Comunicat

Comunicat de suport a les mobilitzacions ciutadanes del 21 de desembre

COMUNICAT / RESUM   /  MESA FUNCIÓ PÚBLICA 
Comunicat d'inici de curs: 
 
Un curs continuista que ens cal redreçar
 
Número de visites avui: -