Departament


Calendari escolar per al curs 2022-2023

Termini per a la provisió de llocs a proposta de la direcció dels centres: del 16 al 20 de maig de 2022. Més informació

12/05/22 - Portal de centre - Nou web por homologar estudis

11/05/22 Portal de centre - Noves mesures de flexibilització i conciliació en el gaudiment de permisos

25/04/22 Portal de centre -  Administració digital: Comunicar i notificar

09/05/22 Portal de centre - Publicada la llista definitiva de professorat d'FP o PFI que podrà dur a terme estades formatives a l'estranger

04/05/22 Portal de centre - Selecció de centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos, el termini finalitza el 25 de maig

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'abril

19/04/22 Portal de centre - Pla pilot per a la posada en marxa de l'expedient electrònic a ATRI

04/04/22 Portal de centre - Convocatòria de 157 places per a mentors/ores digitals

07/04/22 - Portal de centre - Pla de reducció de la temporalitat a l’Administració de la Generalitat 

Portal de centre - Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris. Presentació de la sol·licitud fins al 12 de maig de 2022

31/03/22 Portal de centre - El personal docent ja pot gestionar per ATRI permisos, llicències i reduccions de jornada 

31/03/22 Portal de centre -  El Decret 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Educació estableix la creació de dos nous serveis territorials d’Educació: els Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran, i els Serveis Territorials al Penedès. 

Portal de centre - El 30 de març comença el termini per a la sol·licitud de beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Consulta pública prèvia sobre el projecte de decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de març

Portal de centre - Publicada la  llista provisional d’admesos i exclosos a l’avaluació de l’activitat docent per al reconeixement d’estadis. Termini de reclamacions: del 25 al 31 de març de 2022. Accés a la consulta a l'apartat  Avaluació per al reconeixement d'estadis.

17/03/22 Portal de centre - Nous criteris per a les comunicacions electròniques del Departament

14/03/22 Portal de centre - Protocol d'acollida d'alumnat desplaçat de la guerra de Rússia contra Ucraïna als centres educatius

Portal de centre - Obert el procés per a la presentació de sol·licituds de preinscripció escolar a educació infantil, educació primària i ESO fins al 21 de març.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de febrer

23/02/22 Portal de centre - Orientacions per al desplegament del Decret 11/2021 sobre la programació de l'oferta i l'admissió

Portal ATRI - Millora en les retribucions del personal funcionari i interí que ha estat en situació d'incapacitat temporal (22.02.22)
Els dimarts es realitzaran nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres. Consulteu la franja horària de connexió al web de Departament. Més informació

Portal de centre - Participació en l'esborrany de decret l'educació bàsica. Termini per emplenar el formulari fins al 18 de febrer

10/02/22 Portal de centreAvançament del calendari escolar

08/02/22 Portal de centre - A partir del dimecres 23 de febrer deixaran de ser accessibles els documents annexos de les valises arxivades anteriors a l'1 de gener de 2020

Convocatòria de proves lliures de català 2022

27/01/22 Portal de centre - Instruccions per a l'avaluació de l'ESO i el batxillerat .Accés al document

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de gener
 

Ampliació del termini del concurs de mèrits per seleccionar director o director. Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 17 al 3 de febrer de 2022

19/01/22 Portal de centreLlista provisional del professorat amb projectes d’innovació pedagògica reconeguts amb dret a certificació per la seva participació en projectes Erasmus+.

Convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar direcció de centres. Presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: del dia 17 al 31 de gener de 2022 , ambdós inclosos.

Portal de centre - Convocat el Programa d'Auxiliars de conversa: Presentació de sol·licituds fins al 31 de gener

Portal de centre - Convocatòria per formar part de les Unitats d'Acompanyament i Orientació (132 places). Obert el termini per la presentació de la sol·licitud telemàtica fins el 16 de gener de 2022

Portal de centre - Preincripció i matrícula: Avançament de les dates de presentació de sol·licituds 

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de desembre

Portal de centre - Oberta la inscripció per al curs de formació de directors i directores fins a l'11 de gener de 2022

Portal de centre - Concurs de mèrits per proveir tres llocs de treball vacants a la Inspecció, sol·licituds fins al 14 de desembre

Portal de centre - Estades a l'estranger per a alumnes d'FP (2021-2022). Termini per a la presentació de sol·licituds fins al 16 de desembre

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de novembre, inclou el retorn de la paga extraordinària de 2014

Portal de centre - Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a fase de concurs en el procés de selecció de mentors /es digitals

Publicada la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció de mentors/ores digitals.Termini de reclamacions: del 15 al 19 de novembre de 2021. Quan hagi finalitzat el període de reclamacions, es publicarà en un màxim de tres dies hàbils, la llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a la fase de concurs. Accés a Portal de centre

Convocades 248 places de mentors digitals
Les places es cobriran mitjançant un procés selectiu entre el personal docent adscrit als centres titularitat del Departament que compleixi els requisits i hi participi. Les persones seleccionades ocuparan els llocs en comissió de serveis o adscripció provisional. Informació a Portal de centre. La presentació de sol·licituds finalitza el 8 de novembre
Número de visites avui: 1