Departament

Disponible el qüestionari de certificació del Mòdul 7. Acompanyament emocional.
Amb motiu de la incorporació de nou personal als centres educatius, els qüestionaris per a l’acreditació de tots els mòduls formatius estaran disponibles fins el 31 de desembre. Les acreditacions es faran un cop acabat aquest període.
Podeu trobar el qüestionari i l'accés a tots els materials formatius dins l'espai Estem preparats del web Escola Segura
Més informació a la nostra web de salut

El Departament d'Educació anuncia a la sala de premsa mesures per flexibilitzar les pràctiques de l'alumnat d'FP a les empreses
A partir del 28 de setembre de 2020, durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dilluns, dimecresdivendres de cada setmana.
Consulteu la franja horària de connexió a l'apartat "Dies d'adjudicació i franja horària" dels webs dels serveis territorials corresponents.
Aclariments per a la gestió de casos covid-19 als centres educatius (22/09/20)
Més informació a la nostra web de salut
Pla de formació vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar-Portal de centre  S'han publicat els mòduls 3 i 4 de la Formació vinculada a la covid-19 per a centres educatius de Catalunya. Es tracta de dos mòduls sobre prevenció de riscos laborals: un és per als equips directius dels centres i l’altre, per al personal docent, PAS i PAE.
Enllaç al material del mòdul 3  Enllaç al material del mòdul 4Enllaç al web del Departament d'Educació
S'ha tornat a posar a disposició de totes les persones que han realitzat la formació del Mòdul 1 del Pla formatiu vinculat a la covid-19, el qüestionari de preguntes que permet certificar aquesta formació fins el dia 23 de setembre
Més informació a la nostra web de salut

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de setembre

Oferta formativa XTEC. Calendari d'inscripció del 14 al 27 de setembre de 2020

Pla d'educació digital de Catalunya 2020-2023: Formació, orientacions i materials

Obertura del qüestionari de certificació del Mòdul 1 de formació
S'ha tornat a posar a disposició de totes les persones que han realitzat la formació del Mòdul1 del Pla formatiu vinculat a la Covid-19, el qüestionari de preguntes que permet certificar aquesta formació fins el dia 23 de setembre a les 23:59 h. Enllaç a Portal de centre
A partir del 10 de setembre s’habilita l’aplicació Traçacovid per donar suport als centres educatius en el marc del Protocol de casos Covid-19 als centres educatius.(10/09/20).
Els directors i directores són les persones encarregades d'introduir els possibles casos del seu centre a l'aplicació, i també d'especificar l'estat del centre (obert o confinat), amb la finalitat de facilitar la gestió i la presa de decisions.
Més informació a la nostra web de salut i a Portal de Centre

Reducció de jornada a majors de 55 anys
La sol·licitud s'ha de lliurar al centre, no més tard del 14 de setembre del curs per al qual es sol·licita (data actualitzada el 07/07/20 a Portal de Centre)

Tota la informació

Informació a Portal de centre sobre l’avaluació de la matèria de batxillerat d’Estada a l’Empresa (08/09/20)
Es recomana que en acabar la primera avaluació del segon curs de batxillerat de l’actual curs 2020-2021, tots els alumnes que havien de cursar l’Estada a l’Empresa a primer de batxillerat el curs 2019-2020, tinguin qualificació d’aquesta matèria.
Pla de formació vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar. A partir del proper dilluns dia 7 de setembre, s'engega el Pla formatiu vinculat a la COVID-19 per a l'inici de curs escolar, com a recurs per atendre les necessitats de formació dels equips dels centres educatius en relació a la pandèmia.  S'ha d'accedir a Portal de centre amb identificador GICAR hi trobareu les Activitats formatives COVID-19 per als centres educatius
-
Per problemes tècnics no es pot accedir al Portal del Centre (07/09/20). Per accedir al webinar Mesures COVID-19 en centres educatius dirigiu-vos al següent enllaç: https://youtu.be/5g_ivW2d-lQ
(08/09/20) Els propers nomenaments telemàtics es fan el dijous 10 de setembre, abans de les 10 h, es publica a l'apartat Personal convocat a les adjudicacions, dels webs dels serveis territorials o del Consorci, el número d'ordre del personal convocat.
Informació per al curs 2020-2021 : Durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dimarts i els divendres de cada setmana. 
Més informació a la nostra web
Oposicions 2020:
- Indicacions per a l'inici del procés selectiu 
Tauler de l'aspirantaccés a l'aplicació 
Més informació a la nostra web
Mesures extraordinàries per evitar els brots de la covid-19 als centres educatius de Catalunya (02/08/20):
Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brots de la COVID-19 a les escoles
Altres recomanacions i procediment d'actuació 
Educació adopta mesures per garantir la seguretat i flexibilitat en les oposicions docents
Informe de mesures per a l'obertura dels centres escolars (24/08/20)

