Departament


El Departament d'Educació posa en obert els continguts i recursos educatius de l'Institut Obert de Catalunya

Les biblioteques públiques augmenten la seva col·lecció digital per fer front a l'increment de la demanda

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional (MEFP) i el Ministeri d'Universitats han acordat avui, junt amb les Comunitats Autònomes, que la prova d'Evaluació de Batxillerat per a  l'accés a la Universitat (EBAU) es celebri entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en convocatòria extraordinària

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de març

Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

L'Executiu suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (Dijous, 19 de març de 2020)
Les oposicions per accedir als cossos docents, l’accés a la borsa de treball o la sol·licitud de títols i certificats en són un exemple

Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio col·laboren amb el Departament d'Educació amb propostes d'aprenentatge per als alumnes

S'ajorna la preinscripció escolar fins que es pugui dur a terme en condicions de normalitat

Per l'actual situació d'emergència, a partir del 17 de març totes les oficines d’atenció ciutadana i els registres de la Generalitat estan tancats.

Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel coronavirus

FORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA XTEC OBERTA
 

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
En el present Pla de contingència del Departament d’Educació s’adopten les mesures organitzatives i els serveis bàsics o estratègics per donar resposta a la necessitat de prevenció i control de la infecció pel SARS-CoV-2.  

Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu delcoronavirus SARS-CoV-2.

Informació del Pla de Contingència del Departament d'Educació

Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2

NOU! Comunicat del Departament d'Educació amb relació al coronavirus.
Enllaç a més informació

COMUNICAT DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ AMB RELACIÓ AL CORONAVIRUS
Enllaç a més informació

Publicada la llista de participació als tribunals d'opos

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de febrer

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de gener
Errades detectades de l'aplicatiu d'inscripció i de la Resolució d'oposicions (resposta Departament)
REGULARITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL D'ATENCIÓ EDUCATIVA I SUPORT A LA DOCÈNCIA.
Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)
Publicats els criteris de correcció per a les oposicions

Publicades les adjudicacions definitives del concurs de trasllats: SECUNDÀRIA FORMACIÓ PROFESSIONAL, ENSENYAMENTS ARTÍSTICS I IDIOMES

Comunicat del Departament d'ensenyament sobre l'abonament de l'últim tram, (20,77%) de la paga extraordinària del 2012.
Número de visites avui: -