Normativa general

Recull de normativa general sobre prevenció     

Adreces d'interès 

 

Recull de normativa general sobre prevenció     

 

General

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball 

                                                         

Centre docent

 

 

Guías técnicas INSHT

 

Vigilància de la Salut

                                                 

 

Accidents i malalties professionals

  • Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.
  • Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. BOE núm. 303 de 19 diciembre

 

Risc durant l’embaràs

  • Pel que fa a les dones en règim general de la Seguretat Social (interines, laborals…), la legislació està recollida en aquest enllaç.
  • Quant a les dones funcionàries en règim de Muface, la legislació està recollida en aquest enllaç.
  • Ha sortit un nou decret sobre el tema: Reial decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.

 

Malalties professionals

 

Normativa descomptes per baixes i per asències per motius de salut

 

 

Adreces d'interès                         

 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

https://www.insst.es/

 

Departament Empresa i Treball

http://empresa.gencat.cat/ca/inici/

 

Seguretat Social. Prestacions dels treballadors 

http://www.seg-social.es/Internet_2/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm                                                                                                                                        

MUFACE

Prestaciones http://www.muface.es/prestaciones

 

Institut Català de Salut 

http://catsalut.gencat.cat/ca

 

ICAM  (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques)

http://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/organitzacio/adreces_i_telefons/institut_catala_avaluacions_mediques/