Auxiliar d’educació especial (D1)-AEE

El personal auxiliar d’educació especial (AEE) són professionals que pertanyen al grup D1 segons el  VI Conveni, encara vigent actualment.

Consulteu funcions, jornada i horaris al Document per a l’Organització i la Gestió dels Centres per al PAS i  PAE (2023-2024)