Publicacions antigues

EINES, FULLS, ARTICLES,…..

 

 

    

     MUFACE

     La grip

 

 

 

 

 

 

      Personal laboral

 

 

 

 

 

INFORMACIONS SOBRE ELS PROTOCOLS

 

 

Informació sobre els protocols 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOL SOBRE ASSETJAMENT LABORAL

 

 

   

 

 Protocol sobre assetjament laboral

 

 

 

 

COORDINADORS I COORDINADORES DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

 

 

Coordinadors/es de riscos laborals

 

 

 

 

 

guia pràctica

 

 

 

 

Guia pràctica de salut laboral

 

 

 

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

 

 

 

Prevenció de riscos laborals

 

 

 

 

 

GUIA PRÀCTICA SALUT LABORAL

 

 

 

 

Guia pràctica de salut laboral

 

 

 

 

 

COORDINADORS/ES

 

 

 

 

Coordinadors/es de prevenció

 

 

 

 

 

 

GUIA PRÀCTICA DE SALUT LABORAL

 

 

 

Guia pràctica de salut laboral

 

 

 

 

 

GUIA PRÀCTICA DE SALUT LABORAL

 

 

 

 

Guia pràctica de salut laboral

 

 

 

 

 

SALUT LABORAL

 

 

 

 

Salut laboral

 

 

 

 

SALUT LABORAL PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

Salt laboral personal laboral

 

 

 

 

 

INFORMACIONS SOBRE SALUT LABORAL

 

 

 

 

Informacions sobre salut laboral

 

 

 

 

 

 

     Baixes i absències

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS

 

 

 

 

Avaluació de riscos

 

 

 

 

ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS

 

 

 

 

Accidents laborals i malalties professionals

 

 

 

 

INCAPACITAT TEMPORAL I PERMANENT

 

 

 

 

Incapacitat temporal i incapacitat permanent

 

 

 

 

 

TEMPERATURES

 

 

 

 

Temperatures als centres de reball

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

 

 

 

 

Administració de medicaments a l'alumnat

 

 

 

 

ARTICLE 25

 

 

 

 

Adaptació del lloc de treball

 

 

 

 

GUIA PRÀCTICA DE SALUT

 

 

 

 

Salut laboral

 

 

 

 

 

 

GUIA PRÀCTICA DE SALUT LABORAL

 

 

 

 

Guia pràctica de salut laboral

 

 

 

 

LA CONVIVÈNCIA-INCLUSIÓ-RISCOS

 

 

 

 

La convivència escolar , l'atenció a la diversitat i els riscos laborals

 

 

 

 

TEMPERATURES ALS CENTRES DE TREBALL

 

 

 

 

Temperatures als centres de treball

 

 

 

 

LA INCAPACITAT TEMPORAL I LA INCAPACITAT PERMANENT

 

 

 

 

La incapacitat temporal i la incapacitat permanent

 

 

 

 

TEMPERATURES ALS CENTRES DE TREBALL

 

 

 

 

Temperatures als centres de treball

 

 

 

 

ICAM

 

 

 

 

ICAM

 

 

 

 

ARTICLE 25

 

 

 

 

Adaptació de lloc de treball

 

 

 

 

GRIP A

 

 

 

 

Grip A

 

 

 

 

LEC I SALUT MENTAL

 

 

 

 

LEC i salut mental del professorat

 

 

 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS

 

 

 

 

Avaluació de riscos

 

 

 

 

CANVIS DE LLOC DE TREBALL PER MOTIUS DE SALUT

 

 

 

 

Canvis de lloc de treball per motius de salut

 

 

 

 

COORDINADORS/ES DE RISCOS

 

 

 

 

 

Coordinadors/es de riscos

 

 

 

ACCIDENTS D'ALUMNES O DE PROFESSORS/ES

 

 

 

 

Accidents d'alumnes o de professors/es

 

 

 

 

CANVIS DE LLOC DE TREBALL PER MOTIUS DE SALUT

 

 

 

 

 

Canvis de lloc de treball per motius de salut

 

 

 

ACCIDENTS D'ALUMNES O DE PROFESSORS/ES

 

 

 

 

 

Accidents d'alumnes o de professors/es

 

 

 

COORDINADOR/A DE RISCOS

 

 

 

 

 

Coordinadors/es de prevenció de riscos laborals