Departament


XTEC- Formació extraordinària oberta

Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització dels procediments de preinscripció i matrícula escolar i per a la realització de proves d'accés i d'obtenció de títols adreçades a la ciutadania (05/05/20)

Informació relativa al termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos el concurs oposició de personal docent (04/05/20)

Termini de presentació de sol·licituds per reducció de jornada als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l'inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins el 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'abril

Flexibilització en l’opcionalitat. Exàmens PAU-2020

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels i les alumnes en els centres d’educació especial durant el període de confinament pel Covid19

Departament d'Educació. Preguntes més freqüents

Conferencia Sectorial de Educación (15 abril 2020). Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021

Educació dona orientacions als serveis educatius per al tercer trimestre (09/04/20)

Educació comença el procés de repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a alumnes que no en disposen per seguir el curs des de casa (14/04/20)

Pla d’acció: Centres  educatius  en línia. Criteris i orientacions per al repartiment de línies de connectivitat al Servei Territorial per a l’ #equitatdigital  (10/04/20)

El Departament d'Educació posa en obert els continguts i recursos educatius de l'Institut Obert de Catalunya

Les biblioteques públiques augmenten la seva col·lecció digital per fer front a l'increment de la demanda

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) i el Ministeri d'Universitats han acordat avui, junt amb les Comunitats Autònomes, que la prova d'Evaluació de Batxillerat per a  l'accés a la Universitat (EBAU) es celebri entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de març

Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

L'Executiu suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (Dijous, 19 de març de 2020)
Les oposicions per accedir als cossos docents, l’accés a la borsa de treball o la sol·licitud de títols i certificats en són un exemple

Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio col·laboren amb el Departament d'Educació amb propostes d'aprenentatge per als alumnes

S'ajorna la preinscripció escolar fins que es pugui dur a terme en condicions de normalitat

Per l'actual situació d'emergència, a partir del 17 de març totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats.

Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus

FORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA XTEC OBERTA
 
PLA DE CONTINGÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
En el present Pla de contingència del Departament d’Educació s’adopten les mesures organitzatives i els serveis bàsics o estratègics per donar resposta a la necessitat de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2.  

Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu delcoronavirus SARS-CoV-2.
Informació del Pla de Contingència del Departament d'Educació

Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2
Actualitat en temps real del Departament d'Educació sobre el coronavirus SARS-CoV-2 / Actualitat a Govern.cat

NOU! Comunicat del Departament d'Educació amb relació al coronavirus.
Enllaç a més informació

COMUNICAT DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ AMB RELACIÓ AL CORONAVIRUS
Enllaç a més informació

Publicada la llista de participació als tribunals d'opos

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de febrer

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de gener
Errades detectades de l'aplicatiu d'inscripció i de la Resolució d'oposicions (resposta Departament)
REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL D'ATENCIÓ EDUCATIVA I SUPORT A LA DOCÈNCIA.
Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)
Publicats els criteris de correcció per a les oposicions

Publicades les adjudicacions definitives del concurs de trasllats: SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.
Número de visites avui: 18