Personal Laboral docent (A- B)

El personal laboral docent son mestres i professorat amb destinació  en centres de primària,  de secundària i també en centres de Formació Professional o d’Idiomes (EOI).

Són professionals que pertanyen als grups A (professorat) o B (mestres o Tècnics de Gestió) segons el  VI Conveni, encara vigent actualment.

Les seves funcions, jornada i horaris es concreten en el Document per a l’ Oirganització Document per a l’ Oirganització del Personal Docent (2023-2024)