Departament


Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de novembre, inclou el retorn de la paga extraordinària de 2014

Portal de centre - Publicada la llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a fase de concurs en el procés de selecció de mentors /es digitals

Publicada la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció de mentors/ores digitals.Termini de reclamacions: del 15 al 19 de novembre de 2021. Quan hagi finalitzat el període de reclamacions, es publicarà en un màxim de tres dies hàbils, la llista definitiva de persones admeses i excloses per passar a la fase de concurs. Accés a Portal de centre

Convocades 248 places de mentors digitals
Les places es cobriran mitjançant un procés selectiu entre el personal docent adscrit als centres titularitat del Departament que compleixi els requisits i hi participi. Les persones seleccionades ocuparan els llocs en comissió de serveis o adscripció provisional. Informació a Portal de centre. La presentació de sol·licituds finalitza el 8 de novembre

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'octubre

Publicat el resultat de les adjudicacions de la formació permanent de la XTEC. Accés a la consulta

Increment retributiu del 0,9% pel personal que ja no presta serveis

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de setembre (inclou l'increment retributiu del 0,9%, amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'aquest 2021)

Informe sobre les titulacions requerides per accedir a les especialitats de (EES) Pedagogia Terapèutica, del cos de Mestres (597) i (PSI) Orientació Educativa, del cos de Secundària (590), a partir del curs 2022-2023

Portal de centre - Biblioteca: Novetats bibliogràfiques d'innovació educativa

Formació oberta - Oportunitats de finançament europeu en l’àmbit de l’educació. Accés a Portal de centre 

XTEC- Obertes les inscripcions per participar a les activitats formatives. Curs 2021-2022

XTEC - Oferta formativa: Inscripció (1r torn) oberta del 13 al 26 de setembre de 2021

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'agost

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juliol
Publicada la Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2021-2022. Més informació.

Oferta extraordinària del curs de formació específic per a funcionaris en pràctiques. Edició Juny 2021

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juny
Amb data 31 de maig, el Departament ens ha confirmat que la tutoria COVID es farà efectiva, per fi, a la nòmina de juny.
I també, com cada mes de juny, es reportarà la paga extraordinària.

XTEC - Formació d'estiu

Calendari escolar del curs 2021-2022

XTEC- Oferta formativa: Inscripció del 15 al 30 de maig

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de maig

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'abril

Portal de centre - EACAT - Millores en el formulari de tramesa genèrica

Portal de centre - Nou portal temàtic per a la tria d'estudis

Portal de centre - Oberta nova convocatòria del programa Erasmus + 2021 

El 2 d'abril entra en vigor la totalitat de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) i de la Llei 40/2015, de 1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en allò relacionat amb l’actuació i el funcionament electrònic del sector públic.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de març

Accés a Portal de centre - Dades obertes sobre l'oferta educativa dels estudis obligatoris per al curs 2021-2022

Convocatòria per participar als programes d’innovació pedagògica. El termini de presentació de les sol·licituds per participar en qualsevol dels programes d’innovació és fins al dia 12 de maig de 2021.
Més informació a Portal de centre

Concurs de trasllats - Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional dels Cossos de mestres
Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 12 al 25 de març. Més informació

Concurs de trasllats - Incidència en la resolució provisional dels cossos d'ensenyaments secundaris. Portal de centre 
El problema afecta a les persones que han sol·licitat llocs de treball al País Valencià i no han obtingut destinació.
S'han realitzat les gestions corresponents amb el Ministeri, de manera que aquesta incidència es resolgui per a l'adjudicació definitiva. S’informarà a les persones afectades perquè, si ho creuen necessari, presentin la corresponent reclamació en el terminis establerts, és a dir, fins al 18 de març, inclòs.

Concurs de trasllats - Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional dels Cossos de secundària i d'Inspecció d'Educació. Termini de presentació de reclamacions i desistiments: del 5 al 18 de març de 2021

El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat en marxa el nou web d’Administració digital. Més informació a Portal de Centre

Sol·licitud de participació en els tribunals d'oposició corresponen a la convocatòria de concurs oposició 2021: Del 8 de febrer fins al dia 1 de març. Més informació i accés a la sol·licitud a Portal de Centre (Persones > Concursos i oposicions > Tribunals d'oposicions)

Avaluació per al reconeixement d'estadis. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 1 de març de 2021
Més informació 

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de febrer

Portal de centre - Nou web per a la preinscripció en línia 
Indicacions per a la vacunació del personal dels centres educatius (16/02/21) 
En el Portal de centre trobareu les preguntes més freqüents en relació als següents àmbits:  Accés / Organització / Espais / Mesures de protecció, seguretat i salut / Transport escolar i activitats fora del centre / Gestió de casos covid-19 / Activitats extraescolars i altres activitats / Centres d'educació especial / Restriccions en determinats ensenyaments/ Àmbit docent / Jornades de portes obertes

S'ha publicat la llista de participants amb la puntuació del concurs general de trasllats.Termini de presentació de reclamacions: del 3 al 5 de febrer
Enllaç a l'aplicatiu amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) / Accés a l'aplicatiu amb el codi d'usuari temporal 
Més informació

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha presentat el Decàleg de protecció de dades, amb motiu de la celebració del Dia Europeu de Protecció de Dades.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de gener 
Dimarts dia 19 de gener va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE). Enllaç al BOE
Número de visites avui: 1