Meses Sectorials

Meses de negociació 14-15

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

Dia: 17 de juny de 2015

Hora:  09:15

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 06/2015 corresponent a la sessió del dia 28 de maig de 2015 (el document s’enviarà abans de la reunió). Horari previst de 09:15 a 09:30 h.

2.- Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults. Horari previst de 09:30 a 10:45 h.

3.- Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial. Horari previst de 10:45 a 11:30h.

4.- Documents relatius a Formació Professional. Horari previst de 11:30 a 12:00 h.

5.- Documents relatius a Infantil i Primària. Horari previst de 12:00 a 13:00 h.

6.- Altres documents. Horari previst de 13:00 a 14:00 h.

7.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

Mesa. Dijous 09/06/2015

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

 Dia: 9 de juny de 2015

Hora: 12:00 h.

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

 Ordre del dia:

 1.- RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).

2.- RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents (document annex).

3.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

Mesa. Dijous 28/05/2015

Ordre del dia:

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 05/2015 corresponent a la sessió del dia 6 de maig de 2015 (document annex).

2.- Resolució, de xx de xxxx de 2015, de la secretària general per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2015-2016 (document annex).

3.- Resolució, de xx de xxxx de 2015, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys a partir del curs 2015-2016 (document annex).

4.- Creació grup de treball per abordar els protocols d’actuació davant de situacions de conflicte i violència envers al professorat dels centres educatius púbics dependents del Departament d’Ensenyament.

5.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Comissió d’Ordenació del Sistema Educatiu. 25/05/2015:

1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.

2n. Estudi del projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria.

3r. Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dimecres 06/05/2015

Dia: 6 de maig de 2015

Hora: 11:30 h.

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

 Ordre del dia:

 1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 03/2015 corresponent a la sessió del dia 18 de març de 2015 (document annex).

 2.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xxxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya. (document annex).

3.- Torn obert de paraules

Us comunico que la documentació és d’ús intern i no es pot fer pública ni parcial ni totalment en cap dels formats existents (paper, internet, etc…).

 Atentament,

linia verda

fletxa Mesa. Divendres 17/04/2015

Senyor/a

 Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

 Dia: 17 abril de 2015

Hora: 11:00 h

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 16/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de desembre de 2014 (document annex).

– Acta núm. 01/2015 corresponent a la sessió del dia 29 de gener de 2015 (document annex).

– Acta núm. 02/2015 corresponent a la sessió del dia 4 de març de 2015 (document annex).

2.- Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1.9.2015 per al personal docent (el document s’enviarà abans de la reunió).

3.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 18/03/2015

Senyor/a

 Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació de personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya:

 Dia: 18 març de 2015

Hora: 10:30 h

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

 Ordre del dia:

 1.-  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 15/2014 corresponent a la sessió del dia 4 de desembre de 2014 (document annex).

2.- Ordre ENS/xxx/201, de xx de xxxxxx, de la formació en centres de treball (document annex)

3.- Proposta d’avançament del procediment de proposta de no continuïtat del personal docent (a proposta de CCOO).

4.- Torn obert de paraules

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 04/03/2015

Senyor/a

Us comunico que a petició de les organitzacions sindicals, la reunió de la Mesa sectorial de negociació de personal docent no universitari, prevista pel dia 24 de febrer de 2015, queda ajornada al dia 4 de març de 2015.

Properament us enviarem la nova convocatòria amb l’ordre del dia corresponent.

Dia: 4 de març de 2015

Hora: 11:00 h

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.-  Ordre ENS/xxx/2015 de xxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (document annex).

2.- Procediment per a la formalització de nomenaments de personal interí docent per part de les direccions dels centres (la documentació s’enviarà abans de la reunió).

3.- RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xx de xxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (document annex).

4.- Torn obert de paraules.

Us comunico que la documentació és d’ús intern i no es pot fer pública ni parcial ni totalment en cap dels formats existents (paper, internet, etc…).

Atentament,

Maria Teresa González Gómez

Responsable tècnica de Relacions Sindicals

Direcció general de Professorat i Personal de Centres Públics

Departament d’Ensenyament

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 29/01/2015

Hora: 12:00

Lloc: Sala 203 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona).

Ordre del dia:

1.-  Eleccions sindicals personal docent 2015.

2.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dimecres 10/12/2014

Ordre del dia:

1.- RESOLUCIÓ ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament (document annex).

2.- Jornada del personal substitut docent a partir de l’1 de gener de 2015.

3.- Torn obert de paraules.

Resum

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 04/12/2014

Hora: 12:00 h

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 14/2014 corresponent a la sessió del dia 12 de novembre de 2014 (document annex).

2.- Eleccions Sindicals 2015:

– Calendari

– Esborrany de resolució ENS/xxxxx/2014 de xx de desembre de 2014, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració de la Generalitat de Catalunya (document annex).

– Dubtes procedimentals.

3.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dimecres 12/11/2014

Hora: 11:30 h

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 13/2014 corresponent a la sessió del dia 15 d’octubre de 2014 (document annex).

2.- Eleccions sindicals 2015 (a petició de les organitzacions sindicals).

3.- Informació sobre els centres de màxima complexitat.

4.- Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dimecres 15/10/2014

Hora: 11:30 h

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:
– Acta núm. 11/2014 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2014 (document annex)
– Acta núm. 12/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de setembre de 2014 (document annex).

2.- Informació sobre la Resolució ENS/xxx/2014, de xxx, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

3.- Informació sobre la Resolució ENS/xxxx/2014, de xx de xx, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes, i a les escoles d’art i superiors de disseny.

4.- Torn obert de paraules

Resum

linia verda

fletxa Mesa. Dimecres 10/09/2014

Hora: 11:00 h

Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents:

– Acta núm. 09/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de juny de 2014 (document annex).

– Acta núm. 10/2014 corresponent a la sessió del dia 7 de juliol de 2014 (document annex).

2.- Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent (document annex).

3.- Torn obert de paraules.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes