CATALUNYA

L’FP SEGUEIX EN ESTAT D’ALARMA!

COMUNICAT SINDICAL UNITARI D'FP

Criteris i orientacions relatives a les mesures organitzatives preses durant el període de confinament per la covid-19 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial  (06/05/20)

Noves adhesions al comunicat sindical unitari: NO A LA REFORMA CURRICULAR D'FP

Comunicat sindical unitari: NO A LA REFORMA CURRICULAR D'FP

Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels
alumnes dels ensenyaments de Formació professional i de Règim especial
davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

COMUNICAT D’USTEC-STEs (IAC) sobre la flexibilització de l’estada a l’empresa (FCT)
 

Comunicat sobre la contractació d'alumnat d'FP

Educació estableix els criteris per a les pràctiques a les empreses de l'alumnat de formació professional

Orientacions - FP - Règim especial - Ensenyaments artístics
Actualització del calendari de les oposicions de cuina sense determinar data ateses les circumstàncies actuals.

Informació relativa al tribunal de Cuina i Pastisseria de la convocatòria d'oposicions docents 2018-2019, Nou calendari i Criteris d'avaluació i correcció.

Sessió de treball amb STEs i STEILAS: Treballant per la FP!

Ens aixequem de la mesa tècnica d'FP!
Veure les fotos de la concentració davant del Departament d'Educació

Nova  Ordenació Curricular d'FP: Comunicat sobre la propera Mesa Tècnica Professional del dia 13 de febrer

Roda de premsa sobre la reordenació curricular de la FP. Posicionament Intersindical

Assemblees sindicals d'FP

    

COMUNICAT SOBRE LA MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 18 DE NOVEMBRE
 
La reforma curricular de la formació professional reglada

EL DEPARTAMENT AJORNA LA REORDENACIÓ DEL CURRÍCULUM DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PERÒ NO VOL FER MARXA ENRERE DEFINITIVAMENT

INFORME JURÍDIC SOBRE LA NOVA ORGANITZACIÓ CURRICULAR DELS CICLES FORMATIUS
Publicats els criteris de correcció per a les oposicions

Publicades les adjudicacions definitives del concurs de trasllats: SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES

Gràcies a les gestions d'USTEC·STEs s'han canviat les orientacions per a les oposicions de les especialitats de la formació professional que finalment han quedat de la següent forma:

Nota aclaridora Oposicions Formació Professional

DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1076/2019, de 24 d'abril, per la qual s'actualitza l'organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1079/2019, de 23 d'abril, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció, per al curs 2019-2020, als ensenyaments del Pla pilot d'itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat lleu o moderada.

No a la reducció d'hores lectives de la Formació Professional
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/879/2019, de 2 d'abril, del procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2019-2020.

 

 FP: La Comissió Rectora de la Formació i de les Qualificacions Professionals i el seu desplegament

S'obren diverses convocatòries per seleccionar centres educatius interessats en participar en diversos programes de Formació Professional i d'Arts Plàstiques i Disseny pel curs 2018-19

Mercadeig del sistema educatiu i manteniment de l’oferta d’FP als centres privats per part del Departament d’Ensenyament

USTEC·STEs exigeix que el CFGS Documentació Sanitària es mantingui a l’institut La Ferreria
Número de visites avui: -