Comunicat

L’ordre de calendari escolar: més propaganda del Departament d’Educació

L’ordre de calendari escolar: més propaganda del Departament d’Educació

Segons l’ORDRE EDU/133/2023, de 26 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres educatius no universitaris, les classes s’iniciaran:

El 6 de setembre de 2023: al primer i segon cicle d’educació infantil, a la primària, a la secundària obligatòria i als cicles formatius de formació professional bàsica.

El 12 de setembre de 2023: al batxillerat, als cicles de formació professional de grau mitjà i superior, als cursos d’especialització de la formació professional, als itineraris formatius específics, als programes de formació i inserció, al curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, i als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny i d’arts escèniques.

No més tard del 18 de setembre de 2023 o el dia laborable següent: als ensenyaments artístics de règim especial, als graus professionals de música i dansa, als ensenyaments esportius i als ensenyaments de centres i aules de formació d’adults.

No més tard del 25 de setembre o el dia laborable següent: a les escoles oficials d’idiomes.

L’avançament del curs escolar respecte al curs anterior en la majoria d’ensenyaments implica que els i les docents comptaran amb menys dies laborables per organitzar-lo, la qual cosa repercutirà de manera molt negativa en el bon funcionament del curs i afectarà la qualitat educativa dels diferents nivells.

Cal tenir en compte que el curs acaba a finals de juny i que el professorat només romandrà al centre fins al 30 de juny, ja que el mes de juliol està destinat a la formació permanent. Aquest panorama impossibilita que es puguin fer totes les reunions necessàries, reunions que en darrera instància només afectaran un percentatge molt reduït de la plantilla, perquè no serà fins a l’1 de setembre quan els centres comptaran amb la plantilla completa.

Però com sempre, el Departament d’Educació confia en l’altruisme del professorat i compta que els i les docents dedicaran part de les vacances a preparar les classes del curs vinent. També pressuposa que el professorat assistirà voluntàriament al centre durant les primeres setmanes de juliol per participar en aquelles reunions que serà impossible realitzar al setembre, perpetuant les il·legalitats del sistema i escatimant hores de formació permanent, tan necessària per dur a terme la nostra activitat professional amb solvència.

El curs 2023-24, a més a més, serà especialment complicat quant a la confecció de plantilles, ja que hi haurà molta mobilitat ocasionada pel concurs de trasllats i pel concurs extraordinari de mèrits. Això, afegit als pocs dies de preparació del setembre, impossibilitarà fer una adequada acollida al nou professorat.

Finalment, el greu problema de les elevades temperatures al setembre, que en moltes poblacions oscil·len entre els 35°C i els 40°C, serà l’estocada definitiva a una proposta de calendari del tot irracional.

 

Consideracions específiques sobre algunes etapes educatives i col·lectius laborals:

 Formació professional

Malgrat l’endarreriment al 12 de setembre de l’inici de l’activitat lectiva als cicles formatius de grau mitjà i superior, és un abús que el calendari a l’FP  es concreti en 35 setmanes, ja que els diferents títols de formació professional, recollits en els respectius Reials Decrets, estan plantejats i pensats per a 33 setmanes i no pas per a 35. A més, aquesta mesura perjudica seriosament l’FP perquè suposa una reducció de plantilla (no és el mateix calcular la plantilla d’un curs acadèmic sobre la base de 33 setmanes que de 35) i obliga a redissenyar el currículum establert reglamentàriament. A causa d’això, hi ha casos en què el calendari s’ha arribat a allargar fins a les 37 setmanes, amb l’afectació conseqüent, entre d’altres, a la bona planificació de les avaluacions.

En la línia anterior, també és inacceptable que el Departament no hagi recollit la nostra petició que en l’Ordre de calendari quedés reflectit que les hores lectives són de 60 minuts i no pas 55 ni 50, com s’està donant en centres arreu de Catalunya. Aquesta pràctica ha ocasionat la vulneració de drets laborals en alguns d’aquests centres, cosa que es podria haver evitat si en aquesta norma, o en alguna de semblant, hagués quedat clarament reflectit l’obvietat que una hora són 60 minuts.

 

Personal laboral
Específicament, l’ordre de calendari no equipara la finalització de les classes de les escoles bressol del Departament a la resta de centres públics. Un cop més, el Departament no reconeix aquesta etapa com una etapa educativa més, sinó com un espai de cura i de servei a la conciliació de les famílies, quan la normativa recull la unificació del currículum de tota l’etapa d’infantil, tant del 1r com del 2n cicle.

D’altra banda, exigim que el mes de juliol sigui considerat, també per al personal laboral, com a mes de formació, per eliminar així l’abús de la presencialitat fent funcions que no els són pròpies.

 

En conclusió, USTEC·STEs denunciem que l’avançament del calendari és una mesura populista i electoralista que va en detriment de la qualitat del sistema educatiu públic. A més a més, volem recordar que cap docent ha d’assistir al centre educatiu durant els mesos de juliol i que les vacants tenen efecte a partir de l’1 de setembre. Finalment, i tal com sempre fem,  plantegem alternatives: proposem al Departament la creació d’un grup de treball amb la comunitat educativa i el CEC per a elaborar una proposta de calendari escolar racional i amb qualitat educativa, més enllà de les dates d’inici i d’acabament.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes