Salut


MUFACE - CANVI D'ENTITAT AL GENER

Nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles de Barcelona l'any 2018

Exigim al Departament que garanteixi el dret de les persones en situació que garanteixi el dret de les persones en situació de malaltia d'especial gravetat de reincorporar-se en les millors condicions possibles.

Comunicat sobre l'atenció sanitària a l'alumnat
Noves informacions de baixes i absències del Personal Laboral
Personal Docent

28 D'ABRIL, DIA INTERNACIONAL DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALLUn repte diari.

NOVETAT 18-2-19
Gràcies a la denúncia d'ustec-stes, el departament d'educació es desdiu d'aplicar proporcionalitat en el descompte d'hores per motius de salut; a partir d'ara, doncs, recuperem les 15 hores per a aquest curs 2018-19.

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.

SALUT LABORAL: Al llarg del mes de gener es pot fer el canvi de mútua a MUFACE

PUBLICAT EL DECRET LLEI QUE PERMET COBRAR EL 100% DE LES RETRIBUCIONS EN CAS DE BAIXA PER MALALTIA.

MUFACE - CANVI D'ENTITAT AL JUNY