Permisos i llicències

Consulteu les instruccions que regulen els permisos i llicències dels diferents col·lectius professionals:

 INFORMACIÓ SOBRE EL COMITÈ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT

del 20 de gener del 2021 llegir més

Modificació de permisos arran de l

a Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021, que modifica els articles 48 i 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. llegir més