Departament

Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d'Educació en el curs 2020-2021

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juliol. Hi ha el 60% de la paga extra del 2013

Vacants de resultes de docents que estan en comissió de serveis en el País Valencià
Roda de premsa del Departament d'Educació, parlant sobre les contractacions de personal docent i no docent pel curs 2020/2021
Calendari escolar Curs 2020-2021
DOGC: ORDRE EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021 (09/07/20)
Pla de contingència i de reincorporació progressiva del Departament d’Educació en el marc de l’etapa de represa (adaptació de la Instrucció 6/2020 al Departament d'Educació) (08/07/20)

Termini de presentació de sol·licituds per demanar la reducció de dues hores d'activitats complementàries per al personal docent entre 55 i 64 anys fins el 14 de setembre. S'ha de lliurar a la direcció del centre (07/07/20)
Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (03/07/20)

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de juny

Modificació del criteris de vulnerabilitat, risc o especial sensibilitat

Provisió de llocs de treball docent a proposta de la direcció dels centres (entrevista prèvia)

Modificació del Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021 (aprovat pel PROCICAT en data 20 de maig de 2020) i noves mesures en fase 3  (07/06/20)

XTEC - Formació d'estiu
Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació - per a personal laboral i personal PAS, inspecció, docents amb CS a les  oficines del Departament, i docents adscrits a SSEE i a les oficines del Departament

Bústia on han d'enviar les sol·licituds els docents d'altres CCAA que demanen comissió de serveis a un centre del Departament d'Educació (docents que aquest curs no treballen a Catalunya): csaltresccaa.educacio@gencat.cat

Avaluació per al reconeixement d'estadis Publicada la llista provisional d'admesos i exclosos Accés a la consulta  (Portal de Centre/Persones. Usuari i contrasenya GICAR-ATRI). Termini reclamacions:  del 2 al 15 de juny de 2020

El pla personalitzat d'estiu

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes de maig
Modificació de dades de la borsa de treball docent i autogestió de la disponibilitat. Accés a l'aplicatiu. Del 26 de maig al 4 de juny de 2020.
Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.
Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020

Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l'organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021

El Govern aprova el decret de regulació de l'Institut Obert de Catalunya (19/05/20)

La prova d'accés a la universitat (PAU) s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries necessàries arran de la COVID. El termini de matriculació a la prova està obert fins al 15 de juny (18/05/20)

Aclariments per als centres educatius sobre la preinscripció als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, educació primària i ESO, per al curs 2020-2021: acreditació documental de determinats criteris de barem (14/05/20)

Avançament de calendaris de presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2020-2021 (14/05/20)

Educació ordenarà la borsa d'interins segons els serveis prestats de cara a les adjudicacions d'estiu

Criteris i orientacions relatives a les mesures organitzatives preses durant el període de confinament per la covid-19 Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial  (06/05/20)

Mesures preventives del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Departament d'Educació (Protocol General de Seguretat i Salut) sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació i sobre el procés de retorn als centre (10/05/20)

La convocatòria ordinària de la PAU 2020 se celebrarà en centres de secundària i universitats.
Les proves estan fixades per als dies 7,8 i 9 de juliol

MESURES PREVENTIVES DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ sobre actuacions vinculades a les situacions que espuguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2 al Departament d’Educació

- La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig
- Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de pandèmia. Segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria

Dates de la preinscripció per als ensenyaments postobligatoris:
- Batxillerat: del 27 de maig al 3 de juny
- FP, arts plàstiques i disseny (grau mitjà): del 2 al 8 de juny
- FP, arts plàstiques i disseny (grau superior): del 10 al 17 de juny

XTEC- Formació extraordinària oberta

Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització dels procediments de preinscripció i matrícula escolar i per a la realització de proves d'accés i d'obtenció de títols adreçades a la ciutadania (05/05/20)

Informació relativa al termini de presentació de reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos el concurs oposició de personal docent (04/05/20)

Termini de presentació de sol·licituds per reducció de jornada als serveis territorials o al Consorci: Almenys 15 dies abans de l'inici de la reducció, excepte la reducció per interès particular que s'ha de sol·licitar fins el 31 de maig anterior a l'inici del curs corresponent.

Podeu consultar a l'ATRI la nòmina del mes d'abril

Flexibilització en l’opcionalitat. Exàmens PAU-2020

Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels i les alumnes en els centres d’educació especial durant el període de confinament pel Covid19

Departament d'Educació. Preguntes més freqüents

Conferencia Sectorial de Educación (15 abril 2020). Acuerdos para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021

Educació dona orientacions als serveis educatius per al tercer trimestre (09/04/20)

Educació comença el procés de repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a alumnes que no en disposen per seguir el curs des de casa (14/04/20)

Pla d’acció: Centres  educatius  en línia. Criteris i orientacions per al repartiment de línies de connectivitat al Servei Territorial per a l’ #equitatdigital  (10/04/20)
Número de visites avui: -