NORMATIVA

General

 

Currículums de FP (Títols LOE)

Enllaç

 

Itineraris formatius específics

 • Resolució EDU/1166/2020, de 28 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2020-2021, als itineraris formatius específics (IFE) (DOGC núm. 8147, de 4.6.2020)
 • Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, d’1.9.2016)
 • Itineraris formatius específics. Annex 1

 

PFI

 • Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig,per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019)
 • Resolució EDU/735/2019, de 20 de març,per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)
 • Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny,per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)
 • Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer,per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s’obre el termini per al curs 2015-2016 (DOGC núm. 6815, de 20.2.2015)
 • Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre,de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014)
 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014)

 

FP DUAL

 

FCT

 • Ordre ENS-241-2015, per la qual es regula la formació en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 9628, de 5.08.2015).
 • Normativa de la formació en centres de treball: instruccions d’aplicació curs 2021-22: normativa-formacio-centres-treball

 

Riscos laborals