NORMATIVA

General

 

Currículums de FP (Títols LOE)

Enllaç

 

Itineraris formatius específics

 • Resolució EDU/1166/2020, de 28 de maig, per la qual es determinen el calendari i les condicions de la preinscripció i matrícula, per al curs 2020-2021, als itineraris formatius específics (IFE) (DOGC núm. 8147, de 4.6.2020)
 • Acord GOV/120/2016, de 30 d’agost, pel qual es crea el Pla pilot experimental d’itineraris formatius específics (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada (DOGC núm. 7196, d’1.9.2016)
 • Itineraris formatius específics. Annex 1

 

PFI

 • Resolució EDU/1359/2019, de 16 de maig,per la qual es modifiquen la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció, i la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7881, de 23.5.2019)
 • Resolució EDU/735/2019, de 20 de març,per la qual s’estableix el contingut i la durada dels mòduls de formació general i dels mòduls de formació professional comuns a tots els perfils professionals dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7841, de 27.3.2019)
 • Resolució ENS/1470/2018, de 27 de juny,per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre, de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 7655, de 3.7.2018)
 • Resolució ENS/241/2015, de 9 de febrer,per la qual es modifica la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015, i s’obre el termini per al curs 2015-2016 (DOGC núm. 6815, de 20.2.2015)
 • Resolució ENS/2250/2014, de 6 d’octubre,de l’estructura dels programes de formació i inserció (DOGC núm. 6727, de 14.10.2014)
 • Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig,per la qual s’estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628, de 22.5.2014)

 

FP DUAL

 

FCT

 • Ordre ENS-241-2015, per la qual es regula la formació en centres de treball i els convenis de col·laboració amb empreses i entitats (DOGC núm. 9628, de 5.08.2015).
 • Normativa de la formació en centres de treball: instruccions d’aplicació curs 2021-22: normativa-formacio-centres-treball

 

Riscos laborals

 

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

Legislació

FP

Legislació

Per la retirada i derogació de la Llei de formació

i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC) llegir més

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Legislació

FP

Legislació

Legislació

Es fan públics els centres seleccionats per participar en diversos programes de Formació Professional

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Legislació

S’obren diverses convocatòries per seleccionar centres educatius interessats en participar en diversos programes de Formació Profession…

S’obren diverses convocatòries per seleccionar centres educatius interessats en participar en diversos programes de Formació Professional i d’Arts Plàstiques i Disseny pel curs 2018-19

llegir més

Legislació

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

Per la retirada i derogació de la Llei de formació i qualificació professionals de Catalunya (LFQPC)

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. A l’article 21 es parla de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a la formació professional inicial i als ensenyaments de règim especial.

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

FP

Legislació

1 2 3 4