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'agost
Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d'Educació en el curs 2020-2021 (30/07/20)

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juliol. Hi ha el 60% de la paga extra del 2013
Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius per al curs 2020-2021Es poden consultar a  Portal de Centre  (Inici / Normativa / Documents d'organització i gestió de centre/documents pdf)
Horari del professorat de secundària curs 2020-21

Vacants de resultes de docents que estan en comissió de serveis en el País Valencià
Roda de premsa del Departament d'Educació, parlant sobre les contractacions de personal docent i no docent pel curs 2020/2021
Calendari escolar Curs 2020-2021
DOGC: ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021 (09/07/20)
Pla de contingència i de reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de represa (adaptació de la Instrucció 6/2020 al Departament d'Educació) (08/07/20)

Termini de presentació de sol·licituds per demanar la reducció de dues hores d'activitats complementàries per al personal docent entre 55 i 64 anys fins el 14 de setembre. S'ha de lliurar a la direcció del centre (07/07/20)

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juny

Modificació del criteris de vulnerabilitat, risc o especial sensibilitat

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

Modificació del Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 (aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) i noves mesures en fase 3  (07/06/20)

XTEC - Formació d'estiu
Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació - per a personal laboral i personal PAS, inspecció, docents amb CS a les  oficines del Departament, i docents adscrits a SSEE i a les oficines del Departament

Bústia on han d'enviar les sol·licituds els docents d'altres CCAA que demanen comissió de serveis a un centre del Departament d'Educació (docents que aquest curs no treballen a Catalunya): csaltresccaa.educacio@gencat.cat

Avaluació per al reconeixement d'estadis Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos Accés a la consulta  (Portal de Centre/Persones. Usuari i contrasenya GICAR-ATRI). Termini reclamacions:  del 2 al 15 de juny de 2020

El pla personalitzat d'estiu

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de maig
Modificació de dades de la borsa de treball docent i autogestió de la disponibilitat. Accés a l'aplicatiu. Del 26 de maig al 4 de juny de 2020.
Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.
Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020

Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021

El Govern aprova el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya (19/05/20)

La prova d'accés a la universitat (PAU) s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries necessàries arran de la COVID. El termini de matriculació a la prova està obert fins al 15 de juny (18/05/20)

Aclariments per als centres educatius sobre la preinscripció als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO, per al curs 2020-2021: acreditació documental de determinats criteris de barem (14/05/20)

Avançament de calendaris de presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2020-2021 (14/05/20)

Educació ordenarà la borsa d'interins segons els serveis prestats de cara a les adjudicacions d'estiu

Criteris i orientacions relatives a les mesures organitzatives preses durant el període de confinament per la covid-19 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial  (06/05/20)

Mesures preventives del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Educació (Protocol General de Seguretat i Salut) sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació i sobre el procés de retorn als centre (10/05/20)

La convocatòria ordinària de la PAU 2020 se celebrarà en centres de secundària i universitats.
Les proves estan fixades per als dies 7,8 i 9 de juliol

MESURES PREVENTIVES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ sobre actuacions vinculades a les situacions que espuguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació

- La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig
- Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

Dates de la preinscripció per als ensenyaments postobligatoris:
- Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny
- FP, arts plàstiques i disseny (grau mitjà): del 2 al 8 de juny
- FP, arts plàstiques i disseny (grau superior): del 10 al 17 de juny
Número de visites avui: 18