Nomenament del mes de juliol

Al nomenament del mes de juliol hi tenen dret les persones que compleixin TOTS aquests requisits:

 • Haver prestat 6 mesos o més de serveis durant el present curs.
 • Haver treballat com a mínim un dia durant els mesos d’abril, maig o juny del curs actual.
 • No tenir cap nomenament els mesos de juliol i agost.
 • No estar en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
 • No estar percebent un subsidi directe a causa d’una incapacitat temporal (IT).

 

El nomenament el formalitza el Departament a finals de juny i cal consultar-ho a l’ATRI per reclamar si s’escau.

 

Si la situació d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat o acollida acaba abans de finalitzar el mes, es pot sol·licitar el nomenament pels dies restants del mes de juliol.

 

Per al nomenament de juliol:

 

– Cal acreditar 30 hores o més amb cursos d’una durada mínima de 10 hores, reconeguts pel Departament. Les 30 hores han de ser dins el juliol, encara que el curs comenci abans del juliol o acabi més tard. Cal presentar la certificació del curs al ST abans del 31 d’octubre de l’any en curs si no consta a ATRI.

 

– O bé participar en una convocatòria d’oposicions del curs actual. Si la convocatòria és  a Catalunya, no cal acreditar res sempre que sigui de forma efectiva; si és en altres CA, cal acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre d’aquell any amb el resguard de la inscripció i un justificant conforme us heu presentat a les proves.

 

La jornada del nomenament serà la del nomenament de més durada rebut durant aquell curs. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol serà equivalent al de la jornada major.

 

Aquest nomenament computa com a temps de serveis prestats a la borsa per al curs següent.

 

La normativa que regula els nomenaments de juliol està recollida a la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2023-2024.

 

Des d’USTEC·STEs sempre hem demanat que, amb cinc mesos de serveis prestats durant el curs, tots els treballadors i treballadores cobrin juliol i agost. Aquest nomenament de juliol només és un pedaç. Mentre el mantinguin, exigim una oferta de cursos suficients i gratuïts, ja que en qualsevol altre cas obliguen els i les docents a pagar per cobrar i omplir les butxaques d’empreses privades. De la mateixa manera, reclamem que les formacions completades al llarg del curs puguin comptar també per satisfer el requisit, i no només sigui la formació feta al mes de juliol. També requerim que en cas de tenir mitja vacant al juliol, si durant la major part del curs s’ha treballat a jornada sencera (½ vacant + ½ substitució), es faci el nomenament corresponent durant el mes de juliol. A més, demanem que a les persones que estiguin en situació d’IT o amb permís, se’ls faci el corresponent nomenament.

 

 

Preguntes freqüents:

 

 • He de tramitar alguna cosa per rebre el nomenament del juliol?

No, si compleixes els requisits, se’t formalitzarà el nomenament automàticament.

 

 • Tinc 6 mesos reconeguts d’antiguitat en el Departament, però no tots són d’aquest curs. Em valen per justificar els requisits pel nomenament del mes de juliol?

No, cal acreditar 6 mesos treballats en el curs en vigor, sense comptar el temps treballat en cursos anteriors.

 

 • Puc rebre mig nomenament al juliol si tinc un nomenament per una vacant a mitja jornada, és a dir, si ja tinc mitja vacant fins a 31 d’agost i em cal mitja més per completar la jornada completa?

No, el nomenament pel mes de juliol només s’efectua quan la persona no té cap altre nomenament en vigor.

 

 • Si tinc mig nomenament per vacant fins al 31 d’agost i l’he estat compaginant amb substitucions a mitja jornada, puc cobrar l’atur per aquesta mitja jornada?

Si tens acumulat prou temps treballat per tenir dret a subsidi d’atur, el pots cobrar per la mitja jornada que no tens nomenament. Cal que hagis esgotat les vacances que et pertoquen per la mitja jornada que has finalitzat, que tramitis l’alta com a sol·licitant d’ocupació a través del SOC i, un cop fet això, que sol·licitis a la seguretat social el subsidi.

 

 • El Departament ofereix formació gratuïta per al juliol? On la puc trobar?

Sí, el Departament ofereix formació d’estiu per al professorat, en el portal gencat.cat. Pots consultar-la mitjançant el següent enllaç.

 

 • Com puc saber si un curs de formació és reconegut pel Departament?

Per saber si una formació és reconeguda el Departament ha d’aparèixer en el recull d’activitats reconegudes, al qual pots accedir mitjançant aquest enllaç.

 

 • He rebut el nomenament i cobrat la nòmina del mes de juliol, però no he pogut fer la formació ni presentar-me efectivament a les oposicions. Què passarà?

El Departament et descomptarà els diners a partir del mes de novembre si no has acreditat la formació o la participació en les oposicions en data màxima de 31 d’octubre. A més, es deixarà de tenir en compte el temps treballat aquell mes a efectes d’antiguitat, número de borsa, etc.

 

 • He oblidat fer la sol·licitud d’adjudicacions de destinacions provisionals (adjudicacions d’estiu). Què em passarà? Afecta el nomenament del juliol?

No haver presentat la sol·licitud d’adjudicacions d’estiu no afecta el nomenament del juliol. Les adjudicacions d’estiu són un procés voluntari per al personal interí, i no participar-hi no comporta cap mena de sanció.

De totes maneres, de cara al curs vinent, sempre que no es tingui la no disponibilitat activada es pot rebre una vacant en els actes de nomenaments de finals de juliol i finals d’agost. Si no, caldrà esperar als nomenaments telemàtics que es fan al llarg de tot el curs per fer substitucions o noves vacants.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes