Salut


28 D'ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALLUn repte diari.

NOVETAT 18-2-19
Gràcies a la denúncia d'ustec-stes, el departament d'educació es desdiu d'aplicar proporcionalitat en el descompte d'hores per motius de salut; a partir d'ara, doncs, recuperem les 15 hores per a aquest curs 2018-19.

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

SALUT LABORAL: Al llarg del mes de gener es pot fer el canvi de mútua a MUFACE

PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.

MUFACE - CANVI D'ENTITAT AL JUNY
Número de visites avui: 4