Departament

Errades detectades de l'aplicatiu d'inscripció i de la Resolució d'oposicions (resposta Departament)
REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL D'ATENCIÓ EDUCATIVA I SUPORT A LA DOCÈNCIA.
Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)
Publicats els criteris de correcció per a les oposicions

Publicades les adjudicacions definitives del concurs de trasllats: SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.
Número de visites avui: 1